Bijstandsuitkeringen naar nationaliteit (EU-lidstaten plus toetredende en kandidaat-lidstaten), 2004-2006

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS een overzicht gemaakt van het aantal bijstandsuitkeringen verdeeld naar de nationaliteit van de aanvrager, voor nationaliteiten binnen de EU plus de toetredende lidstaten en de kandidaat-lidstaten. De gegevens hebben betrekking op de stand per 31 december van de jaren 2004-2006.