Voortijdig schoolverlaters met een baan naar provincie

In het bestand staan twee tabellen. Een tabel met gegevens over het aantal en percentage voortijdig schoolverlaters naar provincie en vier grote steden in 2006/'07 (voorlopige cijfers). De andere tabel bevat uitkomsten over het percentage vooritjidg schoolverlaters dat een baan heeft gevonden direct na het schoolverlaten in 2005, naar provincie.

Downloads