Arbeidsparticipatie van ouderen in 2008

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek maatwerktabellen samengesteld over de arbeidsparticipatie van 45-67 jarigen in 2008. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek.