Inzet van aardgas en elektriciteitsproductie uit aardgas door installaties zonder warmtekrachtkoppeling, 1998-2008