Kerncijfers detailhandel 2003

Het aantal publicatiegroepen van de kerncijfers detailhandel in StatLine is teruggebracht van circa 60 tot minder dan 30. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar uitkomsten van een groot aantal winkelbranches is besloten uitkomsten onder het publicatieniveau van StatLine jaarlijks op de website van het CBS te publiceren.

Onder de gerelateerde links in de rechterkolom is de toelichting en de verantwoording vande onderstaande excel-tabel te vinden.

Bovenstaande tabel is inmiddels vervangen door een nieuwe tabel, d.d. 4-12-2006. Dit komt doordat van een aantal bedrijven nieuwe informatie beschikbaar is.