Uitkeringen Wet Werk en inkomen kunstenaars (Wwik)

In de onderstaande tabellen staan aantallen uitkeringen Wwik, peilmoment eind 2005, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, huisvesting, leefvorm en beginsituatie uitkering.

Tabel 1.
Aantal Wwik-ers naar geslacht, stand ultimo december 2005 1)

Geslacht  
man 1570
vrouw 1470
   
Totaal 3040

1) Afronding op tientallen.
Bron: CBS, Bijstandsuitkeringenstatistiek.

Tabel 2.
Aantal Wwik-ers naar geslacht en leeftijd, stand ultimo december 2005 1)

  Geslacht Totaal
 
  man vrouw  

Leeftijdsklassen      
jonger dan 21 jaar 0 0 0
21-24 jaar 150 210 360
25-29 jaar 540 530 1070
30-34 jaar 340 270 600
35-44 jaar 280 280 560
45-54 jaar 160 140 300
55-64 jaar 90 50 140
       
Totaal 1570 1470 3040

1) Afronding op tientallen.
Bron: CBS, Bijstandsuitkeringenstatistiek.

Tabel 3.
Aantal Wwik-ers naar geslacht en huisvesting, stand ultimo december 2005 1)

Geslacht Totaal
 
  man vrouw  

Huisvesting      
huurder 1420 1370 2780
eigenaar 30 30 60
inwonend 120 70 190
geen vaste woon- of verblijfplaats 0 0 0
       
Totaal 1570 1470 3040

1) Afronding op tientallen.
Bron: CBS, Bijstandsuitkeringenstatistiek.

Tabel 4.
Aantal Wwik-ers naar geslacht en leefvorm, stand ultimo december 2005 1)

Geslacht Totaal
 
  man vrouw  

Leefvorm      
alleenstaande 1300 1180 2470
alleenstaande ouder 20 150 170
gehuwden en ongehuwd samenwonenden 250 140 390
anders 0 0 10
       
Totaal 1570 1470 3040

1) Afronding op tientallen.
Bron: CBS, Bijstandsuitkeringenstatistiek.

Tabel 5.
Aantal Wwik-ers naar geslacht en beginsituatie Wwik uitkering, stand ultimo december 2005 1)

Geslacht Totaal
 
  man vrouw  

Beginsituatie Wwik uitkering      
be�indiging huwelijk/relatie 10 20 30
afronding kunstvakopleiding 420 500 920
       
Weggevallen inkomsten niet uit kunstenaarschap      
in dienstbetrekking/uitkering ziekte 10 10 20
zelfstandig beroep of bedrijf 80 40 110
andere inkomsten 50 60 110
       
Weggevallen inkomsten uit kunstenaarschap      
in dienstbetrekking/uitkering ziekte 10 10 10
zelfstandig beroep of bedrijf 240 160 390
       
Andere oorzaak 760 690 1440
Oorzaak bij partner 0 0 10
       
Totaal 1570 1470 3040

1) Afronding op tientallen.
Bron: CBS, Bijstandsuitkeringenstatistiek.

Relevante links