Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen

Literatuur

Allers, M., J. Natris, de, H. Rienks en T. Greef, de (2021). Is small beautiful? Transitional and structural effects of municipal amalgamation on voter turnout in local and national elections. Electoral Studies, 70.

Blok, E. L. de, en T. Van der Meer (2018). The puzzling effect of residential neighbourhoods on the vote for the radical right an individual-level panel study on the mechanisms behind neighbourhood effects on voting for the Dutch Freedom Party, 2010–2013. Electoral Studies, 53, 122-132.

Blok, L. de, en W. van der Burg (2019). 6. Verantwoordelijkheid en publieke verantwoording. In G. Jansen en B. Denters (red.), Democratie dichterbij: Lokaal kiezersonderzoek 2018. Leiden, Nederland: Stichting kiezersonderzoek Nederland (SKON).

Boogers, M., en G. Voerman (2010). Independent local political parties in the Netherlands. Local Government Studies, 36(1), 75-90.

Cancela, J., en B. Geys (2016). Explaining voter turnout: A meta-analysis of national and subnational elections. Electoral Studies, 42, 264-275.

Harteveld, E., W. Van der Brug, S. de Lange, en T. Van der Meer (2021). Multiple roots of the populist radical right: Support for the PVV in cities and countryside. European Journal of Political Research.

Houwelingen, P. van (2017). Political participation and municipal population size: A meta-study. Local Government Studies, 43(3), 408-428.

Jansen, G., en M. Boogers. (2019). Opkomst en stemgedrag. In G. Jansen en B. Denters (red.), Democratie dichterbij: Lokaal kiezersonderzoek 2018. Leiden, Nederland: Stichting kiezersonderzoek Nederland (SKON).

Kasara, K., en P. Suryanarayan (2015). When do the rich vote less than the poor and why? Explaining turnout inequality across the world. American Journal of Political Science, 59(3), 613-627.

Kiesraad (2017a). Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017

Kiesraad (2017b). Verkiezingsuitslag Tweede Kamer 2017

Kiesraad (2018a). Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2018

Kiesraad (2018b). Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad 2018

Kittel, B. (2006). A crazy methodology? On the limits of macro-quantitative social science research. International sociology, 21(5), 647-677.

Lahtinen, H., M. Mattila, H. Wass, en P. Martikainen (2017). Explaining social class inequality in voter turnout: the contribution of income and health. Scandinavian Political Studies, 40(4), 388-410.

Leininger, A., en M.J. Meijers (2020). Do populist parties increase voter turnout? Evidence from over 40 years of electoral history in 31 European Democracies. Political Studies, 0032321720923257.

Lijphart, A. (2008) Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma. In: A. Lijphart (red.) Thinking about Democracy. Power Sharing and Majority Rule In Theory and Practice (pp. 201–231). London, Engeland: Routledge.

Meijers, M. J., en A. Zaslove (2021). Measuring populism in political parties: appraisal of a new approach. Comparative Political Studies, 54(2), 372-407.

Orford, S., Railings, C., Thrasher, M. en G. Borisyuk (2011). Changes in the probability of voter turnout when resiting polling stations: a case study in Brent, UK. Environment and Planning C: Government and Policy, 29(1), 149-169.

Ostaaijen, J. van, Eskamp, M., Dols, M. en S. van Zuydam (2016). Verbetering op komst: Een verkenning naar effectieve gemeentelijke inzet van Communicatiemiddelen voor de opkomst bij lokale verkiezingen. Opgevraagd van Tilburg University en Gemeente Rotterdam: Onderzoek en Business Intelligence 

Park, B. B., N. Frantzeskakis en J. Shin (2019). Who is responsible? The effect of clarity of responsibility on voter turnout. West European Politics, 42(3), 464-494.

Robbins, J. W., en L. Y. Hunter (2012). Impact of electoral volatility and party replacement on voter turnout levels. Party Politics, 18(6), 919-939.

Schmeets, H., en M. van den Brakel (2015). 4. De selectiviteit van de respons in het Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012. In H. Schmeets (red.), Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012. Den Haag/ Heerlen, Nederland: Centraal Bureau van de Statistiek.

Sciarini, P., en A. C. Goldberg (2016). Turnout bias in postelection surveys: political involvement, survey participation, and vote overreporting. Journal of Survey Statistics and Methodology, 4(1), 110-137.

Sleutjes, B., H.A. de Valk en J. Ooijevaar (2018). The measurement of ethnic segregation in the Netherlands: Differences between administrative and Individualized neighbourhoods. European Journal of Population, 34(2), 195-224.

Smets, K., en C. Van Ham (2013). The embarrassment of riches? A meta-analysis of individual-level research on voter turnout. Electoral studies, 32(2), 344-359.

Smets, K. (2016). Revisiting the political life-cycle model: later maturation and turnout decline among young adults. European Political Science Review, 8(2), 225-249.

Staatscommissie Parlementaire Stelsel. (2018). Lage drempels, hoge dijken: Democratie en rechtsstaat in balans: Eindrapport van de Staatscommissie Parlementaire stelsel. Amsterdam, Nederland: Boom.

Stockemor, D. (2017). What affects voter turnout? A review article/meta-analysis of aggregate research. Government and Opposition, 52(4), 698-722.

Tavares, A. F., en J.B. Carr (2013). So close, yet so far away? The effects of city size, density and growth on local civic participation. Journal of urban affairs, 35(3), 283302.

Tavares, A. F., en R. Raudla (2018). Size, density and small-scale elections: A multi-level analysis of voter turnout in sub-municipal governments. Electoral Studies, 56.

VVD, D66, CDA en CU (2021). Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst: Coalitieakkoord 2021-2025. Den Haag, Nederland: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie.

Wille, A. (2017). 6. Ongelijkheid en de hoog opgeleide participatie-elite. In T. Van der Meer, H. Van der Kolk en R. Rekker (red.), Aanhoudend Wisselvallig: Nationaal kiezersonderzoek 2017. Leiden, Nederland: Stichting kiezersonderzoek Nederland (SKON).