Eenmeting uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar betere kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een uitkering of NUG. Een belangrijk instrument hierbij is re-integratieondersteuning. In deze voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2006 wordt weergeven hoe vaak personen met behulp van re-integratieondersteuning binnen 24 maanden na de start van de ondersteuning een baan vinden. Deze eenmeting volgt op de nulmeting die vorig jaar is gehouden over het jaar 2005.