Startende banen in 2007 met of zonder re-integratieondersteuning

Het Misterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een beter inzicht in de effectiviteit van ingezette re-integratiemiddelen. In dit kader heeft SZW het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) verzocht om te onderzoeken hoeveel personen die in 2007 van een uitkering naar werk stromen, re-integratieondersteuning hebben gekregen. Naast een manier om snel te kunnen rapporteren over de effectiviteit van de ingezette re-integratiemiddelen geeft dit onderzoek ook beter inzicht geven in de omvang van de stromen.