Aantal kinderen dat behoort tot een huishouden dat in de periode 2005-2007 minstens één maand afhankelijk was van de bijstand