Overleden 10-19 jarigen door zelfdoding per woonprovincie, 2000-2008

In de bijgevoegde tabellen staan gegevens van overleden 10-19 jarigen door zelfdoding per woonprovincie in Nederland over de jaren 2000-2008.

De inhoud is als volgt:

  • Tabel 1. Totaal aantal overleden 10-19 jarigen naar woonprovincie, 2000-2008
  • Tabel 2. Totaal aantal overleden 10-19 jarigen per 100 duizend inwoners naar woonprovincie, 2000-2008
  • Tabel 3. Aantal overleden 10-19 jarigen door zelfdoding naar woonprovincie, 2000-2008
  • Tabel 4. Aantal overleden 10-19 jarigen door zelfdoding per 100 duizend inwoners naar woonprovincie, 2000-2008
  • Tabel 5. Aantal overleden 10-19 jarigen door zelfdoding naar woonprovincie in 2000-2002, 2003-2005 en 2006-2008
  • Tabel 6. Aantal overleden 10-19 jarigen door zelfdoding per 100 duizend inwoners naar woonprovincie in 2000-2002, 2003-2005 en 2006-2008.

Het gaat in deze tabellen om de overledenen die officiëel woonachtig waren in Nederland. Deze slachtoffers stonden allen geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Pogingen tot zelfdoding zijn niet in de cijfers opgenomen.

Meer informatie, zie: doodsoorzakenstatistiek en de statistiek niet-natuurlijke dood.