Deelname Nederlandse bevolking aan zelfstudie

De tabellen bevatten gegevens over de deelname van de Nederlandse bevolking aan zelfstudie. De toelichting geeft in het kort wat achtergrondinformatie over het onderzoek.

Tabel 1
Zelfstudie naar provincie, urbanisatiegraad en burgerlijke staat, 2003


  Totaal 1)  waarvan via
 
  vak�litera�tuur  inter�net  educa�tieve uitzen�dingen  educa�tieve centra

 
  % Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar
Provincie
 
Groningen 29   22   14   9   10  
Friesland 27   18   15   9   10  
Drenthe 33   25   16   10   13  
Overijssel 25   19   12   7   10  
 
Gelderland 28   20   15   8   11  
Flevoland 32   24   17   10   11  
Utrecht 37   25   21   10   16  
Noord-Holland 34   22   18   11   13  
 
Zuid-Holland 28   19   14   7   12  
Zeeland 19   15   9   3   6  
Noord-Brabant 26   18   14   7   10  
Limburg  30   19   17   8   12  
 
 
Urbanisatiegraad
Dicht bevolkt gebied 31   21   17   9   13  
Tussenliggend gebied 26   18   13   7   9  
Dun bevolkt gebied 29   25   12   8   10  
 
 
Burgerlijke staat
Alleenstaand 33   22   18   10   14  
Gehuwd 28   20   14   7   10  
Weduwe/weduwnaar 14   7   7   3   6  
Gescheiden  32   22   16   9   13  
 

1) Omdat personen meer dan een vorm van zelfstudie kunnen doen, tellen de verschillende kolommen niet op tot het totaal.

Tabel 2
Zelfstudie naar geslacht, leeftijd, herkomst en arbeidspositie op de arbeidsmarkt, 2003


  Totaal 1)  waarvan via
 
  vak�litera�tuur  inter�net  educa�tieve uitzen�dingen   educa�tieve centra

 
  % Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar
 
 
Totaal 29   20   15   8   12  
                     
                     
Geslacht                    
Mannen 32   23   18   9   11  
Vrouwen 27   17   13   8   12  
 
 
Leeftijd
 
15-19 jaar 19   5   12   8   12  
20-24 jaar 30   20   18   12   15  
25-29 jaar 37   28   19   8   13  
30-34 jaar 34   25   17   8   11  
 
35-39 jaar 33   26   18   9   12  
40-44 jaar 35   27   19   10   12  
45-49 jaar 35   25   17   11   13  
50-54 jaar 30   22   16   8   12  
 
55-59 jaar 28   19   16   8   12  
60-64 jaar 23   14   12   6   10  
65-69 jaar 15   7   7   4   6  
70-74 jaar 15   7   6   3   6  
 
 
Herkomst
 
In Nederland geboren 30   21   16   8   11  
 
Niet in Nederland geboren                    
   minder dan 5 jaar
   in Nederland
36   19   22   11   17  
   5 tot 10 jaar
   in Nederland
24   13   13   9   15  
   meer dan 10 jaar
   in Nederland
26   16   13   9   11  
 
 
Positie op de arbeidsmarkt
Werkenden 36   28   19   10   12  
Werklozen 36   21   25   11   15  
Studenten 28   12   18   12   19  
Gepensioneerd 17   8   8   4   7  
Arbeidsongeschikt 14   7   7   5   7  
Doet huishouden 15   7   7   4   7  
Overige niet-actieven 36   24   19   12   16  
 

1) Omdat personen meer dan een vorm van zelfstudie kunnen doen, tellen de verschillende kolommen niet op tot het totaal.

Tabel 3
Zelfstudie naar geslacht en leeftijd, en burgerlijke staat en leeftijd, 2003


  Totaal 1) waarvan via
 
  vak�litera�tuur  inter�net  educa�tieve uitzen�dingen educa�tieve centra

 
  % Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar
Mannen
 
15-19 jaar 17   5   12   7   10  
20-24 jaar 30   19   20   13   15  
25-29 jaar 41   31   25   10   13  
30-34 jaar 36   28   19   8   10  
 
35-39 jaar 35   28   19   10   9  
40-44 jaar 38   32   23   10   11  
45-49 jaar 35   25   18   11   11  
50-54 jaar 31   25   17   9   10  
 
55-59 jaar 33   25   19   10   11  
60-64 jaar 27   19   15   6   11  
65-69 jaar 20   10   10   5   7  
70-74 jaar 24   11   11   4   9  
 
 
Vrouwen
 
15-19 jaar 20   6   12   8   14  
20-24 jaar 31   20   14   10   15  
25-29 jaar 33   24   12   7   13  
30-34 jaar 32   20   14   8   12  
 
35-39 jaar 31   24   16   9   14  
40-44 jaar 31   21   15   9   14  
45-49 jaar 34   24   16   11   15  
50-54 jaar 29   20   14   8   13  
 
55-59 jaar 24   14   12   7   13  
60-64 jaar 19   9   8   5   9  
65-69 jaar 11   4   5   2   4  
70-74 jaar 8   4   2   2   4  
 
 
Alleenstaanden 2)
 
15-19 jaar 19   6   12   8   12  
20-24 jaar 31   20   18   12   15  
25-29 jaar 41   32   21   10   14  
30-34 jaar 40   29   21   9   13  
 
35-39 jaar 38   28   21   11   13  
40-44 jaar 38   30   22   13   14  
45-49 jaar 33   22   17   10   15  
50-54 jaar 30   22   14   10   14  
 
55-59 jaar 31   22   13   9   17  
60-64 jaar 30   17   14   8   14  
65-69 jaar 17   7   6   5   6  
70-74 jaar 10   4   2   1   4  
 
 
Gehuwd
 
15-19 jaar 4   0   4   0   4  
20-24 jaar 19   12   9   6   11  
25-29 jaar 24   16   12   4   8  
30-34 jaar 28   20   13   7   9  
 
35-39 jaar 30   24   16   8   10  
40-44 jaar 34   25   17   8   12  
45-49 jaar 35   26   17   11   13  
50-54 jaar 30   22   16   8   11  
 
55-59 jaar 28   19   16   8   11  
60-64 jaar 21   14   11   5   9  
65-69 jaar 14   7   8   3   5  
70-74 jaar 18   9   8   4   8  
 

1) Omdat personen meer dan een vorm van zelfstudie kunnen doen, tellen de verschillende kolommen niet op tot het totaal.
2) Inclusief verweduwden en gescheiden.