Aantal gasten en overnachtingen in Groot Amsterdam en Agglomeratie Haarlem, januari 2008-maart 2009