Uitgekeerde en terugontvangen bedragen bijstand 2005

Tabellen met in 2005 uitgekeerde en terugontvangen bedragen per gemeente.

De uitgekeerde bedragen zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek en hebben betrekking op de algemene bijstand (WWB, geen bijzondere bijstand), de IOAW, IOAW en de WWIK.

WWB          IOAW, IOAZ en WWIK

De terugontvangen bedragen zijn ontleend aan de Bijstandsdebiteurenstatistiek en hebben betrekking op de WWB (algemeen en bijzonder), de IOAW, IOAW en de WWIK

WWB, IOAW, IOAZ, WWIK