Straatintimidatie van jongeren

Referenties

Beek, E. van der en H. Smeets (2020). Straatintimidatie Amsterdam. Gemeente Amsterdam, afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek.

CBS StatLine (2020). (On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken

Engeland W. van en K. Samuels (2021). Onderzoek straatintimidatie in Den Haag. I&O Research.

Fischer T. en G. Vanderveen (2021). Seksuele Straatintimidatie in Rotterdam 2016-2020. Ervaringen, Aanpak en Ontwikkelingen. Erasmus Universiteit Rotterdam, Sectie Criminologie, Erasmus School of Law.

Hest, M. van en M. Jansen (2018). Quikscan straatintimidatie Lokaal beeld en aanpak. Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV).

Janssen, I, V. Linssen, J. Naaktgeboren-Wijnands en H. Polman (2019). Onderzoek straatintimidatie. Gemeente Utrecht, afdeling Onderzoek & Advies Bedrijfsvoerings-en Strategienetwerk.

Kloosterman R, M. Akkermans, M. Tummers-van der Aa, M. Wingen, C. Reep (2021). Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd. CBS, Den Haag/Heerlen/Bonaire.