Uitstroom uit het mbo schooljaar 2006/'07

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gekeken naar hoeveel personen van 12-22 jaar die uitstromen uit het middelbaar beroepsonderwijs in schooljaar 2006/’07 een baan hebben op 1 oktober 2007. In de tabellenset is onderscheid gemaakt tussen personen met en zonder startkwalificatie en de aantallen zijn uitgesplitst naar RMC-regio, opleidingsniveau, leerweg, leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, generatie en samenstelling van het huishouden.

Downloads