Tabellen Sluitende aanpak 2006

De hier gepresenteerde tabellen bevatten uitkomsten over personen die zijn ingestroomd in WW, bijstand of NUG in het eerste halfjaar 2004 en na twaalf maanden nog niet zijn uitgestroomd. Van deze personen is de uitstroom en de begeleiding naar werk gemeten tot maximaal 24 maanden na instroom. Deze uitkomsten behoren bij de publicatie Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2006.

Voor de vaststelling van de doelpopulatie is gebruik gemaakt van de definitieve uitkomsten van Sluitende aanpak 2005. De instroomdatums van de registratieperiodes zijn hierbij ongewijzigd overgenomen. De einddatums van registratieperiodes zijn in een aantal gevallen wel aangepast.

Aangeboden begeleidingen in de maanden 13 tot en met 24 zijn toegevoegd op basis van de meest recente informatie over begeleidingen uit 2005 en 2006. Naast trajecten kan er in deze maanden ook begeleiding worden aangeboden in de vorm van verwijzingen. Een verwijzing houdt in dat een persoon door het CWI is verwezen naar een vacature, waarop deze persoon vervolgens solliciteert. Verwijzingen worden alleen weergegeven als er geen traject heeft plaatsgevonden.

Tabel B1

Uitstroom en begeleiding naar werk van jongeren (15-22 jaar) die in het eerste halfjaar van 2004 instroomden in WW, bijstand of NUG en niet binnen 12 maanden zijn uitgestroomd, MOSA-respons

Tabel B7

Uitstroom en begeleiding naar werk van volwassenen (23-64 jaar) die in het eerste halfjaar van 2004 instroomden in WW, bijstand of NUG en niet binnen 12 maanden zijn uitgestroomd, MOSA-respons