Bevolkingstrends

In de reeks Bevolkingstrends publiceert het CBS uitgebreide achtergrondartikelen over de demografie van Nederland. Daarbij is er ook aandacht voor variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid. Vanaf september 2017 is Bevolkingstrends samen met Sociaaleconomische trends vervangen door Statistische Trends.

Relevante links

Bevolkingstrends

De Basisregistratie Personen vormt de basis voor de bevolkingsstatistieken van Nederland.

Op welke manier worden woningbouwveronderstellingen meegenomen in de regionale prognose

verschillen in levensverwachting en doodsoorzaken tussen verschillende etnische groepen Surinamers in Nederland

Welke factoren leiden tot regionale verschillen in de vruchtbaarheid?

Achtergrondartikel in Bevolkinsgtrends over “Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee”

De periode-levensverwachting als maat voor de sterfte, de cohort-levensverwachting als maat voor de levensduur.

In dit artikel wordt een schatting gegeven van de gewoonlijk in Nederland verblijvende bevolking.

De Nederlandse bevolking heeft meer auto’s en legt meer kilometers af dan tien jaar geleden.

De relatie tussen het hebben van betaald werk en de snelheid van naturalisatie voor verschillende migrantengroepen.

De verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2016 en 2060

Verschillen de Europese landen in de mate van sociaal kapitaal?

De Regionale prognose geeft een beeld van de ontwikkeling van bevolking en huishoudens per gemeente.

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden.

Wat vonden Nederlanders in 2010 en 2014 de belangrijkste problemen in ons land?

Huishoudensprognose CBS: het aantal huishoudens neemt toe van de huidige 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060.

Mensen met astma of COPD voelen zich minder gezond en kampen vaak met andere chronische aandoeningen.

Iedereen die in Nederland woont en 12 jaar of ouder is, kan zich laten registreren in het donorregister. Hiermee wordt diens besluit met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie vastgelegd voor nabestaanden, artsen en verpleegkundigen. Registratie is echter niet verplicht. Wie heeft zich (ooit) laten registreren en wat was het besluit? In welke mate verschillen bevolkingsgroepen in deze registratie? En wat zijn de redenen om zich niet in te schrijven in het donorregister?

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen, vluchtelingen en allochtonen. Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt en is niet altijd duidelijk wat de boodschapper bedoelt. Wat betekenen deze begrippen nu precies en wat zijn de verschillen tussen deze termen? In dit artikel wordt één en ander op een rij gezet. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas.

In dit artikel wordt nagegaan hoe de Nederlandse bevolking denkt over de eigen bijdrage voor een aantal zorgkosten. De resultaten laten zien dat veel mensen voorstander zijn van een eigen bijdrage wanneer de zorgkosten het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl, zoals roken en overmatig alcoholgebruik. Wanneer het gaat om de kosten van loophulpmiddelen of de anticonceptiepil, vindt meer dan de helft dat deze volledig moeten worden vergoed. Auteurs: Rianne Kloosterman en Saskia te Riele

Experimenteren met roken, alcohol en drugs hoort bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Daarnaast is onvoldoende lichaamsbeweging en overgewicht een toenemend probleem bij Nederlandse jongeren. De vraag is welke invloed deze ongezonde leefgewoonten hebben op de verdere levensloop van jongeren. Dit artikel geeft een indicatie dat dagelijks roken en onvoldoende beweging gepaard gaan met een minder succesvolle onderwijsloopbaan. Auteurs: Henk-Jan Dirven en Francis van der Mooren

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. In 1913 wijdde CBS-directeur Henri Methorst een onderzoek aan het probleem van de arbeidersvoeding. Arbeiders aten te eenzijdig: teveel aardappelstamppotten, te weinig eiwitten. In de verspreiding van kennis omtrent de voedzame, smakelijke én goedkope maaltijd zag hij een voortrekkersrol voor de huishoudscholen.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2003