Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie

3. Verschillen in oversterfte

Oversterfte griepepidemie 2017/’18

In totaal overleden tijdens de achttien weken durende griepepidemie van 2017/’18 ruim 61 duizend mensen. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen griepepidemie was geweest, lag op bijna 53 duizend. In totaal bedroeg de absolute oversterfte over deze periode van achttien weken 8,7 duizend. Dat komt overeen met een relatieve oversterfte van 17 procent. De oversterfte liep gedurende de griepepidemie van 2017/’18 geleidelijk op van circa 200 in week 50 tot ruim 1,2 duizend in week 10. In week 10 was de sterfte 43 procent hoger dan normaal zou zijn voor de tijd van het jaar. Na week 15 kwam de sterfte weer op een voor die tijd van het jaar normaal niveau.

3.1 Overledenen per week tijdens griepepidemie 2017/’18
JaarWeekVerwachte sterfteOversterfte
2017503001212
2017512856222
2017522889302
201812898446
201822952411
201832953412
201842847476
201852941465
201863045469
201873004657
201883071621
201893144792
20181028621234
2018112945788
2018122940495
2018132892333
2018142767274
2018152723139

Oversterfte eerste golf corona-epidemie

Gedurende de negen weken van de eerste golf van de corona-epidemie (week 11 tot en met 19 van 2020) overleden in totaal bijna 36 duizend mensen. De verwachte sterfte voor deze periode lag op ongeveer 27 duizend, waarmee de oversterfte uitkwam op bijna 8,8 duizend sterfgevallen, hetgeen vergelijkbaar is met de absolute oversterfte gedurende de griepepidemie van 2017/’18. De relatieve oversterfte lag tijdens de eerste golf van de corona-epidemie op 32 procent en dus aanzienlijk hoger dan gedurende de griepepidemie (17 procent). Oftewel, bijna twee keer zo hoog.

In week 11 van 2020 lag de oversterfte gedurende de eerste golf van de corona-epidemie nog iets onder de 200, maar daarna liep deze snel op tot ongeveer 2 duizend in week 14 en 15. De sterfte lag daarmee 67 procent hoger dan wat normaal zou zijn voor de tijd van het jaar. In de weken daarna daalde de sterfte tot een normaal niveau in week 19.

3.2 Overledenen per week tijdens eerste golf corona-epidemie, 2020*
WeekVerwachte sterfteOversterfte
113052165
123093522
1331141345
1431141970
1529092070
1630101290
172925982
182978400
19293351
* Voorlopige cijfers