Beëindigde loonkostensubsidies in 2007

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) verzocht om te onderzoeken hoeveel personen in 2007 een loonkostensubsidie beëindigd hebben. Van deze loonkostensubsidies wordt bepaald of voorafgaand aan de start sprake was van wel of geen bijstandsuitkering. Ook de lengte van de loonkostensubsidieperiode en of iemand na het einde van de loonkostensubsidie nog werkzaam is, is in het onderzoek meegenomen.