Bijgeplaatste standaard en combiwarmtepompen in woningen in 2008, uitgesplitst naar type warmtebron

3-9-2009 09:42

Bijgeplaatste standaard en combiwarmtepompen in woningen in 2008, uitgesplitst naar type warmtebron.