Aantal geboorten onder meisjes van 15-19 jaar naar herkomstgroepering, 2001-2007

In deze tabel is het aantal geboorten van 2001 tot en met 2007 onder meisjes van 15 tot en met 19 jaar opgenomen, verdeeld over autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die laatste herkomstgroep is uitgesplitst naar land van herkomst: Turkije, Marokko, Suriname, Antillen/Aruba of een ander land.

Downloads