Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007

Personen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Deze rapportage bevat de definitieve uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor personen die in 2006 werkloos zijn geworden. Daarnaast worden er uitkomsten gepresenteerd over personen die ultimo 2005 geregistreerd stonden. Van deze personen is de uitstroom en de begeleiding naar werk gemeten tot maximaal twaalf maanden na instroom.