Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019

3. Resultaten

3.1 Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland

Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland ongeveer 26 duizend inwoners. Vergeleken met het Europese deel van Nederland is met name het aandeel ouderen kleiner. De gemiddelde leeftijd ligt dan ook ruim 2 jaar lager dan in het Europese deel van Nederland. Eind jaren negentig had Caribisch Nederland nog ruim 16 duizend inwoners. Tot 2003 daalde het aantal inwoners tot onder de 14 duizend, waarna het aantal geleidelijk toenam.

Sinds 2010 overlijden per jaar rond de 120 inwoners van Caribisch Nederland. In eerdere jaren lag het aantal overledenen rond de 90 per jaar.

3.1.1 Overledenen en bevolking op 1 januari in Caribisch en Europees Nederland
Caribisch NederlandCaribisch NederlandEuropees NederlandEuropees Nederland
OverledenenBevolking op 1 januariOverledenenBevolking op 1 januari
19988916 536137 48215 654 192
19999616 097140 48715 760 225
200010815 178140 52715 863 950
20017114 442140 37715 987 075
20028813 915142 35516 105 285
20039213 784141 93616 192 572
200410613 969136 55316 258 032
20058914 435136 40216 305 526
20068415 196135 37216 334 210
20071)7715 730133 02216 357 992
20081)6716 384135 13616 405 399
20091)7217 335134 23516 485 787
201011718 027136 05816 574 989
201114021 087135 74116 655 799
20129522 304140 81316 730 348
201310923 296141 24516 779 575
201413624 279139 22316 829 289
201512224 593147 13416 900 726
20169924 548148 99716 979 120
201713424 439150 21417 081 507
201810225 052153 36317 181 084
201912525 157151 88517 282 163
202025 98717 407 585
1)Het aantal overledenen in Saba en Sint Eustatius ontbreekt

3.2 Uitkomsten

Het startpunt van de berekening van de levensverwachting in Caribisch Nederland is het uitrekenen van een verkorte overlevingstafel met als bovengrens de leeftijd van 85 jaar. Dit geeft een fluctuerende levensverwachting bij geboorte (zie de donkerblauwe lijn in grafiek 3.2.1). In 2001 en in een aantal jaren vanaf 2012 ligt de levensverwachting bij geboorte in Caribisch Nederland hoger dan in Nederland.

Vervolgens worden de sterftekansen voor de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar vervangen door de leeftijdsspecifieke sterftekansen (inclusief een tijdsontwikkeling) over de hele periode. Op deze manier worden de sterftekansen uitgemiddeld. Deze kunnen anders in de ene leeftijdsgroep heel hoog zijn doordat er iemand is overleden en in een andere leeftijdsgroep juist gelijk aan nul omdat er niemand in die leeftijdsgroep is overleden. Deze aanpassing geeft echter nog steeds een fluctuerend beeld van de levensverwachting bij geboorte (zie de lichtgroene lijn in grafiek 3.2.1).

De volgende stap is het toepassen van een Poisson-regressie op de sterftekansen. Hierbij worden de leeftijdsgroepen als factoren behandeld, terwijl de jaren een derdegraads polynoom vormen. Op deze manier worden de sterftekansen per leeftijdsgroep gemiddeld over de jaren, maar wordt er wel rekening gehouden met een toename of afname over de tijd. Het resultaat is een gladde levensverwachting bij geboorte (zie de donkergroene lijn in grafiek 3.2.1).

Als laatste stap worden de sterftekansen voor vijfjaarsleeftijdsgroepen omgerekend naar 1-jaarsleeftijden. Dit wordt gedaan omdat voor Nederland de berekening van een verkorte overlevingstafel bij de levensverwachting bij geboorte een onderschatting geeft van gemiddeld een half jaar ten opzichte van de berekening van een volledige overlevingstafel. Dit komt doordat de sterftekansen binnen de vijfjaarsleeftijdsgroepen in een verkorte overlevingstafel als constant worden verondersteld, terwijl ze dat natuurlijk niet zijn: hoe ouder iemand wordt, hoe hoger de sterftekans. Door terug te rekenen van vijfjaarsleeftijdsgroepen naar 1-jaarsgroepen en met behulp van de levenden uit deze tafelbevolking de werkelijke vijfjaarssterftekansen uit te rekenen, wordt deze fout grotendeels gecorrigeerd (zie de oranje lijn in grafiek 3.2.1).

3.2.1 Levensverwachting bij geboorte in Caribisch Nederland, mannen en vrouwen
 Europees Nederland (jaren)Caribisch Nederland, startpunt (jaren)Caribisch Nederland, gecorrigeerd (jaren)Caribisch Nederland, modeluitkomsten (jaren)Caribisch Nederland, definitief (jaren)
19987876,777,177,778,3
1999787676,277,177,6
200078,174,375,676,677,2
200178,380,379,476,376,9
200278,477,475,876,276,8
200378,776,475,776,276,8
200479,275,175,276,376,9
200579,577,37876,577,1
200679,878,179,276,877,4
200780,275,576,377,277,8
200880,478,578,477,678,2
200980,779,178,378,178,7
201080,877,778,478,679,2
201181,177,47879,179,7
20128182,181,579,780,2
201381,381,481,580,280,7
201481,679,38080,881,3
201581,580,980,781,381,7
201681,583,983,981,782,2
201781,780,980,782,282,6
201881,884,684,282,582,9
20198282,281,282,883,2
  

Wat opvalt aan de levensverwachting bij geboorte is dat met name in de periode 2002-2012 de levensverwachting in Europees Nederland hoger ligt dan in Caribisch Nederland. In de periode erna en vooral na 2015 lijkt de levensverwachting in Caribisch Nederland meer toe te nemen dan in Europees Nederland. In Europees Nederland nam de levensverwachting in de periode 2002-2012 sterker toe dan gemiddeld. Na 2012 zette deze trend niet door (Stoeldraijer, 2020).

3.3 Onzekerheidsmarges

Met behulp van de berekende sterftekansen, de waargenomen bevolkingsaantallen en de methode in Silcocks, Jenner en Reza (2001) kunnen onzekerheidsmarges worden berekend rond de levensverwachting bij geboorte en op iedere leeftijd. De onzekerheidsmarges geven de bandbreedte weer waarbinnen de jaar-op-jaarvariatie in de levensverwachting naar alle waarschijnlijkheid zal liggen.

In grafiek 3.3.1 wordt de levensverwachting op de 65e verjaardag weergegeven met de onzekerheidsmarge rondom de levensverwachting van Caribisch Nederland. Wat opvalt is dat de levensverwachting op de 65e verjaardag in het Europese deel van Nederland volledig binnen de marge valt van de levensverwachting op de 65e verjaardag in Caribisch Nederland. Hieruit kan worden opgemaakt dat de levensverwachting op de 65e verjaardag in Caribisch Nederland niet significant verschilt van de levensverwachting op de 65e verjaardag in het Europese deel van Nederland. Gemiddeld over de hele periode lag de levensverwachting op de 65e verjaardag in Caribisch Nederland 0,3 jaar onder de levensverwachting op de 65e verjaardag in Nederland.

Deze grafiek laat de ontwikkeling zien vanaf 1998 van de levensverwachting op de 65e verjaardag voor Caribisch en Europees Nederland. Rekening houdend met de onzekerheidsmarges blijkt de levensverwachting op de 65e verjaardag in Caribisch Nederland niet significant te verschillen van de levensverwachting op de 65e verjaardag in Europees Nederland.