Handleiding landelijk meetnet dagvlinders

De handleiding beschrijft het meetnet, het uitzetten van een route of telplot, de tellingen, de verschillende telformulieren en de verwerking en controle.