Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie

6. Verschillen in oversterfte naar Wlz-zorggebruik

Oversterfte onder Wlz-zorggebruikers

Onder degenen die gebruik maken van zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz), onder andere bewoners van instellingen voor gehandicaptenzorg en verpleeghuisbewoners, ligt de sterfte gedurende epidemieën hoger vanwege hun grotere kwetsbaarheid (en deels hogere leeftijd) dan onder degenen die geen gebruik maken van dergelijke zorg. Toch verschilt de mate waarin de sterfte verhoogd was en de ontwikkeling van de oversterfte gedurende de eerste golf van de corona-epidemie ten opzichte van de griepepidemie.

Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie was de oversterfte zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking hoger dan tijdens de griepepidemie van 2017/’18. Tevens was de oversterfte onder Wlz-zorggebruikers tijdens de corona-epidemie hoger dan tijdens de griepepidemie het geval was.

De hogere sterfte onder Wlz-zorggebruikers tijdens de eerste golf van de corona-epidemie trof voornamelijk bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. De relatieve oversterfte onder deze groep (53 procent) was tweeënhalf keer zo hoog als onder de rest van de bevolking (20 procent). Gedurende de griepepidemie was de relatieve sterfte onder Wlz-zorggebruikers (24 procent) 1,8 keer zo hoog als onder de overige bevolking (13 procent).

6.1 Relatieve oversterfte naar Wlz-zorggebruik
EpidemieWel/geen Wlz-zorggebruikRelatieve oversterfte (%)
Griepepidemie 2017/’18Wlz-zorggebruikers23,7
Griepepidemie 2017/’18Overige bevolking12,9
Eerste golf corona-epidemie*Wlz-zorggebruikers52,7
Eerste golf corona-epidemie*Overige bevolking20,4
* Voorlopige cijfers

Verloop oversterfte Wlz-zorggebruikers

Tijdens de eerste drie weken van de corona-epidemie liep de sterfte zowel voor Wlz-zorggebruikers als voor de overige bevolking gelijk op. Na week 13 nam de oversterfte onder de overige bevolking af terwijl deze onder Wlz-zorggebruikers juist verder toenam van 45 procent in week 13 naar 111 procent in week 15. De oversterfte onder de overige bevolking had rond week 14 de piek van 45 procent al bereikt en daalde daarna snel tot een voor de tijd van het jaar gebruikelijk niveau.

Alhoewel de oversterfte onder Wlz-zorggebruikers tijdens de griepepidemie iedere week hoger was dan onder de overige bevolking, was de trend voor beide groepen gelijk.

6.2 Relatieve oversterfte tijdens griepepidemie 2017/’18 naar Wlz-zorggebruik
JaarWeekWlz-zorggebruikers (%)Overige bevolking (%)
20175010,714,8
20175116,34,1
20175214,611,3
2018120,916,7
2018223,116,3
2018325,115,5
2018421,914,9
2018531,114,3
2018635,118,2
2018737,325,0
2018843,623,3
2018952,731,7
20181064,234,0
20181142,726,1
20181234,913,8
20181319,311,0
2018143,79,5
2018153,6-0,3
 

6.3 Relatieve oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie naar Wlz-zorggebruik, 2020*
WeekWlz-zorggebruikers (%)Overige bevolking (%)
115,02,4
1216,815,5
1344,941,9
1493,545,7
15110,730,3
1680,813,1
1750,210,6
1824,8-1,3
193,5-9,5
* Voorlopige cijfers