Arbeidsmarktprognoses, nader voorlopige cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) tabellen samengesteld over het aantal banen van werknemers naar regio en economische activiteit voor de jaren 2007 en 2008. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek (cvb@cbs.nl).