Personen naar arbeidspositie en positie in het huishouden, 2003-2007

Tabel met gegevens over personen van 15-64 jaar naar arbeidspositie en positie in het huishouden. De gegevens hebben betrekking op de jaren 2003-2007 en zijn beschikbaar naar geslacht en naar leeftijd jongste kind.