Uitstroom naar werk vanuit de bijstand 2008, ten behoeve van de Kernkaart

In opdracht van het ministerie van SZW heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek gegevens berekend over de uitstroom uit een bijstandsuitkering naar werk in 2008. Deze publicatie vormt een aanvulling op onderzoek uit 2008, waarin uitkomsten zijn berekend over de jaren 2004 tot en met 2007. Een belangrijk verschil tussen beide onderzoeken is dat dit jaar voor het eerst de cijfers zijn gebaseerd op registratiegegevens (in plaats van transactiegegevens).