Rijksuitgaven en -inkomsten naar beleidsterrein


Rijksuitgaven en -inkomsten naar beleidsterrein

  Uitgaven Inkomsten
 

  2005 2006* 2005 2006*

  mld euro
 
         
Algemeen bestuur 32,8 35,3 120,1 129,1
Landsverdediging 7,5 8,0 0,9 0,7
Openbare orde en veiligheid 8,7 9,3 1,3 1,4
Econo­mische aan­gelegen­heden 15,7 15,9 8,5 11,2
         
Milieubescherming 0,8 1,0 0,2 0,2
Huisvesting en gemeen­schaps­voor­zieningen 1,5 1,5 0,4 0,5
Volksgezondheid 9,3 7,9 0,2 0,1
Recreatie, cultuur en religie 1,8 1,8 0,2 0,2
         
Onderwijs 22,3 23,4 0,3 0,3
Sociale voorzieningen 22,1 26,7 0,0 0,0
Rente 10,4 10,3 1,1 1,3
         
Totaal 132,8 141,0 133,3 145,1

Bron: CBS.