Statistisch Bulletin 2024-03

Over deze publicatie

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.

Het is mogelijk om van de verschillende thema’s binnen dit Bulletin (per onderdeel) een eenvoudige pdf te vervaardigen door in het thema op het printericoontje onderaan de pagina te klikken.
Maar let op: in dit gegenereerde PDF document zijn sommige tabellen niet volledig zichtbaar, omdat deze te breed zijn.

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Aantal werklozen licht toegenomen

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

In december 2023 start het CBS met een nieuwe reeks cao-lonen. De reeks 2010=100 wordt opgevolgd door de reeks 2020=100 (zie CBS vernieuwt statistiek cao-lonen; basisjaar verschuift van 2010 naar 2020).

 

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2020=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2023*feb109,7109,4109,5110,5
2023*mrt110,1109,9110,2110,5
2023*apr110,6110,5110,3111,1
2023*mei110,8110,6110,9111,2
2023*jun110,8110,6110,9111,2
2023*jul112,3111,8111,5114,6
2023*aug112,5111,9111,8115,2
2023*sep112,9112,4112,4115,2
2023*okt113,3112,6113,7115,2
2023*nov113,5112,7114,2115,6
2023*dec113,8112,8115,7115,6
2024*jan117,0116,7117,1118,3
2024*feb117,2116,9117,1118,3
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2020=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2023*feb109,8109,5109,6111,0
2023*mrt110,2110,0110,2111,0
2023*apr110,7110,6110,4111,6
2023*mei110,9110,6110,9111,7
2023*jun111,0110,7110,9111,8
2023*jul112,4111,9111,6115,1
2023*aug112,6111,9111,8115,7
2023*sep113,1112,4112,5115,7
2023*okt113,5112,7113,7115,7
2023*nov113,7112,7114,2116,1
2023*dec114,0112,8115,7116,1
2024*jan117,2116,8117,2118,9
2024*feb117,4117,0117,2118,9
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2020=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2023*feb109,7109,3110,0110,6
2023*mrt110,1109,8110,6110,6
2023*apr110,6110,4110,8111,2
2023*mei110,8110,5111,4111,3
2023*jun110,9110,5111,4111,4
2023*jul112,4111,7112,0114,7
2023*aug112,6111,8112,3115,3
2023*sep113,0112,4112,9115,3
2023*okt113,4112,6114,2115,3
2023*nov113,6112,7114,7115,7
2023*dec113,9112,7116,2115,7
2024*jan117,3116,8117,9118,4
2024*feb117,4117,0117,9118,4
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2020=100
2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2024*2024*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfeb
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03107,9109,1109,1109,1109,1110,3110,3110,4110,4110,5110,5117,2117,2
Industrie 10-33109,6110,5110,8111,1111,3111,8111,9111,9112,7112,7112,8115,2115,4
Energievoorziening 35 110,0110,0110,0110,0110,0112,4112,4112,4111,9111,9111,9116,7116,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39108,5108,5112,8112,8112,8112,8112,8112,8112,8112,8112,8114,6114,6
Bouwnijverheid 41-43108,0109,5109,7109,7109,7110,9110,9110,9110,9110,9110,9114,1114,1
Handel 45-47110,4110,7111,7111,7111,7112,9113,1114,9114,9115,0115,0120,1120,1
Vervoer en opslag 49-53113,3114,0115,0115,0115,1115,6115,6115,5116,2116,2116,2118,4118,4
Horeca 55-56107,3107,3107,3107,3107,3108,1108,1108,1108,1108,1108,1118,3118,3
Informatie en communicatie 58-63108,7108,7110,0110,0110,0111,5111,5111,5111,5111,5111,5115,0116,4
Financiële dienstverlening 64-66108,4108,5108,6108,6108,6110,3110,3110,3110,4110,4110,4112,6112,6
Verhuur en handel van onroerend goed 68 107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9121,3121,3
Specialistische zakelijke diensten 69-75109,5109,9109,9109,9110,1110,5111,0112,5112,7112,7113,0116,5116,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82109,5109,5109,9109,9109,9112,5112,5112,6112,6113,1113,1..
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 111,0111,0112,0112,0112,0112,1112,1112,1112,1112,1112,2116,7116,7
Onderwijs 85 108,4108,4108,6108,9109,0117,5119,0119,0119,0119,0119,0119,5119,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88109,8110,6110,7111,5111,5111,9111,9112,3113,7114,8116,7117,8118,0
Cultuur, sport en recreatie 90-93106,8106,8108,1108,1108,1108,4108,4108,4109,5109,5109,5112,6112,6
Overige dienstverlening 94-96109,9110,2110,2111,0111,0113,8113,8113,8114,3114,3114,3115,8117,3
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2020=100
2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2024*2024*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfeb
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03107,9109,1109,1109,1109,1110,3110,3110,4110,4110,5110,5117,2117,2
Industrie 10-33109,6110,5110,8111,1111,3111,8111,9111,8112,7112,7112,8115,2115,4
Energievoorziening 35 110,0110,0110,0110,0110,0112,4112,4112,4111,9111,9111,9116,8116,8
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39108,5108,5112,8112,8112,8112,8112,8112,8112,8112,8112,8114,6114,6
Bouwnijverheid 41-43108,0109,5109,7109,7109,7110,9110,9110,9110,9110,9110,9114,1114,1
Handel 45-47110,4110,7111,7111,7111,7112,8113,0114,9114,9115,0115,0120,1120,1
Vervoer en opslag 49-53113,3114,1115,1115,1115,1115,7115,7115,5116,3116,3116,3118,5118,5
Horeca 55-56107,3107,3107,3107,3107,3108,1108,1108,1108,1108,1108,1118,3118,3
Informatie en communicatie 58-63108,7108,7110,0110,0110,0111,5111,5111,5111,5111,5111,5115,0116,4
Financiële dienstverlening 64-66108,6108,7108,8108,8108,8110,5110,5110,5110,5110,5110,6113,1113,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9107,9121,3121,3
Specialistische zakelijke diensten 69-75109,5109,9109,9109,9110,1110,5111,0112,5112,7112,7113,0116,5116,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82109,9109,9110,2110,2110,2112,8112,8112,9112,9113,4113,4..
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 112,0112,0113,1113,1113,1113,1113,1113,1113,1113,2113,3117,9117,9
Onderwijs 85 108,4108,4108,6108,9109,0117,5119,0119,0119,0119,0119,0119,5119,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88109,9110,7110,8111,5111,5112,0112,0112,4113,8114,9116,7117,9118,1
Cultuur, sport en recreatie 90-93106,8106,8108,1108,1108,1108,4108,4108,4109,5109,5109,5112,6112,6
Overige dienstverlening 94-96110,4110,6110,6111,4111,4114,2114,2114,2114,7114,7114,7116,2117,8
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2020=100
2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2024*2024*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfeb
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03107,7109,0109,0109,0109,0110,3110,3110,4110,4110,4110,4117,6117,6
Industrie 10-33109,8110,8111,1111,4111,6112,1112,3112,2113,0113,0113,2115,6115,8
Energievoorziening 35 109,4109,4109,4109,4109,4111,8111,8111,8111,3111,3111,3116,0116,0
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39107,6107,6112,0112,0112,0112,0112,0112,0112,0112,0112,0113,4113,4
Bouwnijverheid 41-43106,7108,3108,4108,4108,4109,7109,7109,7109,7109,7109,7112,8112,8
Handel 45-47110,3110,7111,7111,7111,8112,9113,2115,2115,2115,2115,2120,4120,4
Vervoer en opslag 49-53113,7114,4115,4115,4115,5116,0116,0116,0116,7116,7116,7119,1119,1
Horeca 55-56106,5106,5106,5106,5106,5107,4107,4107,4107,4107,4107,4117,6117,6
Informatie en communicatie 58-63109,4109,4110,6110,6110,6112,2112,2112,2112,2112,2112,2116,0117,4
Financiële dienstverlening 64-66106,7106,8107,0107,0107,0108,6108,6108,6108,7108,7108,8111,7111,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 104,7104,7104,7104,7104,7104,7104,7104,7104,7104,7104,7117,7117,7
Specialistische zakelijke diensten 69-75109,9110,3110,2110,2110,4110,8111,3112,9113,0113,0113,3116,9116,9
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82110,1110,1110,4110,4110,4113,1113,1113,3113,3113,8113,8..
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 111,7111,7112,7112,7112,7112,7112,7112,7112,7112,8112,9117,4117,4
Onderwijs 85 107,9107,9108,0108,4108,5116,9118,4118,4118,4118,4118,4118,6118,6
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88110,3111,1111,2112,0112,0112,4112,4112,8114,3115,4117,2118,6118,7
Cultuur, sport en recreatie 90-93107,1107,1108,4108,4108,4108,8108,8108,8109,9109,9109,9113,1113,1
Overige dienstverlening 94-96111,3111,5111,5112,3112,3115,1115,1115,1115,6115,6115,6117,3118,9
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20212,01,92,52,0
20223,23,03,24,1
2023*6,05,95,56,4
2023*jun5,55,74,85,6
2023*jul6,06,24,86,6
2023*aug6,16,25,17,1
2023*sep6,36,35,57,1
2023*okt6,66,36,87,1
2023*nov6,86,47,27,4
2023*dec6,86,18,67,4
2024*jan6,96,87,97,1
2024*feb6,86,96,97,1
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20212,12,02,52,0
20223,22,93,34,1
2023*6,16,05,57,0
2023*jun5,75,84,76,2
2023*jul6,16,34,97,1
2023*aug6,26,25,07,5
2023*sep6,56,35,67,5
2023*okt6,86,46,87,5
2023*nov7,06,47,27,9
2023*dec6,96,08,67,9
2024*jan7,06,98,07,1
2024*feb6,96,86,97,1
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20212,01,62,52,9
20223,63,33,94,0
2023*5,75,85,35,8
2023*jun5,35,54,65,0
2023*jul5,86,04,65,8
2023*aug5,96,04,96,3
2023*sep6,16,35,46,3
2023*okt6,46,26,66,3
2023*nov6,56,37,16,6
2023*dec6,55,98,56,6
2024*jan7,27,18,37,1
2024*feb7,07,07,27,1
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
202120222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2024*2024*
BedrijfstakSbi - codejunjulaugsepoktnovdecjanfeb
Landbouw, bosbouw en visserij 01-031,22,55,65,86,16,16,25,45,55,58,68,6
Industrie 10-332,32,95,86,06,16,25,66,36,24,45,25,3
Energievoorziening 35 2,62,06,14,36,56,56,56,16,16,16,16,1
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,12,46,87,47,47,47,47,47,17,15,65,6
Bouwnijverheid 41-432,52,74,54,65,75,74,54,54,54,55,65,6
Handel 45-471,93,37,06,36,56,68,37,77,77,69,08,8
Vervoer en opslag 49-531,84,38,48,88,48,48,28,78,78,74,54,5
Horeca 55-560,22,64,83,94,34,34,14,14,14,110,310,3
Informatie en communicatie 58-632,02,65,46,16,45,55,55,55,54,86,87,1
Financiële dienstverlening 64-661,82,45,04,35,95,95,85,15,15,04,03,9
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,23,02,52,52,52,52,52,52,52,512,412,4
Specialistische zakelijke diensten 69-752,02,75,85,45,05,46,86,86,87,16,46,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,82,86,25,76,66,66,66,67,17,1..
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,33,16,07,05,05,05,05,05,05,15,15,1
Onderwijs 85 1,45,16,73,48,49,89,89,89,89,810,210,2
Gezondheids- en welzijnszorg 86-882,83,65,24,64,74,54,96,27,29,08,67,5
Cultuur, sport en recreatie 90-930,92,64,54,44,14,14,15,25,25,25,45,4
Overige dienstverlening 94-961,82,77,47,68,37,37,37,77,77,75,46,7
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
202120222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2024*2024*
BedrijfstakSbi - codejunjulaugsepoktnovdecjanfeb
Landbouw, bosbouw en visserij 01-031,22,55,65,86,16,16,25,45,55,58,68,6
Industrie 10-332,32,95,86,06,16,25,66,36,34,55,25,3
Energievoorziening 35 2,62,06,14,36,56,56,56,16,16,16,26,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,12,46,87,47,47,47,47,47,17,15,65,6
Bouwnijverheid 41-432,52,74,54,65,75,74,54,54,54,55,65,6
Handel 45-471,93,37,06,36,46,68,37,77,77,79,08,8
Vervoer en opslag 49-531,84,38,48,88,48,48,18,78,78,74,64,6
Horeca 55-560,22,64,83,94,34,34,14,14,14,110,310,3
Informatie en communicatie 58-632,02,65,46,16,45,55,55,55,54,86,87,1
Financiële dienstverlening 64-661,92,55,04,45,95,95,85,15,15,14,34,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,23,02,52,52,52,52,52,52,52,512,412,4
Specialistische zakelijke diensten 69-752,02,75,85,45,05,46,86,86,87,16,46,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,82,86,56,06,96,96,96,97,47,4..
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,33,17,08,05,95,95,95,96,06,15,35,3
Onderwijs 85 1,45,16,73,48,49,89,89,89,89,810,210,2
Gezondheids- en welzijnszorg 86-882,83,65,34,54,74,64,96,37,39,08,67,5
Cultuur, sport en recreatie 90-931,02,54,54,44,14,14,15,25,25,25,45,4
Overige dienstverlening 94-961,82,87,57,68,57,47,47,97,97,95,36,7
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
202120222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2024*2024*
BedrijfstakSbi - codejunjulaugsepoktnovdecjanfeb
Landbouw, bosbouw en visserij 01-031,02,55,86,06,36,36,45,55,55,59,29,2
Industrie 10-332,23,45,75,96,06,15,56,26,14,45,35,5
Energievoorziening 35 3,51,84,83,05,35,35,34,84,84,86,06,0
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,22,15,25,95,95,95,95,95,65,65,45,4
Bouwnijverheid 41-431,23,04,44,35,65,64,34,34,34,35,75,7
Handel 45-471,83,76,86,26,26,58,37,77,77,69,49,2
Vervoer en opslag 49-531,84,98,18,68,18,18,08,58,58,54,74,7
Horeca 55-56-0,32,44,73,74,34,34,14,14,14,110,410,4
Informatie en communicatie 58-631,93,25,56,16,65,65,65,65,65,07,17,3
Financiële dienstverlening 64-661,52,33,93,34,64,64,64,04,03,94,84,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,33,62,32,32,32,32,32,32,32,312,412,4
Specialistische zakelijke diensten 69-752,13,05,85,24,95,26,76,76,77,06,46,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,03,96,66,07,07,07,17,17,67,6..
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 3,23,05,86,84,74,74,74,74,84,95,15,1
Onderwijs 85 2,45,05,22,17,08,38,38,38,38,39,99,9
Gezondheids- en welzijnszorg 86-882,84,34,94,44,54,34,66,07,18,78,97,6
Cultuur, sport en recreatie 90-930,73,24,44,44,14,14,15,25,25,25,65,6
Overige dienstverlening 94-962,23,07,87,98,77,77,78,18,18,15,46,8
* Voorlopige cijfers

 

2. Bevolking

Maand- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.

De tabellen omvatten aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, bevolkingsgroei, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen).

Tabel 1
Bevolking, stand en dynamiek:
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar
Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand
Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Tabel 2
Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder):
Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabel 3
Overledenen naar leeftijd en geslacht:
Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabellen 4 en 5
Buitenlandse migratie naar geboorteland:
Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Meer informatie over Bevolking vindt u onder andere op het Dashboard Bevolking

3. Industrie en energie

Tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2021=100

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2021.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en  kalendergecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Meer informatie over de nijverheid is te vinden op Industrie en energie (cbs.nl)

 

4. Inkomen en bestedingen

Vertrouwen consument stijgt iets in februari

 

Consumenten zijn opnieuw iets positiever, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen stijgt 1 punt en komt in februari uit op 14. Dat is het hoogste niveau in 9,5 jaar. De lichte stijging van het consumentenvertrouwen is te danken aan een iets positiever oordeel over de economie, en een iets hogere koopbereidheid.

Met 14 ligt het consumentenvertrouwen in februari ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

 

Oordeel over economisch klimaat en koopbereidheid fractie beter

Consumenten oordelen in februari een fractie positiever over de economie dan in januari. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 29, tegen 28 in januari. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde, terwijl het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verslechterde.

 

De koopbereidheid neemt ook een fractie toe in februari. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 4, tegen 3 in januari. Consumenten vinden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen en zijn minder negatief over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden. Het oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden nam daarentegen iets af.

 

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1010 in de maand februari 2024.

5. Internationale handel

In dit thema staan tabellen over:

  • Kerncijfers internationale goederenhandel volgens eigendomsoverdracht (I)
  • Kerncijfers internationale goederenhandel volgens grensoverschrijding (II)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per land (III)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per land (IV)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per divisie SITC (V)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per divisie SITC (VI-IX)

De maandcijfers over de internationale handel in goederen worden een aantal keer nader vastgesteld. Een verslagjaar wordt zo’n twee jaar later afgesloten. De cijfers over 2021 zijn inmiddels definitief.

Tabel I. Kerncijfers internationale goederenhandel volgens eigendomsoverdracht
 
Tabel II. Kerncijfers internationale goederenhandel volgens grensoverschrijding

Tabel III. In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel IV. In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel V. In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per divisie SITC

Tabel VI.In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per divisie SITC (00-43)

Tabel VII. In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per divisie SITC (51-65)

Tabel VIII. In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per divisie SITC (66-74)

Tabel IX. In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per divisie SITC (75-97)

Meer informatie over de internationale handel staat op themapagina Internationale handel (cbs.nl)

Meer achtergrondinformatie over de statistiek is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Statistiek Internationale handel in goederen volgens eigendomsoverdracht en grensoverschrijding.

6. Prijzen

Het thema Prijzen bevat maandelijkse tabellen over consumenten- en producentenprijsindices,en inputprijsindex nieuwbouwwoningen. Ook zijn elk kwartaal tabellen met indexcijfers over grond-, weg- en waterbouw en outputprijsindex nieuwbouwwoningen beschikbaar.

Consumentenprijzen

Het CBS publiceert maandelijks in een nieuwsbericht over de prijsontwikkeling van goederen en diensten die consumenten aanschaffen.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, bestedingscategorieën (2015=100)
20232023202320242024
Bestedingscategorieënjaarjanuaridecemberjanuari*Wegings-coëfficiënt
000000 Totaal bestedingen126,09123,21126,45127,11100 000
010000 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken136,91133,66136,82137,0011 747
011000 Voedingsmiddelen137,68134,30137,69137,0910 831
012000 Alcoholvrije dranken128,25126,43127,02135,75917
020000 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen135,22127,19140,32142,432 840
021000 Alcoholhoudende dranken116,48114,89114,82119,011 156
022000 Tabak150,19136,27161,52161,581 684
030000 Kleding en schoenen114,84105,46118,68101,534 931
031000 Kleding en kledingstoffen117,94107,42122,50102,014 074
032000 Schoenen99,3495,05100,0096,33858
040000 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen128,37129,40128,91130,7625 771
041000 Werkelijke woninghuur118,53117,36119,69119,696 807
042000 Toegerekende huur117,86116,64119,08119,0813 318
043000 Onderhoud en reparatie van de woning127,15124,96127,59125,87429
044000 Watervoorziening en diverse diensten in verband met de woning120,64119,55121,73128,811 204
045000 Elektriciteit, gas en andere brandstoffen166,46189,85160,20172,394 012
050000 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning123,26121,49121,87120,856 322
051000 Meubelen en stoffering, vloerbedekking127,01126,02125,15123,542 361
052000 Huishoudtextiel122,46120,08120,84116,89675
053000 Huishoudelijke apparaten124,17121,34124,66126,36702
054000 Glas, servies en huishoudelijke artikelen115,69112,22108,74107,81634
055000 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin101,62101,47101,44100,16432
056000 Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de woning125,72123,77126,70126,771 519
060000 Gezondheid113,41111,74114,10118,542 331
061000 Medische producten, apparaten en toestellen106,11104,57106,80107,12751
062000 Extramurale gezondheidszorg118,06116,30118,75124,641 354
063000 Diensten van ziekenhuizen100,00109,36226
070000 Vervoer129,87125,98128,93130,7311 226
071000 Aankoop van voertuigen126,29125,58125,31127,403 267
072000 Gebruik van privé-voertuigen131,36127,10132,25134,005 846
073000 Vervoersdiensten137,61128,91130,45132,012 113
080000 Communicatie75,3076,2173,8275,191 983
081000 Post- en pakketdiensten123,95124,06122,68126,90105
082000 Telefoonapparatuur48,4848,7546,8147,23348
083000 Telefoon- en internetdiensten78,5879,7577,2578,771 530
090000 Recreatie en cultuur119,37116,23120,75121,009 055
091000 Audio-, video-, foto- en filmapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur96,1996,3696,3497,761 494
092000 Overige grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur129,95124,63130,56130,22482
093000 Overige artikelen en overig materieel voor recreatie, tuinen en huisdieren125,92122,88126,46126,632 812
094000 Diensten op het gebied van recreatie en cultuur120,24117,11121,54124,322 399
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren129,24129,39130,11130,05921
096000 Pakketreizen132,71119,06141,05132,06948
100000 Onderwijs106,48103,89111,19111,40750
102000 Secundair onderwijs113,90110,40120,91120,91319
104000 Tertiair onderwijs102,46100,86105,65105,65367
105000 Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld134,87128,66138,67141,8664
110000 Restaurants en hotels140,78129,83138,17139,437 558
111000 Catering diensten138,52133,80141,36143,046 216
112000 Accommodatie147,30111,54122,87122,421 342
120000 Diverse goederen en diensten124,34122,10126,03130,789 747
121000 Persoonlijke verzorging125,93122,20127,33128,192 558
123000 Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.111,23108,73113,49113,39646
124000 Sociale bescherming116,02116,02116,02126,691 896
125000 Verzekeringen125,20124,09128,83134,552 059
126000 Financiële diensten n.e.g.137,58132,38140,65144,46931
127000 Overige diensten n.e.g.127,14125,18127,80132,351 657
130000 Consumptiegebonden belastingen113,60113,60113,60123,701 685
131000 Zuiveringsheffing123,62123,62123,62138,21449
132000 Motorrijtuigenbelasting111,15111,15111,15120,161 227
133000 Hondenbelasting61,0661,0661,0644,549
140000 Consumptie in het buitenland140,07134,55139,62138,604 054
141000 Voeding buitenland137,65132,64139,36139,31641
142000 Vervoer buitenland134,05129,86133,67129,58942
143000 Accommodaties buitenland137,11125,03129,89129,49917
144000 Cafés en restaurants buitenland130,34127,04133,23133,35934
145000 Overige consumptie buitenland124,26122,19124,96125,24619
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100)
2018201920202021202220232024
Januari101,82104,05105,97107,62114,53123,21127,11*
Februari102,31104,97106,64108,57115,27124,45
Maart102,47105,37106,85108,87119,46124,72
April103,11106,08107,34109,36119,81126,01
Mei103,42105,94107,18109,46119,05126,26
Juni103,10105,84107,51109,67119,05125,83
Juli104,28106,90108,69110,23121,57127,13
Augustus104,40107,37108,13110,71123,95127,70
September103,95106,70107,88110,79126,89127,16
Oktober104,32107,16108,47112,18128,25127,73
November104,07106,73107,61113,17124,35126,40
December103,97106,80107,85114,01124,94126,45
Jaar103,44106,16107,51110,39121,43126,09
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2015=100)
2018201920202021202220232024
Januari101,51102,56104,58105,85113,64122,28125,25*
Februari102,01103,47105,24106,77114,37123,53
Maart102,15103,86105,44107,05118,49123,82
April102,71104,55105,91107,53119,21125,12
Mei102,99104,42105,62107,63118,46125,37
Juni102,65104,32105,83107,84118,47124,88
Juli103,82105,37107,01108,39121,88125,85
Augustus103,91105,83106,46108,87124,45126,38
September103,47105,17106,21108,94127,63125,85
Oktober103,83105,63106,81110,31128,98126,42
November103,57105,21105,96111,29124,77125,08
December103,47105,28106,19112,12125,34125,13
Jaar103,01104,64105,94108,55121,31124,98
* Voorlopige cijfers
1)
De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100)
2018201920202021202220232024
Januari101,12103,13104,85106,51114,61124,23128,08*
Februari101,84104,44105,77107,76115,58125,90
Maart102,06104,98106,09108,09120,70126,16
April102,99106,11107,14108,95121,16128,17
Mei103,41105,82106,94109,11120,21128,41
Juni102,85105,67107,45109,27120,13127,78
Juli103,96106,67108,42109,96122,74129,25
Augustus104,09107,32107,65110,54125,63129,90
September103,36106,16107,19110,37129,20128,81
Oktober103,89106,82108,05112,10130,92129,56
November103,37106,01106,72113,02125,81127,63
December103,35106,24107,22114,09126,64127,88
Jaar103,02105,78106,96109,98122,78127,81
* Voorlopige cijfers
 

Indexcijfers bouwkosten nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100
PeriodenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkosten
Bouwkosten totaalLooncomponentMateriaalcomponent 1)
201891,392,690,4
201993,89592,9
202095,798,893
2021100100100
2022109,2102,9115
2023 januari*114,1105,4122,2
2023 februari*114,4105,4122,8
2023 maart*115,2107122,9
2023 april*115,6107,1123,7
2023 mei*115,7107,1123,8
2023 juni*115,6107,1123,7
2023 juli*115,9108,4122,9
2023 augustus*115,6108,4122,2
2023 september*115,6108,4122,3
2023 oktober*115,6108,4122,2
2023 november*115,4108,4121,8
2023 december*115,5108,4122
2023* 115,3107,5122,7
2024 januari*117,3111,5122,5
* Voorlopige cijfers
1) Vanaf januari 2023 t/m augustus 2023 is het indexcijfer voor de materiaalcomponent definitief.
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van het loon in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen zoals die in de woningbouw wordt toegepast.
Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze prijsindexcijfers niet opgenomen.

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex, 2015 = 100
deelgebied2012 Jan.2013 Jan.2014 Jan.2015 Jan.2016 Jan.2017 Jan.2018 Jan.2019 Jan.2020 Jan.2021 Jan.2022 Jan.2023 Jan.*2023 Apr.*2023 Jul.*2023 Okt.*2024 Jan.*
4211a Wegen met open verharding97,799,5100,399,4100101,5104,1107,2113,4114,2120,8133,6135,5137,1138,6140,7
4211b Wegen met gesloten verharding132,6133,3130,7100,884108,2114,4124,6124,9118,2140,8154,9153,7159,6176,3163,1
4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen99,399,49899,699,4103,8105,8107,7110,1112,8126,5134,7135,2133,4133,2134,1
4212a Spoorwegen Aanleg98,999,899,199,699,7102,9105,4108110,4113,5125,5133,3134,4133,6133,5135,2
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud98,799,899,599,899,8102,8104,6108,2110113,4131142,3136133,5134,6133,8
4213 Bruggen en tunnels100,2100,8100,799,999,1102,4106108,6110,4114,7127,5136,2136,5134,9134,3136
4221 Werken voor vloeistoffen95,496,697,7100,399,3103,5107,2110,4116,3119128,4143146,7151,7151,3155,5
4291 Waterbouwkundige werken100,1104,8104,499,696,5100,6104,1108113,5114,9125,6137,7140,8144,8148,2151,1
4312 Bouwrijp maken van terreinen98,3104,2103,599,696,2100,1103,3105,4110,4110,5121,5134,9134,4137,4142,2145,7
4321 Elektrische installatie99,399,698,9100,199,1103,5103,8104,4105,7105,1117,9124,4123,3120,3119,7120,4
42/43 Totaal Grond-, weg- en waterbouw104106105,510096103,2106,5110,3113,9114126,9138,5139,6142,1145,7145,7
*Voorlopige cijfers
Bijgestelde prijsindexcijfers zijn cursief weergegeven
 
 

 Producentenprijzen

In StatLine zijn de wegingscoëfficiënten beschikbaar die bij onderstaande tabellen behoren.

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen en bedrijfstakken SBI 2008, index 2021=100
AlleBedrijfstakkenAfzet202120222023 augustus2023 september*2023 oktober*2023 november*2023 december*2023*2024 januari*
B DelfstoffenwinningTotaal afzetprijzen100.160,4173,3163,2179,4185,3188,9160,6
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen binnenland100179,9118,4123,4143,2145,9140,9150,1131,7
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen buitenland100.187,9206176,4201,4214,4214,2179,5
C IndustrieTotaal afzetprijzen100120,1119,7120,8119,9118,8117,7120118,5
C IndustrieAfzetprijzen binnenland100119,3119,6120,3119,9119,2118,2120,3119,2
C IndustrieAfzetprijzen buitenland100120,6119,7121,2119,9118,5117,3119,8118
D EnergievoorzieningTotaal afzetprijzen100243,9181,9187,3186,2195178212,4163,3
D EnergievoorzieningAfzetprijzen binnenland100244,3185,1190,4189,1197,7180,1216,1167,5
D EnergievoorzieningAfzetprijzen buitenland100240,7159,6165,5165,9176163,5186,2133,3
E Waterbedrijven en afvalbeheerTotaal afzetprijzen.........
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen binnenland100103,4123,8123,8123,8123,8123,8123,8132,4
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008 (2 digit), index 2021=100
AlleBedrijfstakkenAfzet202120222023 augustus2023 september*2023 oktober*2023 november*2023 december*2023*2024 januari*
06 Winning van aardolie en aardgasTotaal afzetprijzen100......221.
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen binnenland100234,4117,2125,3162,2166,3157,5176,6138,2
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen buitenland100......241,4.
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Totaal afzetprijzen100126125,3126126,4127,2127,5126,9.
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen binnenland100114,3125,9126,8125,7128,1127,3122,8.
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen buitenland100150,1124124,3127,8125,2128,1135,5.
10 VoedingsmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen100120,2128,7128,7129,1129128,9129,7128,4
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland100121126,4126,1125,9125,5125,5127,5125,6
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland100119,6130,5130,6131,4131,6131,4131,5130,5
11 DrankenindustrieTotaal afzetprijzen100109,1121,5121,1121,3121,1120,9121,6121,2
11 DrankenindustrieAfzetprijzen binnenland100105,7118,3117,6117,6117,8117,4117,3119,6
11 DrankenindustrieAfzetprijzen buitenland100110,5122,9122,5122,8122,4122,3123,3121,8
12 TabaksindustrieTotaal afzetprijzen10098,8.....102,6.
12 TabaksindustrieAfzetprijzen binnenland100100.....100.
12 TabaksindustrieAfzetprijzen buitenland10098,6102,4102,4102,8102,8102,8103.
13 TextielindustrieTotaal afzetprijzen100108117,2117116,4117,3115,9116,9118,6
13 TextielindustrieAfzetprijzen binnenland100108,8117,5116,4115,7118,2114,5115,7118,5
13 TextielindustrieAfzetprijzen buitenland100107,5117,1117,3116,7116,8116,7117,6118,6
14 KledingindustrieTotaal afzetprijzen100110120,4119,9119,5120,6119119,6.
14 KledingindustrieAfzetprijzen binnenland100111122,6122121,6122,9121121,6123,1
14 KledingindustrieAfzetprijzen buitenland100104,5109,4109,4109109,1109109,2.
15 Leer- en schoenenindustrieTotaal afzetprijzen100105,5115,4115,5115,3115,3115,1115,5116,1
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen binnenland100106,3113,8113,4112,9113,9111,9113114,9
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen buitenland100105,5115,4115,6115,4115,4115,3115,6116,1
16 HoutindustrieTotaal afzetprijzen100119,2119,3119117,6117,3117,5119,9117
16 HoutindustrieAfzetprijzen binnenland100115,9115,5115114,3114,4114,5115,8113,7
16 HoutindustrieAfzetprijzen buitenland100131,3133,3133,6129,7128,1128,8134,7129
17 PapierindustrieTotaal afzetprijzen100124,9118,2117,9116,6116,6116,9120,8115,2
17 PapierindustrieAfzetprijzen binnenland100125,6119,4118,9117,4117,2117,7121,3115,1
17 PapierindustrieAfzetprijzen buitenland100124,4117,4117,3116,1116,2116,4120,5115,3
18 Grafische industrieTotaal afzetprijzen100117,5123,7124,5124,1125124,3124,9125,7
18 Grafische industrieAfzetprijzen binnenland100117,5123,7124,5124,1125124,3124,9125,7
18 Grafische industrieAfzetprijzen buitenland.........
19 Aardolie-industrieTotaal afzetprijzen100174,7156,3170,3154,7144,3134,7146,2135,9
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen binnenland100163,1139,6148,1140,1132,9124,4133,3128,2
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen buitenland100180,2164180,7161,5149,6139,5152,2139,6
20 Chemische industrieTotaal afzetprijzen100128,4111,6112,9113,9112,5110,3115,6110,6
20 Chemische industrieAfzetprijzen binnenland100130,7112,5114,9116,4115,5111,8117,6112,9
20 Chemische industrieAfzetprijzen buitenland100127,3111,2111,9112,7111109,5114,7109,5
21 Farmaceutische industrieTotaal afzetprijzen100105,4108,8109108,7108,6108,6109,7.
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen binnenland100108112,5112,6112,1112112111,9.
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen buitenland100104,3107,3107,5107,3107,2107,2108,9109,6
22 Rubber- en kunststofproductindustrieTotaal afzetprijzen100116,8118,8118,6117,8118,2117,7119,7117,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen binnenland100117,6118,9118,7118,1118,4117,9119,6117,1
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen buitenland100116,3118,7118,5117,7118,1117,5119,7118,5
23 BouwmaterialenindustrieTotaal afzetprijzen100.131131,3...131,1.
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen binnenland100113,5133,5133,9135,6135,2135,7133,8.
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen buitenland100.122,8122,6...122,1123
24 BasismetaalindustrieTotaal afzetprijzen100131,2114,8113,7112110,5109,2116,6108,9
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen binnenland100131,4114,2114,8112,5112,5111,3118109,7
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen buitenland100131,2115113,3111,9109,7108,3116108,6
25 MetaalproductenindustrieTotaal afzetprijzen100115,8114,2114113,4112,3112,1115,2111,9
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen binnenland100115,3114113,7112,8111,8111,6114,9111,4
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen buitenland100117,1114,8114,8115,3113,6113,5116,3113,4
26 Elektrotechnische industrieTotaal afzetprijzen..112,2112,7113,1112,6112,9112,2114
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen binnenland100.108,2108,3108,7108,7111108111,7
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen buitenland.107,5113,3113,9114,3113,7113,3113,3114,6
27 Elektrische apparatenindustrieTotaal afzetprijzen.........
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen binnenland100113,5.....121,8123,1
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen buitenland.........
28 Machine-industrieTotaal afzetprijzen100105,5110,9110,9111,1111,2111,3110,3114,2
28 Machine-industrieAfzetprijzen binnenland100108,7116,2115,9116,6116,8117115,4118,9
28 Machine-industrieAfzetprijzen buitenland100104,4108,9109109,1109,1109,2108,3112,5
29 Auto- en aanhangwagenindustrieTotaal afzetprijzen100104,8111,4111,4111,5112,2111,3110,9113,8
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen binnenland100106117,4118,5118,2116,8114,8116118,5
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen buitenland100104,4109,4109,1109,3110,7110,2109,2112,2
30 Overige transportmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen100104108,5108,6109,3109,3109,3109,1109,7
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland100104,5110,8110,8110,5110,7110,8109,7112,7
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland100103,9108,1108,1109109109109109,1
31 MeubelindustrieTotaal afzetprijzen100113124,5124,2124,6124,9124,6123,9128,3
31 MeubelindustrieAfzetprijzen binnenland100114126,7126,5126,8127,3126,8126,2130,5
31 MeubelindustrieAfzetprijzen buitenland100109,8117,2116,4117,3117117,2116,5121
32 Overige industrieTotaal afzetprijzen100103107,7108,4108,5107,9107108,1108,7
32 Overige industrieAfzetprijzen binnenland100107,5115,6115,4113,9114,2113,7114,9117,8
32 Overige industrieAfzetprijzen buitenland100102,2106,4107,3107,6106,8105,9107107,2
33 Reparatie en installatie van machinesTotaal afzetprijzen100........
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen binnenland100104,9113,7113,9114,7114,5114,5113,7119,1
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen buitenland100........
35 EnergiebedrijvenTotaal afzetprijzen100243,9181,9187,3186,2195178212,4163,3
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen binnenland100244,3185,1190,4189,1197,7180,1216,1167,5
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen buitenland100240,7159,6165,5165,9176163,5186,2133,3
36 WaterleidingbedrijvenTotaal afzetprijzen.........
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen binnenland100103,4123,8123,8123,8123,8123,8123,8132,4
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim