Sterftekansen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, 1997/2005

Deze maatwerktabel bevat sterftekansen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, die zijn gebruikt bij de berekening van de cijfers in de StatLine-tabel Gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau, 1997/2005.