Bijgeplaatste standaard en combiwarmtepompen in woningen in 2008, uitgesplitst naar type warmtebron

Bijgeplaatste standaard en combiwarmtepompen in woningen in 2008, uitgesplitst naar type warmtebron.