Herziene versie: Geregistreerde misdrijven in de 25 grootste gemeenten van 2007

Onderstaande tabellen horen bij het herziene webmagazine-artikel Daling geregistreerde criminaliteit stagneert van 22 juli 2008. Ten opzichte van de tabellenset van 21 juli is het volgende gewijzigd:
- In tabel 1 en 2 zijn de cijfers bijgesteld voor de jaren 1997-2005.
- In tabel 5 en 6 zijn de cijfers bijgesteld voor de jaren 1997-2005 voor Amsterdam, de 25 grote gemeenten en Nederland totaal.

 
Tabel 1. Totaal misdrijven

Tabel 2. Totaal misdrijven per 1 000 inwoners

Tabel 3. Geweldsmisdrijven

Tabel 4. Geweldsmisdrijven per 1 000 inwoners

Tabel 5. Vermogensmisdrijven

Tabel 6. Vermogensmisdrijven per 1 000 inwoners

Tabel 7. Vernieling

Tabel 8. Vernieling per 1 000 inwoners