Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen

Bijlagen

 

B.1 Gemiddelden dataset vergeleken met gemiddelden Nederland en 40 procent van de data1)
Gemiddelden NederlandGemiddelden DatasetStandaarddeviatie DatasetGemiddelden 40%Standaarddeviatie 40%
Opkomst Tweede Kamerverkiezingen 2017 (%)8281138113
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2018 (%)5555135513
Verschil in opkomst (%)27279269
Stem percentage lokale partijen (%)292)30163016
Laag inkomen (%)4039163915
Laag opleidingniveau (%)2529102910
Hoog opleidingsniveau (%)2629142914
15 tot 25 jaar (%)12125124
65 jaar of ouder (%)19209209
Aantal inwoners gemeente45213147766223993144308222306
Aantal inwoners buurt12912600235325202130
Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km283914768166514571670
Aantal waargenomen3) buurten133054)30301163
Aantal waargenomen3) gemeenten380200189
Aantal waargenomen3) stembureaus 2017869951911941

Bron: CBS, Kiesraad.

1)Voor controle van robuustheid van data is 40 procent van de data willekeurig geselecteerd, om te controleren met gemiddelden van de complete dataset.
2)Definitie Kiesraad lokale partij wijkt af van definitie in dataset.
3)Aantallen tijdens analyse van volledige model, dus na filteren van ontbrekende waarden en uitschieters voor verschil in opkomst.
4)Dit zijn alle buurten in Nederland. Het gaat daarbij ook om buurten zonder stembureau, zoals industrieterreinen.


B.2 Definitie van de variabelen
VariabelenaamOperationaliseringMeetniveauNiveauBron
Verschil in opkomst (%)Het verschil in percentage
tussen nationale verkiezing
en gemeenteraadsverkiezing
PercentagesBuurtKiesraad (2017a,
2017b, 2018a,
2018b)
Opkomst voor Tweede
Kamerverkiezing (%)
Het verschil tussen het totaal
aantal kiesgerechtigden van alle
stembureaus in een buurt en het
totaal aantal stemmen geteld bij
alle stembureaus in een buurt tijdens
de nationale verkiezingen,
uitgedrukt in percentages
PercentagesBuurtKiesraad (2017b)
Opkomst voor de
gemeenteraadsverkiezingen (%)
Het verschil tussen het totaal
aantal kiesgerechtigden van alle
stembureaus in een buurt en het
totaal aantal stemmen geteld bij
alle stembureaus in een buurt tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 en de
herindelingsverkiezingen
van 2017 en 2018,
uitgedrukt in percentages.
PercentagesBuurtKiesraad (2017a,
2018a, 2018b)
Aantal inwoners in duizendtallenAantal inwoners van een gemeente
gedeeld door duizend
IntegerGemeenteStatLine (2018)
Bevolkingsdichtheid Aantal inwoners van een gemeente
per vierkante kilometer.
IntegerGemeenteStatline (2018)
Deelname PVV, FvD of
Leefbaar Rotterdam aan de
gemeenteraadsverkiezing
De aanwezigheid van Partij voor de
Vrijheid (PVV), Forum
voor Democratie (FvD) of Leefbaar
Rotterdam op de kieslijst tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen.
ByteGemeenteKiesraad (2017a,
2018a, 2018b)
Herindelingsverkiezing De verkiezing was een
herindelingsverkiezing.
ByteGemeenteKiesraad (2017a,
2018a, 2018b)
Verschil in
aantal partijen
Het aantal partijen in de Tweede
Kamer in 2017 minus het aantal
partijen op de kieslijst tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen.
IntegerGemeenteKiesraad (2017a,
2017b, 2018a,
2018b)
Aantal partijenHet aantal partijen op de kieslijst
tijdens de landelijke of
gemeenteraadsverkiezingen.
IntegerGemeenteKiesraad (2017a,
2017b, 2018a,
2018b)
Stempercentage
lokale partijen (%)
Percentage van het aantal stemmen
voor een lokale partij,
gedefinieerd als een partij
die niet qua naam geassocieerd
kan worden met een partij
uit de Tweede Kamer.
PercentagesBuurtKiesraad (2017a,
2018a, 2018b)
Laagopgeleiden (%)Percentage laag opgeleiden ten
opzichte van alle opgeleiden
in een buurt. Een persoon is laag
opgeleid als het hoogst genoten
onderwijs op het niveau van
basisonderwijs, het vmbo,
de eerste 3 leerjaren van
havo/vwo of de
assistentenopleiding (mbo-1) was.
PercentagesBuurtStatLine (2019)
Hoogopgeleiden (%)Percentage hoogopgeleiden ten
opzichte van alle opgeleiden
in een buurt. Een persoon is hoog
opgeleid als het hoogst genoten
onderwijs op het niveau van
hbo of wo was.
PercentagesBuurtStatLine (2019)
Laagopgeleide buurtHet percentage laagopgeleiden in
een buurt is hoger dan de
percentages middelbaar en
hoogopgeleiden in dezelfde buurt.
ByteBuurtStatline (2019)
Hoogopgeleide buurtHet percentage hoog opgeleiden in
een buurt is hoger dan de
percentages middelbaar en
laagopgeleiden in dezelfde buurt.
ByteBuurtStatline (2019)
15- tot 25-jarigen1)Percentage 15- tot 25-jarigen
in een buurt.
PercentagesBuurtStatLine (2018)
Laag inkomen (%)Percentage van huishoudens in
buurt die bij 40% laagste
inkomen in Nederland horen.
PercentagesBuurtStatLine (2018)
Laag inkomen buurtPercentage van huishoudens
in buurt die bij 40% laagste
inkomen in Nederland horen
is meer dan 50%.
ByteBuurtStatline (2018)
Hoog inkomen buurtPercentage van huishoudens
in buurt die bij 20% hoogste
inkomen in Nederland horen
is meer dan 33%.
ByteBuurtStatline (2018)
Aantal stembureaus per
duizend inwoners
Aantal stembureaus per buurt
gedeeld door aantal
duizend inwoners per buurt.
IntegerBuurtKiesraad (2017a,
2017b, 2018a,
2018b)
Verschil stembureaus
per duizend inwoners.
Verschil van stembureaus
tussen de nationale en
gemeenteraadsverkiezingen
per buurt, gedeeld door
duizend inwoners per buurt.
IntegerBuurtKiesraad (2017a,
2017b, 2018a,
2018b)
1) Deze definitie geldt ook voor alle andere leeftijdsgroepen.

B.3 Multilevel lineaire regressieanalyse1) naar verschil in opkomst

Onderstaande tabellen zijn ook te downloaden als excelbestand

B.3-I Zonder controle (model 0), opkomst landelijke verkiezing (model 1) en opkomst lokale verkiezing (model 2) met kenmerken van de kiezers en de omgeving.
Verschil in opkomst Model 0Verschil in opkomst Model 0Opkomst landelijke verkiezing Model 1Opkomst landelijke verkiezing Model 1Opkomst lokale verkiezing Model 2Opkomst lokale verkiezing Model 2
Afhankelijke variabeleAfhankelijke variabeleCoëfficiëntStandaardfoutCoëfficiëntStandaardfoutCoëfficiëntStandaardfout
Intercept25,847***0,38288,111***6,93749,398***2,944
BuurtenLaagopgeleiden (%)-0,174***0,040-0,148***0,033
BuurtenHoogopgeleiden (%)0,129***0,0300,199***0,025
Buurten15 tot 25 jarigen (%)-0,004***0,0010,250***0,048
Buurten65 jaar of ouder (%)0,004***0,0010,323***0,025
BuurtenLage inkomens (%)-0,118***0,017-0,197***0,016
BuurtenAantal stembureaus
per duizend inwoners
0,5130,307
BuurtenVerschil in stembureaus
per duizend inwoners
0,79810,963
BuurtenStempercentage lokale partijen-0.062***0,016
GemeentenGeen deelname PVV, FvD
of Leefbaar Rotterdam aan
gemeenteraadsverkiezing
-1,5591,222
GemeentenWel deelname PVV, FvD
of Leefbaar Rotterdam aan
gemeenteraadsverkiezing (ref.)
GemeentenAantal partijen0,0100,279-0,626***0,139
GemeentenGeen herindelingsverkiezing7,482***1,707
GemeentenWel herindelingsverkiezing (ref.)
GemeentenAantal inwoners
in duizendtallen
-0,008**0,0030,0040,005
GemeentenBevolkingsdichtheid-0,001**0,000-0,002***0,000
GemeentenControle variabele
voor datum
gemeenteraadsverkiezing?
NeeNeeJa
Verklaarde
variantie
Buurtniveau55,239***132,456***78,173***
Verklaarde variantie Gemeenteniveau22,929***3,268**15,061***
Verklaarde
variantie
N (buurten)303030443029
Verklaarde
variantie
N (gemeenten) 200200200
Verklaarde
variantie
Akaike information
criterion (AIC)
21107,09023593,88622066,803
Verklaarde
variantie
Vrijheidsgraden21222

Bron: CBS (2018; 2019), Kiesraad (2017a; 2017b; 2018a; 2018b).
*p< 0,05; **p<0,01; ***p<0,001
1) Schattingen zijn maximum likelihood estimates.


B.3-II Met kenmerken van de kiezers (model 3), met kenmerken van de omgeving (model 4) en met kenmerken van de kiezers en kenmerken van de omgeving (model 5)
Verschil in opkomst Model 3Verschil in opkomst Model 3Verschil in opkomst Model 4Verschil in opkomst Model 4Verschil in opkomst Model 5Verschil in opkomst Model 5
Afhankelijke variabeleAfhankelijke variabeleCoëfficiëntStandaardfoutCoëfficiëntStandaardfoutCoëfficiëntStandaardfout
InterceptIntercept32,069***2.31839,999***1,39841.820***2,007
BuurtenLaagopgeleiden (%)-0,0160,0280,0200,027
BuurtenHoogopgeleiden (%)-0,064**0,020-0,071**0,021
Buurten15- tot 25-jarigen (%)-0.0410,039-0,0240,039
Buurten65 jaar of ouder (%)-0,080***0,020-0,067**0,020
BuurtenLage inkomens (%)-0,048***0,0130,032*0,027
BuurtenVerschil in stembureaus
per duizend inwoners
-6,764***0,774-6,688***0,765
BuurtenStempercentage
lokale partijen
0,039**0,0120,0140,013
GemeentenGeen deelname PVV, FvD
of Leefbaar Rotterdam aan
gemeenteraadsverkiezing
1,3030,9031,6440,901
GemeentenWel deelname PVV, FvD
of Leefbaar Rotterdam aan
gemeenteraadsverkiezing (ref.)
GemeentenVerschil in
aantal partijen
-0,449***0,107-0,340**0,107
GemeentenGeen herindelingsverkiezing-9,550***1,251-9,731***1,248
GemeentenWel herindelingsverkiezing (ref.)
GemeentenAantal inwoners
in duizendtallen
-0,001**0,004-0,010**0,004
GemeentenBevolkingsdichtheid0,001**0,0000,001**0,000
GemeentenControle variabele voor datum
gemeenteraadsverkiezing?
JaJaJa
Verklaarde
variantie
Buurtniveau53,841***53,932***52,442***
Verklaarde variantie Gemeenteniveau9,292***7,461***7,478***
Verklaarde variantie N (buurten)303030303030
Verklaardevariantie N (gemeenten) 200200200
Verklaarde variantie Akaike information
criterion (AIC)
20918,45420898,81220827,436
Verklaarde variantie Vrijheidsgraden141723

Bron: CBS (2018; 2019), Kiesraad (2017a; 2017b; 2018a; 2018b).
*p< 0,05; **p<0,01; ***p<0,001
1) Schattingen zijn maximum likelihood estimates.


B.3-III Met kenmerken van de kiezers en omgeving, met controle op aantal kiesgerechtigden (model 6) en met kenmerken van de kiezers en omgeving, met controle op aantal kiesgerechtigden (model 7).
Opkomst lokale verkiezing Model 6Opkomst lokale verkiezing Model 6Verschil in opkomst Model 7Verschil in opkomst Model 7
Afhankelijke variabeleAfhankelijke variabeleCoëfficiëntStandaardfoutCoëfficiëntStandaardfout
Intercept49,596***3,03341,406***1,930
Buurten% Laag opgeleiden-0,157***0,0350,0320,024
Buurten% Hoog opgeleiden0,176***0,027-0,072***0,019
Buurten% 15 tot 25 jarigen0,307***0,053-0,0540,037
Buurten% 65 jaar of ouder0,321***0,026-0,068***0,012
Buurten% Lage inkomens-0,194***0,016-0,037**0,011
BuurtenVerschil in stembureaus
per duizend inwoners
-7,850***1,747-0,3321,334
BuurtenStempercentage
lokale partijen
0,060***0,0160,0200,011
GemeentenGeen deelname PVV, FvD
of Leefbaar Rotterdam aan
gemeenteraadsverkiezing
-1,6111,2391,6990,917
GemeentenWel deelname PVV, FvD
of Leefbaar Rotterdam aan
gemeenteraadsverkiezing (ref.)
GemeentenAantal partijen-0,653***0,149
GemeentenVerschil in
aantal partijen
-0,347**0,108
GemeentenGeen herindelingsverkiezing7,453***1,710-9,537***1,273
GemeentenWel herindelingsverkiezing (ref.)
GemeentenAantal inwoners
in duizendtallen
0,0050,005-0,009*0,004
GemeentenBevolkingsdichtheid-0,002***0,0000,001**0,000
GemeentenControle variabele voor datum
gemeenteraadsverkiezing
JaJa
GemeentenControle voor
aantal kiesgerechtigden2)
JaJa
Verklaarde variantieBuurtniveau73,069***36,087***
Verklaarde variantieGemeenteniveau15,030***8,616***
Verklaarde variantieN (buurten)26442650
Verklaarde variantieN (gemeenten) 199199
Verklaarde variantieAkaike information
criterion (AIC)
19113,60317307,033
Verklaarde variantieVrijheidsgraden2223
Bron: CBS (2018; 2019), Kiesraad (2017a; 2017b; 2018a; 2018b).
*p< 0,05; **p<0,01; ***p<0,001
1) Schattingen zijn maximum likelihood estimates.
2) Het aantal kiesgerechtigden in een buurt komt voor meer dan 80 procent overeen tussen de nationale- en gemeenteraadsverkiezing.

B.3-IV Met kenmerken van de kiezers en van de omgeving (model 8) 2)
Afhankelijke variabeleafhankelijke variabeleVerschil in opkomst
Model 8
Verschil in opkomst
Model 8
CoëfficiëntStandaardfout
Intercept41,070***2,900
BuurtenLaagopgeleiden (%)0,0670,045
BuurtenHoogopgeleiden (%)-0,067*0,034
Buurten15- tot 25 jarigen (%)0,0600,085
Buurten65 jaar of ouder (%)-0,079*0,032
BuurtenLaag inkomen (%)0,0170,021
BuurtenVerschil in stembureaus
per duizend inwoners
-6,524***1,380
BuurtenStempercentage
lokale partijen
-0,0030,018
GemeentenGeen deelname PVV, FvD
of Leefbaar Rotterdam aan
gemeenteraadsverkiezing
0,9911,057
GemeentenWel deelname PVV, FvD
of Leefbaar Rotterdam aan
gemeenteraadsverkiezing (ref.)
GemeentenVerschil in
aantal partijen
-0,420**0,137
GemeentenGeen herindelingsverkiezing-8,861***1,219
GemeentenWel herindelingsverkiezing (ref.)
GemeentenAantal inwoners
in duizendtallen
-0,013**0,004
GemeentenBevolkingsdichtheid0,001**0,000
GemeentenControle variabele voor datum
gemeenteraadsverkiezing?
Ja
Verklaarde variantie Buurtniveau53,363***
Verklaarde variantie Gemeenteniveau6,186**
Verklaarde variantie N (buurten)1211
Verklaarde variantie N (gemeenten) 191
Verklaarde variantie Akaike information
criterion (AIC)
8047,995
Verklaarde variantie Vrijheidsgraden23

Bron: CBS (2018; 2019), Kiesraad (2017a; 2017b; 2018a; 2018b).
*p< 0,05; **p< 0,01; ***p<0,001
1) Schattingen zijn maximum likelihood estimates.
2) Voor controle van robuustheid van data is 40 procent van de data willekeurig geselecteerd om te controleren met gemiddelden van de complete dataset.