Statistisch Bulletin 2023-09

Over deze publicatie

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.

Het is mogelijk om van de verschillende thema’s binnen dit Bulletin (per onderdeel) een eenvoudige pdf te vervaardigen door in het thema op het printericoontje onderaan de pagina te klikken.
Maar let op: in dit gegenereerde PDF document zijn sommige tabellen niet volledig zichtbaar, omdat deze te breed zijn.

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Werkloosheid in juli toegenomen

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022aug125,0124,6124,8126,9
2022sep125,3124,9124,9126,9
2022okt125,4125,2124,9126,9
2022nov125,5125,2124,9126,9
2022dec125,7125,6124,9126,9
2023*jan128,9128,9127,5130,4
2023*feb129,3129,2128,9130,4
2023*mrt129,9129,8129,6130,4
2023*apr130,4130,4129,8131,0
2023*mei130,6130,5130,5131,0
2023*jun130,7130,6130,5131,1
2023*jul131,9131,9131,2132,5
2023*aug132,1131,9131,6133,3
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022aug125,0124,5125,4126,8
2022sep125,3124,8125,5126,8
2022okt125,5125,1125,5126,8
2022nov125,5125,1125,5126,8
2022dec125,7125,5125,5126,8
2023*jan129,1128,8128,1130,9
2023*feb129,5129,1129,5130,9
2023*mrt130,0129,8130,2130,9
2023*apr130,6130,4130,4131,5
2023*mei130,8130,5131,2131,5
2023*jun130,8130,6131,2131,5
2023*jul132,0131,8131,9133,0
2023*aug132,3131,9132,2133,7
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022aug129,1128,1129,0133,0
2022sep129,4128,4129,0133,0
2022okt129,6128,7129,0133,0
2022nov129,6128,7129,0133,0
2022dec129,8129,1129,0133,0
2023*jan132,9132,5131,5135,7
2023*feb133,3132,8132,9135,7
2023*mrt134,0133,5133,7135,7
2023*apr134,5134,2133,9136,3
2023*mei134,7134,3134,7136,3
2023*jun134,8134,4134,7136,4
2023*jul136,1135,7135,4137,8
2023*aug136,3135,8135,8138,6
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202220222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaug
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03120,8120,8121,8121,8121,8125,5125,5126,8126,8126,8126,8128,4128,4
Industrie 10-33128,2129,0129,0129,1130,9132,8132,9134,1134,6135,0135,1135,9136,1
Energievoorziening 35 124,6124,6124,6124,6124,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39131,5131,5131,5132,1132,1133,8133,8133,8141,3141,3141,3141,3141,3
Bouwnijverheid 41-43126,6128,1128,1128,1128,1130,3130,3132,1132,2132,2132,2133,7133,7
Handel 45-47123,5123,5124,2124,2124,3129,0129,3129,6130,3130,4130,4131,8131,9
Vervoer en opslag 49-53127,3127,6127,8127,8127,8135,4135,4135,6137,0136,9137,1137,8137,8
Horeca 55-56123,9125,4125,4125,4125,4129,5129,5129,5129,5129,5129,5130,7130,7
Informatie en communicatie 58-63123,5123,5123,5123,5123,7124,9126,9126,9128,2128,2128,2130,2130,2
Financiële dienstverlening 64-66118,4118,4119,5119,5119,5121,6121,8122,4122,4122,4122,4123,5123,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 121,2121,2121,2121,2121,2124,1124,1124,1124,1124,1124,1124,1124,1
Specialistische zakelijke diensten 69-75122,0122,0122,1122,1122,2126,7126,7127,4127,3127,3127,6127,9128,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82125,2125,3125,3125,3125,3128,6128,8128,8129,5129,5129,5132,3132,3
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,8125,8125,8125,8125,8131,3131,3131,3132,4132,4132,4132,5132,5
Onderwijs 85 128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,7128,7129,0135,3139,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88126,6126,6126,6126,6126,6128,6130,3131,1131,2132,1132,1132,8132,8
Cultuur, sport en recreatie 90-93120,1120,3120,3120,3120,3124,2124,2124,2125,7125,7125,7126,0126,0
Overige dienstverlening 94-96125,6125,6125,8125,8125,8128,5128,5129,1129,1130,8130,8132,9133,8
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202220222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaug
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03120,8120,8121,9121,9121,9125,5125,5126,9126,9126,9126,9128,4128,4
Industrie 10-33127,7128,4128,5128,5130,3132,3132,3133,6134,0134,5134,6135,3135,5
Energievoorziening 35 122,2122,2122,2122,2122,2126,2126,2126,2126,2126,2126,2126,2126,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39130,6130,6130,6131,1131,1132,9132,9132,9140,3140,3140,3140,3140,3
Bouwnijverheid 41-43126,0127,5127,5127,5127,5129,6129,6131,4131,5131,5131,5133,0133,0
Handel 45-47123,2123,3123,9124,0124,0128,8129,0129,4130,1130,1130,1131,5131,7
Vervoer en opslag 49-53127,1127,3127,6127,6127,6135,1135,1135,4136,7136,7136,8137,5137,5
Horeca 55-56123,9125,4125,4125,4125,4129,5129,5129,5129,5129,5129,5130,7130,7
Informatie en communicatie 58-63124,1124,1124,1124,1124,3125,6127,6127,6128,9128,9128,9130,8130,8
Financiële dienstverlening 64-66118,9118,9120,0120,0120,0122,2122,4123,0123,0123,0123,0124,1124,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 122,2122,2122,2122,2122,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75122,1122,1122,2122,2122,2126,8126,8127,5127,4127,4127,6128,0128,6
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82125,4125,5125,5125,5125,5129,5129,6129,6130,3130,4130,4133,2133,2
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,6125,6125,6125,6125,6132,2132,2132,2133,3133,3133,3133,4133,4
Onderwijs 85 128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,7128,7129,0135,3139,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88127,4127,4127,4127,4127,4129,4131,1131,9132,0133,0133,0133,6133,6
Cultuur, sport en recreatie 90-93120,0120,3120,3120,3120,3124,2124,2124,2125,6125,6125,6126,0126,0
Overige dienstverlening 94-96126,0126,0126,2126,2126,2129,0129,0129,6129,6131,3131,3133,4134,4
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202220222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codeaugsepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaug
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03121,4121,4122,6122,6122,6126,3126,3127,7127,7127,7127,7129,4129,4
Industrie 10-33131,5132,3132,4132,4134,3136,1136,2137,8138,2138,6138,8139,6139,8
Energievoorziening 35 127,2127,2127,2127,2127,2129,2129,2129,2129,2129,2129,2129,2129,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39136,1136,1136,1136,6136,6136,4136,4136,4144,2144,2144,2144,2144,2
Bouwnijverheid 41-43128,6130,2130,2130,2130,2132,0132,0134,0134,1134,1134,1135,7135,7
Handel 45-47127,7127,8128,4128,4128,5133,0133,3133,7134,5134,5134,5136,1136,3
Vervoer en opslag 49-53131,8132,1132,3132,3132,3139,9139,9140,1141,5141,5141,7142,3142,3
Horeca 55-56126,9128,5128,5128,5128,5132,6132,6132,6132,6132,6132,6133,8133,8
Informatie en communicatie 58-63125,7125,7125,7125,7125,9127,4129,4129,4130,7130,7130,7132,7132,7
Financiële dienstverlening 64-66124,4124,4125,5125,5125,5127,5127,7128,4128,4128,4128,4129,5129,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 118,4118,4118,4118,4118,4121,1121,1121,1121,1121,1121,1121,1121,1
Specialistische zakelijke diensten 69-75124,5124,5124,7124,7124,7129,2129,2130,0129,9129,9130,1130,5131,1
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82128,3128,5128,5128,5128,5133,0133,2133,2133,9133,9133,9137,0137,0
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 131,6131,6131,6131,6131,6136,9136,9136,9138,0138,0138,0138,1138,1
Onderwijs 85 135,1135,1135,1135,1135,1133,6133,6133,6133,7133,7134,0140,5144,7
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88131,3131,3131,3131,3131,3133,0134,7135,6135,7136,7136,7137,4137,4
Cultuur, sport en recreatie 90-93122,3122,6122,6122,6122,6126,5126,5126,5127,9127,9127,9128,3128,3
Overige dienstverlening 94-96131,2131,2131,5131,5131,5134,5134,5135,2135,2136,9136,9139,0140,0
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
20212,01,92,61,9
20223,23,03,24,2
2022dec3,93,63,15,5
2023*jan5,15,24,05,9
2023*feb5,45,35,15,9
2023*mrt5,65,64,95,9
2023*apr5,75,85,05,8
2023*mei5,75,85,25,8
2023*jun5,75,75,25,7
2023*jul5,66,05,14,5
2023*aug5,75,95,45,0
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
20212,12,02,51,9
20223,23,03,24,3
2022dec3,93,63,15,5
2023*jan5,35,24,06,5
2023*feb5,55,35,16,4
2023*mrt5,75,74,96,4
2023*apr5,85,85,06,4
2023*mei5,85,85,26,3
2023*jun5,75,75,16,1
2023*jul5,76,05,25,0
2023*aug5,85,95,45,4
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
20212,01,72,52,9
20223,73,43,94,1
2022dec5,15,14,75,4
2023*jan5,15,43,95,2
2023*feb5,35,55,05,1
2023*mrt5,65,94,85,1
2023*apr5,66,04,95,0
2023*mei5,66,05,05,0
2023*jun5,55,85,04,9
2023*jul5,56,15,03,7
2023*aug5,66,05,34,2
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201920202021202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codedecjanfebmrtaprmeijunjulaug
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,21,31,52,13,04,84,85,85,85,75,76,36,3
Industrie 10-332,73,72,42,74,65,44,85,75,75,95,86,16,2
Energievoorziening 35 1,84,82,52,23,16,26,26,25,23,33,33,23,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,13,62,22,73,04,14,14,17,57,57,57,57,5
Bouwnijverheid 41-432,63,72,52,72,93,13,14,44,44,44,45,65,6
Handel 45-472,32,61,93,44,06,66,86,87,37,36,86,86,8
Vervoer en opslag 49-532,41,91,94,14,07,87,67,48,48,38,58,28,2
Horeca 55-563,13,60,33,04,88,08,08,04,84,84,85,55,5
Informatie en communicatie 58-630,82,02,13,03,33,45,05,06,16,16,16,95,4
Financiële dienstverlening 64-661,71,61,72,53,13,73,74,04,03,83,84,34,3
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,83,02,33,11,92,42,42,42,42,42,42,42,4
Specialistische zakelijke diensten 69-752,32,52,12,92,95,55,55,75,15,15,44,95,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,43,01,92,93,34,85,05,04,94,94,85,75,7
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,83,02,03,84,97,67,67,67,67,67,65,35,3
Onderwijs 85 2,93,21,45,27,33,83,73,73,63,53,35,28,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,12,72,93,32,93,65,04,64,74,84,85,14,9
Cultuur, sport en recreatie 90-932,22,81,12,62,94,74,74,75,65,65,34,94,9
Overige dienstverlening 94-962,42,32,72,63,65,25,25,45,46,96,97,46,5
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201920202021202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codedecjanfebmrtaprmeijunjulaug
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,11,31,62,03,04,74,75,85,85,75,76,36,3
Industrie 10-332,83,72,32,74,55,44,85,75,65,95,86,06,1
Energievoorziening 35 1,82,92,42,33,06,26,26,25,33,33,33,33,3
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,13,52,32,83,04,24,24,27,47,47,47,47,4
Bouwnijverheid 41-432,63,72,52,72,93,03,04,54,44,44,45,65,6
Handel 45-472,32,61,83,43,96,66,76,87,37,36,76,76,9
Vervoer en opslag 49-532,41,91,94,14,17,87,67,58,38,38,48,28,2
Horeca 55-563,13,60,33,04,88,08,08,04,84,84,85,55,5
Informatie en communicatie 58-631,42,72,13,03,23,55,15,16,26,26,26,95,4
Financiële dienstverlening 64-661,82,42,42,63,13,73,74,14,13,93,94,44,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,83,12,23,01,92,52,52,52,52,52,52,52,5
Specialistische zakelijke diensten 69-752,22,62,12,82,85,65,65,85,25,25,44,95,3
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,43,21,92,93,35,45,55,55,35,35,36,26,2
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,93,12,03,84,98,58,58,58,58,58,56,26,2
Onderwijs 85 2,93,21,45,27,33,83,73,73,63,53,35,28,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,12,82,93,33,13,65,04,74,74,94,95,04,9
Cultuur, sport en recreatie 90-932,22,71,12,63,04,84,84,85,55,55,25,05,0
Overige dienstverlening 94-962,42,32,72,94,05,35,35,55,56,96,97,46,7
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201920202021202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codedecjanfebmrtaprmeijunjulaug
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,9-0,31,42,04,24,94,96,16,05,95,96,66,6
Industrie 10-332,93,92,23,46,35,75,16,26,16,26,06,26,3
Energievoorziening 35 2,72,52,62,94,74,54,54,53,61,61,61,61,6
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-394,33,32,43,44,62,62,62,66,06,06,06,06,0
Bouwnijverheid 41-432,74,01,22,94,23,23,24,74,44,44,45,55,5
Handel 45-472,92,61,73,85,36,46,56,57,27,16,66,66,7
Vervoer en opslag 49-533,01,81,84,85,87,77,57,28,18,18,38,08,0
Horeca 55-562,85,1-0,33,05,88,08,08,04,74,74,75,45,4
Informatie en communicatie 58-632,21,72,03,64,83,65,25,26,36,36,37,05,6
Financiële dienstverlening 64-661,91,02,32,33,83,53,43,93,93,63,64,14,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 3,23,5-1,23,53,32,32,32,32,32,32,32,32,3
Specialistische zakelijke diensten 69-752,82,41,83,34,25,45,45,75,15,15,34,85,3
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-823,02,71,33,65,15,86,06,05,85,85,76,86,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 3,93,13,03,84,97,37,37,37,27,27,24,94,9
Onderwijs 85 3,83,32,35,17,12,52,42,42,32,22,04,07,1
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,82,82,83,94,53,34,74,44,54,64,64,84,6
Cultuur, sport en recreatie 90-932,52,90,83,04,54,74,74,75,45,45,14,94,9
Overige dienstverlening 94-962,72,23,32,84,95,45,45,55,57,07,07,46,7
* Voorlopige cijfers

 

2. Bevolking

Maand- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.

De tabellen omvatten aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, bevolkingsgroei, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen).

Tabel 1
Bevolking, stand en dynamiek:
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar
Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand
Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Tabel 2
Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder):
Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabel 3
Overledenen naar leeftijd en geslacht:
Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabellen 4 en 5
Buitenlandse migratie naar geboorteland:
Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Meer informatie over Bevolking vindt u onder andere op het Dashboard Bevolking

3. Industrie en energie

Tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Meer informatie over de nijverheid is te vinden op Industrie en energie (cbs.nl)

 

4. Inkomen en bestedingen

Vertrouwen consumenten fractie negatiever in augustus

 

De stemming onder consumenten was in augustus 2023 een fractie negatiever dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen daalde van -39 in juli naar -40 in augustus. Het oordeel over het economische klimaat verslechterde iets, terwijl de koopbereidheid onveranderd bleef.

Met -40 lag het consumentenvertrouwen in augustus ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-10). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

 

 

Consumenten iets pessimistischer over economisch klimaat

Consumenten waren in augustus pessimistischer over de economie dan in juli. De deelindicator economisch klimaat kwam uit op -56, tegen -54 in juli. Het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was wat negatiever, terwijl het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden even negatief bleef.

 

Koopbereidheid onveranderd negatief

Net als in de twee voorgaande maanden kwam de koopbereidheid in augustus uit op -29. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden was een fractie minder negatief dan in juli, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden hetzelfde bleef. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten ongunstiger dan in juli.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1099 in de maand augustus 2023.

5. Internationale handel

In dit thema staan tabellen over:

  • Kerncijfers internationale goederenhandel volgens eigendomsoverdracht (I)
  • Kerncijfers internationale goederenhandel volgens grensoverschrijding (II)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per land (III)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per land (IV)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per divisie SITC (V)

De maandcijfers over de internationale handel in goederen worden een aantal keer nader vastgesteld. Een verslagjaar wordt zo’n twee jaar later afgesloten. De cijfers over 2020 zijn inmiddels definitief.

Nota bene: op dit moment vindt er een overgang plaats van tabellen volgens de oude methode naar nieuwe tabellen volgens de methoden van eigendomsoverdracht en grensoverschrijding. Deze overgang zal in fases verlopen, waardoor bepaalde oude tabellen nog niet zijn overgegaan naar de nieuwe situatie.

Tabel I. Kerncijfers internationale goederenhandel volgens eigendomsoverdracht
 
Tabel II. Kerncijfers internationale goederenhandel volgens grensoverschrijding

Tabel III. In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel IV. In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel V. In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per divisie SITC


Meer informatie over de internationale handel staat op themapagina Internationale handel (cbs.nl)

Meer achtergrondinformatie over de statistiek is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Statistiek Internationale handel in goederen volgens eigendomsoverdracht en grensoverschrijding.

6. Prijzen

Het thema Prijzen bevat maandelijkse tabellen over consumenten- en producentenprijsindices,en inputprijsindex nieuwbouwwoningen. Ook zijn elk kwartaal tabellen met indexcijfers over grond-, weg- en waterbouw en outputprijsindex nieuwbouwwoningen beschikbaar.

Consumentenprijzen

Het CBS publiceert maandelijks in een nieuwsbericht over de prijsontwikkeling van goederen en diensten die consumenten aanschaffen.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, bestedingscategorieën (2015=100)
20222022202320232023
Bestedingscategorieënjaarjulijunijuli*Wegings-coëfficiënt
000000 Totaal bestedingen121,43121,57125,83127,14100 000
010000 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken122,39124,17138,22138,4312 044
011000 Voedingsmiddelen122,81124,67138,97139,2111 130
012000 Alcoholvrije dranken117,67118,55129,80129,62914
020000 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen124,29123,97138,19139,072 479
021000 Alcoholhoudende dranken109,54109,04116,81116,821 071
022000 Tabak135,75135,60155,59157,261 408
030000 Kleding en schoenen107,0295,38112,67100,505 081
031000 Kleding en kledingstoffen109,3096,16115,75101,414 294
032000 Schoenen95,6791,0697,2494,74787
040000 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen134,06132,39126,99128,692 7027
041000 Werkelijke woninghuur115,68117,36117,36119,876 809
042000 Toegerekende huur114,97116,64116,64119,0713 467
043000 Onderhoud en reparatie van de woning118,47119,06128,20126,84461
044000 Watervoorziening en diverse diensten in verband met de woning112,06112,24119,55121,741 196
045000 Elektriciteit, gas en andere brandstoffen264,29240,60163,35157,575 094
050000 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning116,50116,46125,66124,406 410
051000 Meubelen en stoffering, vloerbedekking121,60123,60130,68127,102 480
052000 Huishoudtextiel111,73107,11126,28128,24695
053000 Huishoudelijke apparaten116,19116,34124,53124,35691
054000 Glas, servies en huishoudelijke artikelen108,55106,68119,82119,30682
055000 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin97,5994,61101,46101,22426
056000 Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de woning118,38118,68126,28126,101 436
060000 Gezondheid107,63107,65113,67113,941 956
061000 Medische producten, apparaten en toestellen102,91102,77106,12106,42686
062000 Extramurale gezondheidszorg110,76110,86118,47118,711 270
070000 Vervoer127,06132,46128,32133,4510 411
071000 Aankoop van voertuigen120,18120,73126,88127,063 040
072000 Gebruik van privé-voertuigen132,06137,49127,05133,455 640
073000 Vervoersdiensten126,56145,97141,45151,591 731
080000 Communicatie75,8675,4874,3775,692 119
081000 Post- en pakketdiensten117,63117,75124,06124,06153
082000 Telefoonapparatuur48,1947,0547,5748,77397
083000 Telefoon- en internetdiensten80,0279,9777,6379,021 569
090000 Recreatie en cultuur113,06113,98118,89121,188 912
091000 Audio-, video-, foto- en filmapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur94,4092,1795,1694,701 500
092000 Overige grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur119,11119,18130,76130,37470
093000 Overige artikelen en overig materieel voor recreatie, tuinen en huisdieren119,41118,32127,51125,662 905
094000 Diensten op het gebied van recreatie en cultuur114,62115,91119,76120,922 173
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren121,13121,12129,90129,071 006
096000 Pakketreizen122,05147,71124,30155,27858
100000 Onderwijs72,1456,45104,35104,35612
102000 Secundair onderwijs72,9154,17110,40110,40266
104000 Tertiair onderwijs66,6249,50100,86100,86306
105000 Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld120,39119,12137,33137,3339
110000 Restaurants en hotels129,83136,94141,54150,997 474
111000 Catering diensten127,37128,43138,62139,346 036
112000 Accommodatie139,97176,40150,69195,071 439
120000 Diverse goederen en diensten116,47117,05124,38124,859 728
121000 Persoonlijke verzorging116,13116,47126,65126,872 641
123000 Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.105,72106,01111,84111,20698
124000 Sociale bescherming110,17110,17116,02116,021 806
125000 Verzekeringen120,85120,71124,77124,601 998
126000 Financiële diensten n.e.g.120,20124,62136,64140,651 026
127000 Overige diensten n.e.g.120,56120,54127,03127,611 559
130000 Consumptiegebonden belastingen107,58107,58113,60113,601 676
131000 Zuiveringsheffing114,26114,26123,62123,62433
132000 Motorrijtuigenbelasting106,01106,01111,15111,151 231
133000 Hondenbelasting69,7369,7361,0661,0611
140000 Consumptie in het buitenland134,62143,10140,48141,564 070
141000 Voeding buitenland122,63123,80138,26138,37693
142000 Vervoer buitenland138,50151,11132,08132,441 065
143000 Accommodaties buitenland128,17135,84141,28144,98736
144000 Cafés en restaurants buitenland121,52121,99130,16130,86851
145000 Overige consumptie buitenland118,04119,26124,37124,75725
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari100,35101,82104,05105,97107,62114,53123,21
Februari101,09102,31104,97106,64108,57115,27124,45
Maart101,44102,47105,37106,85108,87119,46124,72
April101,98103,11106,08107,34109,36119,81126,01
Mei101,65103,42105,94107,18109,46119,05126,26
Juni101,37103,10105,84107,51109,67119,05125,83
Juli102,11104,28106,90108,69110,23121,57127,14*
Augustus102,27104,40107,37108,13110,71123,95
September102,03103,95106,70107,88110,79126,89
Oktober102,17104,32107,16108,47112,18128,25
November102,00104,07106,73107,61113,17124,35
December101,97103,97106,80107,85114,01124,94
Jaar101,70103,44106,16107,51110,39121,43
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari100,24101,51102,56104,58105,85113,64122,28
Februari100,98102,01103,47105,24106,77114,37123,53
Maart101,34102,15103,86105,44107,05118,49123,82
April101,88102,71104,55105,91107,53119,21125,12
Mei101,54102,99104,42105,62107,63118,46125,37
Juni101,31102,65104,32105,83107,84118,47124,88
Juli102,05103,82105,37107,01108,39121,88125,86*
Augustus102,21103,91105,83106,46108,87124,45
September101,97103,47105,17106,21108,94127,63
Oktober102,11103,83105,63106,81110,31128,98
November101,94103,57105,21105,96111,29124,77
December101,90103,47105,28106,19112,12125,34
Jaar101,62103,01104,64105,94108,55121,31
* Voorlopige cijfers
1)
De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari99,64101,12103,13104,85106,51114,61124,23
Februari100,58101,84104,44105,77107,76115,58125,90
Maart101,03102,06104,98106,09108,09120,70126,16
April101,94102,99106,11107,14108,95121,16128,17
Mei101,49103,41105,82106,94109,11120,21128,41
Juni101,17102,85105,67107,45109,27120,13127,78
Juli102,00103,96106,67108,42109,96122,74129,26*
Augustus102,18104,09107,32107,65110,54125,63
September101,75103,36106,16107,19110,37129,20
Oktober101,97103,89106,82108,05112,10130,92
November101,57103,37106,01106,72113,02125,81
December101,49103,35106,24107,22114,09126,64
Jaar101,40103,02105,78106,96109,98122,78
* Voorlopige cijfers
 

Indexcijfers bouwkosten nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100
PeriodenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkosten
Bouwkosten totaalLooncomponentMateriaalcomponent 1)
201297,695,499,8
201397,897,198,4
201498,799,198,3
2015100,0100,0100,0
2016101,7101,6101,7
2017103,9103,7104,0
2018106,5106,2106,8
2019109,5109,0110,0
2020111,9113,5110,4
2021116,9114,8119,0
2022 januari122,5117,2127,6
2022 februari123,1117,2128,9
2022 maart125,2117,3132,9
2022 april127,4117,8136,7
2022 mei128,0117,8138,0
2022 juni127,5117,8137,0
2022 juli128,5117,8138,9
2022 augustus128,7117,8139,2
2022 september129,6119,3139,6
2022 oktober130,0119,3140,4
2022 november129,7119,3139,9
2022 december129,7119,3139,8
2022127,5118,2136,6
2023 januari*133,1121,0144,9
2023 februari*133,5121,0145,7
2023 maart*134,4122,8145,8
2023 april*134,6122,9146,1
2023 mei*134,6122,9146,1
2023 juni*134,5122,9145,8
2023 juli*134,8124,4145,0
* Voorlopige cijfers
1) Vanaf januari 2023 t/m februari 2023 is het indexcijfer voor de materiaalcomponent definitief.
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van het loon in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen zoals die in de woningbouw wordt toegepast.
Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze prijsindexcijfers niet opgenomen.

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100
deelgebied2012 Jan.2013 Jan.2014 Jan.2015 Jan.2016 Jan.2017 Jan.2018 Jan.2019 Jan.2020 Jan.2021 Jan.2022 Jan.2022 Apr.2022 Jul.2022 Okt.2023 Jan.*2023 Apr.*2023 Jul.*
4211a Wegen met open verharding97,799,5100,399,4100101,5104,1107,2113,4114,2120,8124,8127,6129,6134135,7138,2
4211b Wegen met gesloten verharding132,6133,3130,7100,884108,2114,4124,6124,9118,2140,8180,8177,8161,2154,9154,7161,6
4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen99,399,49899,699,4103,8105,8107,7110,1112,8126,5133,5134,5134,4134,3135,3133,6
4212a Spoorwegen Aanleg98,999,899,199,699,7102,9105,4108110,4113,5125,5132,6133,3132,7133,3134,7134
4212b Spoorwegen Exploitatie / onderhoud98,799,899,599,899,8102,8104,6108,2110113,4131134,8138,8139,3142,8138,4135,9
4213 Bruggen en tunnels100,2100,8100,799,999,1102,4106108,6110,4114,7127,5138,8137,6136,5136,2136,9135,5
4221 Werken voor vloeistoffen95,496,697,7100,399,3103,5107,2110,4116,3119128,4137,7136,6145,4142,8146,8152,3
4291 Waterbouwkundige werken100,1104,8104,499,696,5100,6104,1108113,5114,9125,6136,2138,2137,4137,8140,2147,5
4312 Bouwrijp maken van terreinen98,3104,2103,599,696,2100,1103,3105,4110,4110,5121,5132136,4138,7135,2134,4141,1
4321 Elektrische installatie99,399,698,9100,199,1103,5103,8104,4105,7105,1117,9124,6127,5126,2124,5123,6120,8
42/43 Totaal Grond-, weg- en waterbouw104106105,510096103,2106,5110,3113,9114126,9140,8141,5140,3138,5139,8143,6
* Voorlopige cijfers
Bijgestelde prijsindexcijfers zijn cursief weergegeven.

 

 

 Producentenprijzen

In StatLine zijn de wegingscoëfficiënten beschikbaar die bij onderstaande tabellen behoren.

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen en bedrijfstakken SBI 2008, index 2015=100
BedrijfstakkenBranchesSBI2008Afzet2020202120222023 februari2023 maart*2023 april*2023 mei*2023 juni*2023 juli*
B DelfstoffenwinningTotaal afzetprijzen70,6127,4313,7344,3303,1242,7217,6216,6208
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen binnenland71,6124,2272,5344,4297,1205172,9153,3141,4
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen buitenland70129,3336,8344,2306,5264242,8252,3245,5
C IndustrieTotaal afzetprijzen101,8114,6141,8141,4140,2139,9137,7137,3136,7
C IndustrieAfzetprijzen binnenland106,9119,8145,7147,5146,6145,4143,7142,5141,3
C IndustrieAfzetprijzen buitenland97,9110,5138,8136,6135,1135,7133133,2133,1
D EnergievoorzieningTotaal afzetprijzen80,1141,9341402,7369,8294,7275,7284,6241,9
D EnergievoorzieningAfzetprijzen binnenland80,6145,5351,3420,6386,5310,2291,5300,6251,7
D EnergievoorzieningAfzetprijzen buitenland77,3122,6284,5304,4278209,7189,2196,8188,5
E Waterbedrijven en afvalbeheerTotaal afzetprijzen.........
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen binnenland9395,198,3117,8117,8117,8117,8117,8117,8
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008 (1 digit), index 2015=100
BedrijfstakkenBranchesSBI2008Afzet2020202120222023 februari2023 maart*2023 april*2023 mei*2023 juni*2023 juli*
06 Winning van aardolie en aardgasTotaal afzetprijzen56,5134,3.......
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen binnenland61,2127,3314,4405,3345,1226,4185,4160,4144,4
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen buitenland53,4138,8.......
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Totaal afzetprijzen111,6116,3140,3143,9140,7142,2141,5140,9146,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen binnenland114,7118,4134,2137,7136142142,1141,6148,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen buitenland98,5107,4166,2170,4160,5142,7139,1137,6136,4
10 VoedingsmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen106,9114,1137,5146,8146,9146,6145,5144,9143,6
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland110,8121,5147,8154,3153,7151,8150,4149,1147,5
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland103,6107,8128,6140,3141142,2141,4141,4140,2
11 DrankenindustrieTotaal afzetprijzen106,9112,6122,5134,6135,2137,3137,2137,8137
11 DrankenindustrieAfzetprijzen binnenland110,7115,2123,3136,2136,4137,4137,3137,9137,5
11 DrankenindustrieAfzetprijzen buitenland104,7111,1122,1133,7134,5137,3137,2137,8136,8
12 TabaksindustrieTotaal afzetprijzen106,8107,7107,3111,3111,3112,4112,3112,3111,2
12 TabaksindustrieAfzetprijzen binnenland110,6111,8113,9114,4114,1113,6113,5113,4113,2
12 TabaksindustrieAfzetprijzen buitenland106,2107,1106,3110,9110,9112,2112,2112,2110,9
13 TextielindustrieTotaal afzetprijzen106,1108,9118,7129,2128,5128,8128,6129128,6
13 TextielindustrieAfzetprijzen binnenland109,4110,8120,8128,1127,7127126,4126,8127,9
13 TextielindustrieAfzetprijzen buitenland104,4107,9117,6129,8129129,7129,8130,2129
14 KledingindustrieTotaal afzetprijzen107108,6..130,1.130129,9.
14 KledingindustrieAfzetprijzen binnenland108,6110,1..139,6.139,5139,4.
14 KledingindustrieAfzetprijzen buitenland103,3105,1108,7108,4108,3108,3108,3108,3108,2
15 Leer- en schoenenindustrieTotaal afzetprijzen104,7105,2107,8115,7115,7118,2118,2118,2116,5
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen binnenland109,4111,2115,8122,9122,9122,6122,6122,5122,4
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen buitenland104104,4106,7114,7114,7117,6117,6117,6115,7
16 HoutindustrieTotaal afzetprijzen114,6128,1149,1154,5153,6153,4151,6151,9151,2
16 HoutindustrieAfzetprijzen binnenland116,8130,8149,6154,4153,9154,3152,4152,7152,2
16 HoutindustrieAfzetprijzen buitenland105,5116,7147,2154,7152,4149,8148,5148,6147,1
17 PapierindustrieTotaal afzetprijzen103,6114,7143,8143,3141,4138,7138,4137,3135,2
17 PapierindustrieAfzetprijzen binnenland104,9114,2142,3143,1142,8139139,3138,3136,7
17 PapierindustrieAfzetprijzen buitenland101,9115,3145,8143,5139,6138,2137,1135,9133,1
18 Grafische industrieTotaal afzetprijzen98,899,4117,1124,1126,1123,9123,5123,5124
18 Grafische industrieAfzetprijzen binnenland97,998,2116123,2125,4122,1121,6121,7122,5
18 Grafische industrieAfzetprijzen buitenland106,5110,8127,2132,3132,5141,7141,7140,5138,7
19 Aardolie-industrieTotaal afzetprijzen79,5121,2212,6177172,4174161,3165,8171,6
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen binnenland93,7138,7228,1193,2183,9182,2170,6169,9170,2
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen buitenland73,7114206,3170,3167,8170,6157,6164,1172,1
20 Chemische industrieTotaal afzetprijzen91,1117,6156146,8142,3139,6135,4132,2127,8
20 Chemische industrieAfzetprijzen binnenland88,6123,6168,5158,1156,5151146,5140,7135,3
20 Chemische industrieAfzetprijzen buitenland92,2114,9150,3141,7135,9134,5130,4128,4124,4
21 Farmaceutische industrieTotaal afzetprijzen104105,6111115115,3116115,8115,5114
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen binnenland101103,9111,3113,1113,6115,8115,2114,5115,3
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen buitenland105,6106,5110,8116116,1116,2116,2116,1113,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrieTotaal afzetprijzen101,2109,3127,9131,7131,3131,3131,1130,5129,5
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen binnenland102,7113,3133,6137,6138137,3137,4136,5135,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen buitenland100,2106,7124,2127,8127127,4127126,6125,3
23 BouwmaterialenindustrieTotaal afzetprijzen110,2113,4128,9145,4146146,9147,6147,9147,7
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen binnenland111,4114,8130,9149,2149,6150,9151,9152,2152,1
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen buitenland106,4108,9122,5133,5135,1134,6134,5134,5134,1
24 BasismetaalindustrieTotaal afzetprijzen106,2133,3178,5169,2164,7167,2165,2161,6161,3
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen binnenland111136,3185,8190,5182181,7180,5177,7175,2
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen buitenland104,3132,2175,6160,8157,9161,6159,3155,3155,9
25 MetaalproductenindustrieTotaal afzetprijzen110116,2133,7135,9135,7135,5135,2134,7133,7
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen binnenland110,9117,1134,6137,2137,4137,2136,8136,4135,2
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen buitenland106,5112,8130,8131,1129,4129,4129,2128,4127,8
26 Elektrotechnische industrieTotaal afzetprijzen103103,1109,3112,9113111,9112,2112,2112,2
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen binnenland106,2109114,6119,7119,9120,5120,5120,8121
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen buitenland100,498,2104,8107,3107,3104,8105,3105,1104,9
27 Elektrische apparatenindustrieTotaal afzetprijzen99,1103114,4121,3121,4123122,7123123,2
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen binnenland110115130,6140,1140,4140,9140,7142140,3
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen buitenland9598,4108,3114,1114,1116,1115,9115,7116,7
28 Machine-industrieTotaal afzetprijzen106,4108,2116121,1121121,7122121,8122,5
28 Machine-industrieAfzetprijzen binnenland110,7114,2125,2131,9132133,5133,4133,3133,9
28 Machine-industrieAfzetprijzen buitenland103,9104,8110,7114,9114,7115115,4115,3116
29 Auto- en aanhangwagenindustrieTotaal afzetprijzen107,9110,8115,8120,8121,3122121,7121,7123,8
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen binnenland108,1110,8118126128,3128,3129,7129,8130,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen buitenland107,9110,8115,1119,3119,3120,1119,4119,4121,9
30 Overige transportmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen103,3104,2109,8115,8116,4117,4117,4117,4118,2
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland104,7105,2112118,3118,5117,6117,6117,7118,5
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland102,7103,8108,9114,8115,5117,3117,3117,3118,1
31 MeubelindustrieTotaal afzetprijzen115,5121,8138151151,4151,2150,9150,5152,5
31 MeubelindustrieAfzetprijzen binnenland117123,6141,3156156,5156155,9155,7158,4
31 MeubelindustrieAfzetprijzen buitenland111,3116,6128,3136,4136,9137,2136,7135,3135,6
32 Overige industrieTotaal afzetprijzen108,9111,8116,7121,9121,7122,3122,3121,9120,4
32 Overige industrieAfzetprijzen binnenland108,9113,2125,9132,8132,5132,7132131,6130,7
32 Overige industrieAfzetprijzen buitenland108,8111,2112,9117,6117,4118,2118,4117,9116,2
33 Reparatie en installatie van machinesTotaal afzetprijzen.........
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen binnenland119,8125,2132139,1139,2138,8139,1139,2138,4
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen buitenland.........
35 EnergiebedrijvenTotaal afzetprijzen80,1141,9341402,7369,8294,7275,7284,6241,9
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen binnenland80,6145,5351,3420,6386,5310,2291,5300,6251,7
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen buitenland77,3122,6284,5304,4278209,7189,2196,8188,5
36 WaterleidingbedrijvenTotaal afzetprijzen.........
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen binnenland9395,198,3117,8117,8117,8117,8117,8117,8
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim