Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, 2007

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek indicatieve gegevens berekend over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven. De beloningsverschillen zijn zowel ongecorrigeerd als gecorrigeerd berekend. De gecorrigeerde beloningsverschillen zijn met behulp van een multipele regressie-analyse berekend.