Kerncijfers wijken en buurten 1995-2003

In de StatLinepublicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB) zijn kerncijfers opgenomen over alle wijken en buurten in Nederland. Bij selectie van alle gemeenten, wijken en buurten tegelijk is downloaden van de cijfers vanuit StatLine niet mogelijk. Daarom kan hier een Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar worden gedownload. De toelichtingen geven een overzicht van de inhoud van de StatLinetabel, voor welke peiljaren de verschillende variabelen beschikbaar zijn en de bij de tabel behorende toelichtingen.
De eerdere StatLinepublicaties met kerncijfers over wijken en buurten zijn wel te downloaden. Het betreft echter een zeer grote hoeveelheid data. Vandaar dat ten behoeve van maatwerk ook deze publicaties als losse jaarbestanden (in Excel) beschikbaar zijn.