Afbakeningen chronisch zieken en gehandicapten

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van Vektis berekeningen gemaakt over chronisch zieken en gehandicapten in Nederland aan de hand van afbakeningen die door Vektis zijn ontworpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor beleidsstatistiek (cvb@cbs.nl).