Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019

4. Conclusie

Hoewel de levensverwachting in Caribisch Nederland in het eerste decennium van de 21e eeuw een lagere levensverwachting dan in Europees Nederland liet zien, lijkt in recente jaren het omgekeerde het geval te zijn. Door de grote jaarlijkse variatie in de sterfte- en bevolkingsgegevens is de levensverwachting voor Caribisch Nederland wel door onzekerheid omgeven. Rekening houdend met de onzekerheidsmarges kan worden vastgesteld dat de levensverwachting in Caribisch Nederland niet significant verschilt van de levensverwachting in Europees Nederland.