Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie

Referenties

CBS (2009). Gezonde levensverwachting korter bij lage inkomens. CBS nieuwsbericht, 23 december 2009. 

CBS (2013). Regionale verschillen in sterfte verklaard. Bevolkingstrends, 12 februari 2013 

CBS (2018). Gezondheid

CBS (2020) 10 duizend coronadoden tijdens eerste golf van de pandemie. CBS nieuwsbericht, 1 oktober 2020. 

Kunst, A., M. de Visser L. Stoeldraijer en C. Harmsen (2020). Oversterfte tijdens de eerste zes weken van de corona-epidemie. Statistische Trends, 15 mei 2020. 

Leyerzapf, H., S. Klokgieters, I. Ghorash en M. Broese van Groenou (2017). Kleurrijke zorg: Een verkennende literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit in de langdurige ouderenzorg. Cordaan, Institute for Societal Resilience en Medical Humanities VUmc.

Mair, F., H.M.C. Foster en B.I. Nicholl (2020). Multimorbidity and the COVID-19 pandemic – An urgent call to action. Journal of Comorbidity 2020, 10:1-2.

RIVM (2020). Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid : Inventarisatie van de omvang van het probleem en eerste schatting van gezondheidseffecten. Onderzoeksrapport RIVM, 2020-0183, 158p.

Pareek, M., et al. (2020). Ethnicity and COVID-19: an urgent public health research priority. Lancet, 2 mei 2020.

Pharos (2018). Diabetes bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Factsheet, december 2018. 

Sociale Vraagstukken (2020). We hebben juist geen idee wat afkomst en covid-19 met elkaar te maken hebben. Artikel, 19 oktober 2020. 

Wingen, M., M. Berger-Van Sijl, A. Kunsten F. Otten (2010). Inkomen en vermogen als indicatoren van gezondheidsverschillen. Bevolkingstrends, derde kwartaal 2010.