Ketenprestatie-indicatoren: preventiequote WWB en uitstroomquote WWB

Het CBS heeft op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken een aantal indicatoren berekend over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het gaat om gegevens over preventie en uitstroom.

Rapport Ketenprestatie-indicatoren: preventiequote WWB en uitstroomquote WWB

Tabel Uitstroomquote WWB

Tabel Preventie WWB