Rijksuitgaven en -inkomsten naar beleidsterrein, 2006 en 2007*

Rijksuitgaven en -inkomsten naar beleidsterrein

  Uitgaven Inkomsten
 

  2006 2007* 2006 2007*

  mld euro
 
         
Algemeen bestuur 35,3 37,7 129,2 137,7
Landsverdediging 8,0 8,1 0,7 0,4
Openbare orde en veiligheid 9,3 10,0 1,3 1,3
Econo­mische aan­gelegen­heden 15,9 17,1 11,4 10,5
         
Milieubescherming 1,0 1,1 0,2 0,2
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 1,5 1,3 0,5 0,5
Volksgezondheid 7,9 8,4 0,1 0,1
Recreatie, cultuur en religie 1,8 1,8 0,2 0,2
         
Onderwijs 23,4 24,2 0,3 0,3
Sociale voorzieningen 26,9 29,6 0,0 0,6
Rente 10,3 10,7 1,3 1,4
         
Totaal 141,2 150,0 145,3 153,3

Bron: CBS.