Statistisch Bulletin 2023-04

Over deze publicatie

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.

Het is mogelijk om van de verschillende thema’s binnen dit Bulletin (per onderdeel) een eenvoudige pdf te vervaardigen door in het thema op het printericoontje onderaan de pagina te klikken.
Maar let op: in dit gegenereerde PDF document zijn sommige tabellen niet volledig zichtbaar, omdat deze te breed zijn.

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Werkloosheid in februari licht gedaald

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022*mrt123,0122,9123,6123,1
2022*apr123,4123,3123,6123,8
2022*mei123,6123,4124,2123,8
2022*jun123,7123,6124,2124,0
2022*jul124,9124,4124,9126,8
2022*aug125,0124,6124,9127,0
2022*sep125,3124,9124,9127,0
2022*okt125,5125,2124,9127,0
2022*nov125,5125,2124,9127,0
2022*dec125,7125,6124,9127,0
2023*jan128,4128,7127,0129,1
2023*feb128,7129,0127,0129,1
2023*mrt129,2129,6127,9129,1
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022*mrt123,0122,8124,1123,0
2022*apr123,4123,2124,2123,7
2022*mei123,6123,3124,8123,7
2022*jun123,7123,5124,8123,9
2022*jul124,9124,3125,5126,7
2022*aug125,1124,5125,5126,9
2022*sep125,3124,8125,5126,9
2022*okt125,5125,1125,5126,9
2022*nov125,5125,1125,5126,9
2022*dec125,7125,5125,5126,9
2023*jan128,6128,6127,6129,5
2023*feb128,8129,0127,6129,5
2023*mrt129,4129,6128,5129,5
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022*mrt126,9126,1127,7129,1
2022*apr127,4126,6127,7129,8
2022*mei127,5126,7128,3129,8
2022*jun127,8127,0128,3130,0
2022*jul129,0127,8129,0132,9
2022*aug129,1128,0129,0133,1
2022*sep129,4128,4129,1133,1
2022*okt129,6128,7129,1133,1
2022*nov129,6128,7129,1133,1
2022*dec129,8129,1129,1133,1
2023*jan132,5132,3131,0134,4
2023*feb132,7132,6131,0134,4
2023*mrt133,3133,3131,9134,4
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codemrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03119,8119,9120,0120,0120,8120,8120,8121,8121,8121,8125,5125,5126,8
Industrie 10-33126,9127,4127,5127,7128,1128,2129,0129,0129,1130,9132,2132,2133,7
Energievoorziening 35 121,1122,2124,5124,5124,6124,6124,6124,6124,6124,6128,6128,6128,6
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39128,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5132,1132,1133,8133,8133,8
Bouwnijverheid 41-43126,5126,6126,6126,6126,6126,6128,1128,1128,1128,1130,3130,3132,1
Handel 45-47121,4121,4121,5122,1123,5123,5123,5124,2124,2124,3128,4128,7129,1
Vervoer en opslag 49-53126,3126,5126,5126,5127,4127,4127,7127,9127,9127,9135,6135,6135,8
Horeca 55-56119,9123,6123,6123,6123,9123,9125,4125,4125,4125,4129,5129,5129,5
Informatie en communicatie 58-63120,8120,8120,8120,8121,8123,5123,5123,5123,5123,7124,1126,1126,1
Financiële dienstverlening 64-66117,5117,5117,7117,7118,2118,2118,2119,3119,3119,3121,1121,4122,0
Verhuur en handel van onroerend goed 68 121,2121,2121,2121,2121,2121,2121,2121,2121,2121,2124,1124,1124,1
Specialistische zakelijke diensten 69-75120,5121,1121,1121,1121,9122,0122,0122,1122,1122,2126,6126,6127,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82122,7123,5123,5123,6125,2125,2125,3125,3125,3125,3128,6128,8128,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 122,0123,1123,1123,1125,9125,9125,9125,9125,9125,9129,3129,3129,3
Onderwijs 85 124,0124,2124,4124,9128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88125,3125,3126,0126,1126,4126,6126,6126,6126,6126,6128,5128,5129,6
Cultuur, sport en recreatie 90-93118,6119,0119,0119,4120,1120,1120,3120,3120,3120,3124,2124,2124,2
Overige dienstverlening 94-96122,5122,5122,4122,4123,8125,6125,6125,8125,8125,8128,5128,5129,1
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codemrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03119,9120,0120,1120,1120,8120,8120,8121,9121,9121,9125,5125,5126,8
Industrie 10-33126,4126,9127,0127,2127,6127,7128,5128,5128,6130,3131,6131,7133,1
Energievoorziening 35 118,8119,9122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2126,2126,2126,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39127,6130,6130,6130,6130,6130,6130,6130,6131,1131,1132,9132,9132,9
Bouwnijverheid 41-43125,8125,9125,9125,9126,0126,0127,5127,5127,5127,5129,6129,6131,4
Handel 45-47121,2121,2121,3121,9123,2123,3123,3124,0124,0124,1128,1128,5128,9
Vervoer en opslag 49-53126,1126,2126,2126,2127,1127,1127,4127,6127,6127,6135,3135,3135,6
Horeca 55-56119,9123,6123,6123,6123,9123,9125,4125,4125,4125,4129,5129,5129,5
Informatie en communicatie 58-63121,4121,4121,4121,4122,4124,1124,1124,1124,1124,3124,7126,7126,7
Financiële dienstverlening 64-66118,0118,0118,2118,2118,7118,7118,7119,8119,8119,8121,7121,9122,6
Verhuur en handel van onroerend goed 68 122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2122,2125,2125,2125,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75120,5121,1121,1121,1122,0122,1122,1122,2122,2122,2126,7126,7127,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82122,9123,8123,8123,8125,4125,4125,5125,5125,5125,5129,5129,6129,6
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 121,8122,9122,9122,9125,6125,6125,6125,6125,6125,6130,4130,4130,4
Onderwijs 85 124,0124,2124,4124,9128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88126,0126,1126,8126,8127,2127,4127,4127,4127,4127,4129,3129,3130,4
Cultuur, sport en recreatie 90-93118,5119,0119,0119,4120,0120,0120,3120,3120,3120,3124,2124,2124,2
Overige dienstverlening 94-96122,9122,9122,8122,8124,2126,0126,0126,2126,2126,2129,0129,0129,6
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codemrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03120,4120,5120,6120,6121,4121,4121,4122,6122,6122,6126,3126,3127,7
Industrie 10-33129,8130,3130,5131,0131,4131,5132,4132,4132,5134,3135,4135,5137,0
Energievoorziening 35 123,5124,7127,1127,1127,2127,2127,2127,2127,2127,2129,2129,2129,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39132,9136,1136,1136,1136,1136,1136,1136,1136,6136,6136,4136,4136,4
Bouwnijverheid 41-43128,0128,5128,5128,5128,6128,6130,2130,2130,2130,2132,0132,0134,0
Handel 45-47125,5125,5125,6126,2127,7127,7127,8128,4128,5128,5132,3132,7133,2
Vervoer en opslag 49-53130,5130,7130,7130,7131,7131,7131,9132,2132,2132,2139,9139,9140,2
Horeca 55-56122,8126,6126,6126,6126,9126,9128,5128,5128,5128,5132,6132,6132,6
Informatie en communicatie 58-63123,0123,0123,0123,0124,0125,7125,7125,7125,7125,9126,8128,8128,8
Financiële dienstverlening 64-66123,4123,4123,7123,7124,2124,2124,2125,3125,3125,3127,5127,8128,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 118,4118,4118,4118,4118,4118,4118,4118,4118,4118,4121,1121,1121,1
Specialistische zakelijke diensten 69-75123,0123,6123,6123,6124,5124,5124,5124,7124,7124,7129,1129,1129,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82125,7126,6126,6126,7128,3128,3128,5128,5128,5128,5133,0133,2133,2
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 127,6128,7128,7128,7131,6131,6131,6131,6131,6131,6135,3135,3135,3
Onderwijs 85 130,5130,7130,8131,4135,1135,1135,1135,1135,1135,1133,6133,6133,6
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88129,9129,9130,7130,7131,1131,3131,3131,3131,3131,3132,8132,8134,0
Cultuur, sport en recreatie 90-93120,8121,3121,3121,7122,3122,3122,6122,6122,6122,6126,5126,5126,5
Overige dienstverlening 94-96128,1128,1128,0128,0129,4131,2131,2131,5131,5131,5134,5134,5135,1
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
20212,01,92,61,9
2022*3,23,03,24,2
2022*jul3,53,03,15,5
2022*aug3,53,13,15,4
2022*sep3,73,33,15,4
2022*okt3,73,43,25,5
2022*nov3,73,33,25,5
2022*dec3,93,63,15,6
2023*jan4,75,13,64,9
2023*feb4,95,13,64,9
2023*mrt5,05,53,54,9
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
20212,12,02,51,9
2022*3,33,03,34,3
2022*jul3,53,03,25,5
2022*aug3,63,13,25,4
2022*sep3,73,33,25,4
2022*okt3,73,43,25,5
2022*nov3,73,43,25,5
2022*dec3,93,63,15,6
2023*jan4,95,13,65,4
2023*feb5,05,23,65,3
2023*mrt5,25,53,55,3
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
20212,01,72,52,9
2022*3,73,43,94,2
2022*jul3,32,73,05,4
2022*aug4,74,64,75,3
2022*sep4,94,84,85,3
2022*okt5,04,94,95,3
2022*nov5,04,94,95,3
2022*dec5,15,14,85,5
2023*jan4,85,33,54,2
2023*feb4,85,33,54,1
2023*mrt5,05,73,34,1
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2019202020212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejulaugsepoktnovdecjanfebmrt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,21,31,52,12,12,12,13,03,03,04,84,85,8
Industrie 10-332,73,72,42,82,62,63,33,03,14,64,94,35,4
Energievoorziening 35 1,84,82,52,23,13,13,13,13,13,16,26,26,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,13,62,22,73,53,52,62,63,03,04,14,14,1
Bouwnijverheid 41-432,63,72,52,72,61,93,12,92,92,93,13,14,4
Handel 45-472,32,61,93,54,04,04,04,34,24,06,16,36,3
Vervoer en opslag 49-532,41,91,94,13,73,74,04,24,24,18,07,87,5
Horeca 55-563,13,60,33,03,53,54,84,84,84,88,08,08,0
Informatie en communicatie 58-630,82,02,13,02,03,43,43,13,13,32,74,44,4
Financiële dienstverlening 64-661,71,61,72,32,22,22,23,03,02,93,43,53,8
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,83,02,33,11,91,91,91,91,91,92,42,42,4
Specialistische zakelijke diensten 69-752,32,52,12,93,03,03,03,02,82,95,45,45,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,43,01,92,93,33,33,33,33,33,34,85,05,0
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,83,02,03,84,84,84,84,84,85,06,06,06,0
Onderwijs 85 2,93,21,45,27,07,07,07,07,07,33,83,73,7
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,12,72,93,33,02,92,93,03,02,93,53,53,4
Cultuur, sport en recreatie 90-932,22,81,12,62,92,93,12,92,92,94,74,74,7
Overige dienstverlening 94-962,42,32,72,62,43,93,93,63,63,65,25,25,4
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2019202020212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejulaugsepoktnovdecjanfebmrt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,11,31,62,02,12,12,13,03,03,04,74,75,8
Industrie 10-332,83,72,32,72,72,73,33,03,14,54,94,35,3
Energievoorziening 35 1,82,92,42,33,03,03,03,03,03,06,26,26,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,13,52,32,83,53,52,62,63,03,04,24,24,2
Bouwnijverheid 41-432,63,72,52,72,71,93,22,92,92,93,03,04,5
Handel 45-472,32,61,83,43,94,04,04,34,24,06,06,36,4
Vervoer en opslag 49-532,41,91,94,23,83,84,04,24,24,18,07,87,5
Horeca 55-563,13,60,33,03,53,54,84,84,84,88,08,08,0
Informatie en communicatie 58-631,42,72,13,02,03,43,43,13,13,22,74,44,4
Financiële dienstverlening 64-661,82,42,42,42,22,22,23,03,02,93,53,53,9
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,83,12,23,01,91,91,91,91,91,92,52,52,5
Specialistische zakelijke diensten 69-752,22,62,12,83,13,13,02,92,82,85,55,55,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,43,21,92,93,33,33,33,33,33,35,45,55,5
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,93,12,03,84,84,84,84,84,84,97,17,17,1
Onderwijs 85 2,93,21,45,27,07,07,07,07,07,33,83,73,7
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,12,82,93,33,13,03,03,23,23,13,53,53,5
Cultuur, sport en recreatie 90-932,22,71,12,62,82,83,13,03,03,04,84,84,8
Overige dienstverlening 94-962,42,32,72,92,74,24,24,04,04,05,35,35,5
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2019202020212022*2022*2022*2022*2022*2022*2022*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejulaugsepoktnovdecjanfebmrt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,9-0,31,42,01,33,13,14,24,24,24,94,96,1
Industrie 10-332,93,92,23,42,74,45,14,84,96,35,14,65,5
Energievoorziening 35 2,72,52,62,83,14,74,74,74,74,74,64,64,6
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-394,33,32,43,43,45,14,24,24,64,62,62,62,6
Bouwnijverheid 41-432,74,01,22,92,23,34,64,24,24,23,23,24,7
Handel 45-472,92,61,73,83,55,45,45,65,75,35,86,06,1
Vervoer en opslag 49-533,01,81,84,73,65,35,45,75,75,77,97,77,4
Horeca 55-562,85,1-0,33,02,74,55,85,85,85,88,08,08,0
Informatie en communicatie 58-632,21,72,03,61,95,05,04,74,74,83,14,74,7
Financiële dienstverlening 64-661,91,02,32,11,32,92,93,73,73,63,73,64,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 3,23,5-1,23,51,73,33,33,33,33,32,32,32,3
Specialistische zakelijke diensten 69-752,82,41,83,32,94,44,44,44,24,25,35,35,3
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-823,02,71,33,63,25,15,15,15,15,15,86,06,0
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 3,93,13,03,84,84,94,94,94,94,96,06,06,0
Onderwijs 85 3,83,32,35,16,76,76,76,86,87,12,52,42,4
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,82,82,83,93,04,44,44,54,54,53,23,23,2
Cultuur, sport en recreatie 90-932,52,90,83,02,64,44,74,54,54,54,74,74,7
Overige dienstverlening 94-962,72,23,32,82,05,05,04,94,94,95,45,45,5
* Voorlopige cijfers

 

2. Bevolking

Maand- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.

De tabellen omvatten aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, bevolkingsgroei, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen).

Tabel 1
Bevolking, stand en dynamiek:
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar
Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand
Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Tabel 2
Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder):
Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabel 3
Overledenen naar leeftijd en geslacht:
Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabellen 4 en 5
Buitenlandse migratie naar geboorteland:
Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Meer informatie over Bevolking vindt u onder andere op het Dashboard Bevolking

3. Industrie en energie

Tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Meer informatie over de nijverheid is te vinden op Industrie en energie (cbs.nl)

 

4. Inkomen en bestedingen

Consumenten minder somber in maart

Consumenten waren in maart voor de vijfde maand op rij minder pessimistisch dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is echter nog laag. In maart kwam het vertrouwen uit op -39, tegen -44 in februari. Consumenten waren minder pessimistisch over de economie en ook de koopbereidheid was minder negatief.

Met -39 lag het consumentenvertrouwen in maart ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-10). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Consumenten minder somber over economisch klimaat

Consumenten waren in maart minder pessimistisch over de economie dan in februari. De deelindicator economisch klimaat ging van -54 naar -48. Consumenten waren zowel minder pessimistisch over de economie in de afgelopen twaalf maanden als over de economie in de komende twaalf maanden.

 

Koopbereidheid minder negatief

De koopbereidheid kwam in maart uit op -33, tegen -37 in februari. Het oordeel over de financiële situatie in zowel de afgelopen twaalf maanden als de komende twaalf maanden was in maart minder negatief. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten ook minder ongunstig.

 

 

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1151 in de maand maart 2023.

5. Internationale handel

In dit thema staan tabellen over:

  • Kerncijfers internationale goederenhandel volgens eigendomsoverdracht (I)
  • Kerncijfers internationale goederenhandel volgens grensoverschrijding (II)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per land (III)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per land (IV)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per divisie SITC (V)

De maandcijfers over de internationale handel in goederen worden een aantal keer nader vastgesteld. Een verslagjaar wordt zo’n twee jaar later afgesloten. De cijfers over 2020 zijn inmiddels definitief.

Nota bene: op dit moment vindt er een overgang plaats van tabellen volgens de oude methode naar nieuwe tabellen volgens de methoden van eigendomsoverdracht en grensoverschrijding. Deze overgang zal in fases verlopen, waardoor bepaalde oude tabellen nog niet zijn overgegaan naar de nieuwe situatie.

Tabel I. Kerncijfers internationale goederenhandel volgens eigendomsoverdracht
 
Tabel II. Kerncijfers internationale goederenhandel volgens grensoverschrijding

Tabel III. In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel IV. In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel V. In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per divisie SITCMeer informatie over de internationale handel staat op themapagina Internationale handel (cbs.nl)

Meer achtergrondinformatie over de statistiek is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Statistiek Internationale handel in goederen volgens eigendomsoverdracht en grensoverschrijding.

6. Prijzen

Het thema Prijzen bevat maandelijkse tabellen over consumenten- en producentenprijsindices,en inputprijsindex nieuwbouwwoningen. Ook zijn elk kwartaal tabellen met indexcijfers over grond-, weg- en waterbouw en outputprijsindex nieuwbouwwoningen beschikbaar.

Consumentenprijzen

Het CBS publiceert maandelijks in een nieuwsbericht over de prijsontwikkeling van goederen en diensten die consumenten aanschaffen.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, bestedingscategorieën (2015=100)
20222022202320232023
Bestedingscategorieënjaarfebruarijanuarifebruari*Wegings-coëfficiënt
000000 Totaal bestedingen121,43115,27123,21124,45100 000
010000 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken122,39115,71133,66136,4612 044
011000 Voedingsmiddelen122,81115,92134,30137,2311 130
012000 Alcoholvrije dranken117,67113,49126,43127,79914
020000 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen124,29123,66127,19128,042 479
021000 Alcoholhoudende dranken109,54108,55114,89116,631 071
022000 Tabak135,75135,47136,27136,271 408
030000 Kleding en schoenen107,02100,90105,46111,995 081
031000 Kleding en kledingstoffen109,30103,27107,42115,874 294
032000 Schoenen95,6789,1495,0593,15787
040000 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen134,06122,85129,40128,7327 027
041000 Werkelijke woninghuur115,68113,99117,36117,366 809
042000 Toegerekende huur114,97113,29116,64116,6413 467
043000 Onderhoud en reparatie van de woning118,47115,46124,96126,19461
044000 Watervoorziening en diverse diensten in verband met de woning112,06111,87119,55119,551 196
045000 Elektriciteit, gas en andere brandstoffen264,29187,87189,85182,395 094
050000 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning116,50113,15121,49123,766 410
051000 Meubelen en stoffering, vloerbedekking121,60116,96126,02128,042 480
052000 Huishoudtextiel111,73110,29120,08121,03695
053000 Huishoudelijke apparaten116,19113,46121,34123,69691
054000 Glas, servies en huishoudelijke artikelen108,55106,07112,22119,48682
055000 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin97,5997,94101,47102,59426
056000 Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de woning118,38114,44123,77124,931 436
060000 Gezondheid107,63107,16111,74112,001 956
061000 Medische producten, apparaten en toestellen102,91102,41104,57105,30686
062000 Extramurale gezondheidszorg110,76110,29116,30116,301 270
070000 Vervoer127,06121,44125,98125,8210 411
071000 Aankoop van voertuigen120,18116,86125,58125,913 040
072000 Gebruik van privé-voertuigen132,06128,08127,10127,085 640
073000 Vervoersdiensten126,56105,32128,91127,331 731
080000 Communicatie75,8676,8476,2176,452 119
081000 Post- en pakketdiensten117,63117,75124,06124,06153
082000 Telefoonapparatuur48,1947,3448,7550,71397
083000 Telefoon- en internetdiensten80,0281,8979,7579,291 569
090000 Recreatie en cultuur113,06111,71116,23118,578 912
091000 Audio-, video-, foto- en filmapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur94,4095,3196,3696,741 500
092000 Overige grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur119,11115,86124,63124,54470
093000 Overige artikelen en overig materieel voor recreatie, tuinen en huisdieren119,41118,35122,88126,302 905
094000 Diensten op het gebied van recreatie en cultuur114,62112,41117,11117,882 173
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren121,13118,15129,39129,771 006
096000 Pakketreizen122,05117,99119,06130,06858
100000 Onderwijs72,1456,38103,89103,89612
102000 Secundair onderwijs72,9154,17110,40110,40266
104000 Tertiair onderwijs66,6249,50100,86100,86306
105000 Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld120,39118,46128,66128,6639
110000 Restaurants en hotels129,83121,23129,83133,407 474
111000 Catering diensten127,37123,10133,80135,496 036
112000 Accommodatie139,97110,42111,54122,561 439
120000 Diverse goederen en diensten116,47114,82122,10122,829 728
121000 Persoonlijke verzorging116,13113,17122,20123,972 641
123000 Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.105,72103,02108,73109,09698
124000 Sociale bescherming110,17110,17116,02116,021 806
125000 Verzekeringen120,85121,01124,09124,081 998
126000 Financiële diensten n.e.g.120,20114,42132,38132,381 026
127000 Overige diensten n.e.g.120,56120,09125,18126,601 559
130000 Consumptiegebonden belastingen107,58107,58113,60113,601 676
131000 Zuiveringsheffing114,26114,26123,62123,62433
132000 Motorrijtuigenbelasting106,01106,01111,15111,151 231
133000 Hondenbelasting69,7369,7361,0661,0611
140000 Consumptie in het buitenland134,62121,09134,55135,034 070
141000 Voeding buitenland122,63113,43132,64134,63693
142000 Vervoer buitenland138,50122,37129,86131,521 065
143000 Accommodaties buitenland128,17112,58125,03123,34736
144000 Cafés en restaurants buitenland121,52116,08127,04127,58851
145000 Overige consumptie buitenland118,04111,51122,19121,79725
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari100,35101,82104,05105,97107,62114,53123,21
Februari101,09102,31104,97106,64108,57115,27124,45*
Maart101,44102,47105,37106,85108,87119,46
April101,98103,11106,08107,34109,36119,81
Mei101,65103,42105,94107,18109,46119,05
Juni101,37103,10105,84107,51109,67119,05
Juli102,11104,28106,90108,69110,23121,57
Augustus102,27104,40107,37108,13110,71123,95
September102,03103,95106,70107,88110,79126,89
Oktober102,17104,32107,16108,47112,18128,25
November102,00104,07106,73107,61113,17124,35
December101,97103,97106,80107,85114,01124,94
Jaar101,70103,44106,16107,51110,39121,43
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari100,24101,51102,56104,58105,85113,64122,28
Februari100,98102,01103,47105,24106,77114,37123,53*
Maart101,34102,15103,86105,44107,05118,49
April101,88102,71104,55105,91107,53119,21
Mei101,54102,99104,42105,62107,63118,46
Juni101,31102,65104,32105,83107,84118,47
Juli102,05103,82105,37107,01108,39121,88
Augustus102,21103,91105,83106,46108,87124,45
September101,97103,47105,17106,21108,94127,63
Oktober102,11103,83105,63106,81110,31128,98
November101,94103,57105,21105,96111,29124,77
December101,90103,47105,28106,19112,12125,34
Jaar101,62103,01104,64105,94108,55121,31
* Voorlopige cijfers
1)
De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari99,64101,12103,13104,85106,51114,61124,23
Februari100,58101,84104,44105,77107,76115,58125,90
Maart101,03102,06104,98106,09108,09120,70
April101,94102,99106,11107,14108,95121,16
Mei101,49103,41105,82106,94109,11120,21
Juni101,17102,85105,67107,45109,27120,13
Juli102,00103,96106,67108,42109,96122,74
Augustus102,18104,09107,32107,65110,54125,63
September101,75103,36106,16107,19110,37129,20
Oktober101,97103,89106,82108,05112,10130,92
November101,57103,37106,01106,72113,02125,81
December101,49103,35106,24107,22114,09126,64
Jaar101,40103,02105,78106,96109,98122,78
* Voorlopige cijfers
 

Indexcijfers bouwkosten nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100
PeriodenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkosten
Bouwkosten totaalLooncomponentMateriaalcomponent 1)
201297,695,499,8
201397,897,198,4
201498,799,198,3
2015100,0100,0100,0
2016101,7101,6101,7
2017103,9103,7104,0
2018106,5106,2106,8
2019109,5109,0110,0
2020111,9113,5110,4
2021116,9114,8119,0
2022 januari*122,5117,2127,6
2022 februari*123,1117,2128,9
2022 maart*125,2117,3132,9
2022 april*127,4117,8136,7
2022 mei*128,0117,8138,0
2022 juni*127,5117,8137,0
2022 juli*128,5117,8138,9
2022 augustus*128,7117,8139,2
2022 september*129,6119,3139,6
2022 oktober*130,0119,3140,4
2022 november*129,7119,3139,9
2022 december*129,7119,3139,8
2022*127,5118,2136,6
2023 januari*133,5120,9145,9
2023 februari*133,9120,9146,6
* Voorlopige cijfers
1) Vanaf januari 2022 t/m september 2022 is het indexcijfer voor de materiaalcomponent definitief.
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van het loon in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen zoals die in de woningbouw wordt toegepast.
Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze prijsindexcijfers niet opgenomen.

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex, 2015 = 100
PeriodenIncl. BTWExcl. BTW
2012107,5108,9
2013104,9104,9
2014100,7100,7
2015100100
2016100100
2017106,2106,2
2018115,4115,4
2019123,8123,8
2020129,2129,2
eerste kwartaal 2021131,4131,4
tweede kwartaal 2021133,2133,2
derde kwartaal 2021135,3135,3
vierde kwartaal 2021137,1137,1
2021134,2134,2
eerste kwartaal 2022*137,2137,2
tweede kwartaal 2022*142,2142,2
derde kwartaal 2022*148148
vierde kwartaal 2022*146,1146,1
2022*143,4143,4
* Voorlopige cijfers;;
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
De prijsindexreeksen zijn gebaseerd op gegevens van alle woningen zoals die op door gemeenten afgegeven bouwvergunningen staan vermeld.
 

 

 Producentenprijzen

In StatLine zijn de wegingscoëfficiënten beschikbaar die bij onderstaande tabellen behoren.

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen en bedrijfstakken SBI 2008, index 2015=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Afzet202020212022 september2022 oktober*2022 november*2022 december*2022*2023 januari*2023 februari*
B DelfstoffenwinningTotaal afzetprijzen70,6127,4463,2444,3412,4359,4313,7343,4344,4
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen binnenland71,6124,2367223282,3299,4272,5356,1345,3
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen buitenland70129,3517,4569485,7393,1336,8336,3343,9
C IndustrieTotaal afzetprijzen101,8114,6144,9146,6143,3139,9141,8142,3141,3
C IndustrieAfzetprijzen binnenland106,9119,8148,4150,1147,8145145,7147,7147,2
C IndustrieAfzetprijzen buitenland97,9110,5142,2144139,8136138,8138,2136,7
D EnergievoorzieningTotaal afzetprijzen80,1141,9403,2374,5372,1404,1341391,6400,3
D EnergievoorzieningAfzetprijzen binnenland80,6145,5420,8393,3386430,6351,3408,2418
D EnergievoorzieningAfzetprijzen buitenland77,3122,6306,8271,2295,8258,5284,5300,7303,6
E Waterbedrijven en afvalbeheerTotaal afzetprijzen.........
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen binnenland9395,198,398,398,398,398,3117,8117,8
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008 (1 digit), index 2015=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Afzet202020212022 september2022 oktober*2022 november*2022 december*2022*2023 januari*2023 februari*
06 Winning van aardolie en aardgasTotaal afzetprijzen56,5134,3.......
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen binnenland61,2127,3435250,5325,3347,3314,4420,3406,2
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen buitenland53,4138,8.......
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Totaal afzetprijzen111,6116,3142141,9156,6155,9140,3150,4.
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen binnenland114,7118,4136,9135,5148,1148,3134,2141,1142,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen buitenland98,5107,4163,6169,1193,1188,3166,2190,4.
10 VoedingsmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen106,9114,1141,3143143,1143,2137,5147,4147
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland110,8121,5150,9152,6152,8152,8147,8156,1155,2
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland103,6107,8133134,6134,8135128,6140140,1
11 DrankenindustrieTotaal afzetprijzen106,9112,6125124,8124,9124,2122,5133,3133,6
11 DrankenindustrieAfzetprijzen binnenland110,7115,2126,6126,7126,9126,6123,3135,5136,1
11 DrankenindustrieAfzetprijzen buitenland104,7111,1124123,7123,7122,8122,1132132,1
12 TabaksindustrieTotaal afzetprijzen106,8107,7107,6108,5108,4108,4107,3111,3111,3
12 TabaksindustrieAfzetprijzen binnenland110,6111,8114,4114,1114,1114,1113,9114,3114,3
12 TabaksindustrieAfzetprijzen buitenland106,2107,1106,5107,6107,5107,5106,3110,8110,9
13 TextielindustrieTotaal afzetprijzen106,1108,9120122,4121,9122118,7128,6129,2
13 TextielindustrieAfzetprijzen binnenland109,4110,8121,6124,5124,2125120,8127,1128,1
13 TextielindustrieAfzetprijzen buitenland104,4107,9119,2121,3120,6120,4117,6129,4129,9
14 KledingindustrieTotaal afzetprijzen107108,6121,8124,5124,5....
14 KledingindustrieAfzetprijzen binnenland108,6110,1127130,8130,8....
14 KledingindustrieAfzetprijzen buitenland103,3105,1109,9110,2110,1110108,7110,4108,4
15 Leer- en schoenenindustrieTotaal afzetprijzen104,7105,2108,4108,5108,6108,6107,8115,7115,7
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen binnenland109,4111,2118118,2118,3118,3115,8122,7122,7
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen buitenland104104,4107,1107,2107,2107,2106,7114,7114,7
16 HoutindustrieTotaal afzetprijzen114,6128,1154,3154,2153,2153,6149,1153,9154,2
16 HoutindustrieAfzetprijzen binnenland116,8130,8154,1152,7151151,9149,6152,7154,1
16 HoutindustrieAfzetprijzen buitenland105,5116,7155,1160,4162160,4147,2158,8154,4
17 PapierindustrieTotaal afzetprijzen103,6114,7149,9152,3149,2146143,8145,6142,9
17 PapierindustrieAfzetprijzen binnenland104,9114,2148,8150147,7145,1142,3144,6142,1
17 PapierindustrieAfzetprijzen buitenland101,9115,3151,3155,4151,3147,4145,8147144
18 Grafische industrieTotaal afzetprijzen98,899,4120,8122,5123122,7117,1124,1124
18 Grafische industrieAfzetprijzen binnenland97,998,2119,9121,6122,3121,9116123,2123,2
18 Grafische industrieAfzetprijzen buitenland106,5110,8129,6130,7129,9130127,2132,8132,5
19 Aardolie-industrieTotaal afzetprijzen79,5121,2215,5228,7202,1178,9212,6185,4177,1
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen binnenland93,7138,7228242,6217,8191,5228,1198,9193,6
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen buitenland73,7114210,4223195,6173,7206,3179,9170,4
20 Chemische industrieTotaal afzetprijzen91,1117,6158,6158,1154,2149,2156147146,9
20 Chemische industrieAfzetprijzen binnenland88,6123,6168,9169,1163,1157,2168,5155,5156,2
20 Chemische industrieAfzetprijzen buitenland92,2114,9153,9153,2150,2145,6150,3143,2142,7
21 Farmaceutische industrieTotaal afzetprijzen104105,6112,7113,8113,6113,2111113,9114,3
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen binnenland101103,9112,3114,8115,3115111,3112,6113
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen buitenland105,6106,5112,9113,3112,7112,2110,8114,6114,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrieTotaal afzetprijzen101,2109,3131,9130,8130,3130,7127,9132131,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen binnenland102,7113,3137,2135,9136,4136,8133,6138,3136,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen buitenland100,2106,7128,5127,6126,4126,8124,2127,9127,9
23 BouwmaterialenindustrieTotaal afzetprijzen110,2113,4132,2133,5135,2135128,9145,2146,3
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen binnenland111,4114,8134,5135,7136,6137,4130,9148,8150,6
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen buitenland106,4108,9124,9126,8130,8127,6122,5133,9133
24 BasismetaalindustrieTotaal afzetprijzen106,2133,3186,1178,6175,1172,8178,5172,3168,4
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen binnenland111136,3195,5195193,2191,1185,8190,6188,9
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen buitenland104,3132,2182,4172,2168,1165,6175,6165,1160,4
25 MetaalproductenindustrieTotaal afzetprijzen110116,2136,9136136,1134,5133,7136135,5
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen binnenland110,9117,1137,9136,9137,4135,6134,6137,1136,7
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen buitenland106,5112,8133,2132,8131,5130,5130,8131,9130,9
26 Elektrotechnische industrieTotaal afzetprijzen103103,1111,3112,8111,7110,7109,3112,4112,6
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen binnenland106,2109116,1116,8116,5116,1114,6119119,1
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen buitenland100,498,2107,2109,5107,7106,2104,8106,9107,1
27 Elektrische apparatenindustrieTotaal afzetprijzen99,1103115,7118,4119118,9114,4120,4120,9
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen binnenland110115133136137136,7130,6139139,5
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen buitenland9598,4109,1111,7112,2112,2108,3113,3113,8
28 Machine-industrieTotaal afzetprijzen106,4108,2118,4119,1119,1119116120,9121
28 Machine-industrieAfzetprijzen binnenland110,7114,2128,4129,2128,9128,8125,2131,1131,5
28 Machine-industrieAfzetprijzen buitenland103,9104,8112,8113,4113,5113,5110,7115115
29 Auto- en aanhangwagenindustrieTotaal afzetprijzen107,9110,8118,4119120,4120,4115,8120,3120,8
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen binnenland108,1110,8119,1120,2122,9123,5118126,5126
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen buitenland107,9110,8118,2118,6119,7119,5115,1118,6119,2
30 Overige transportmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen103,3104,2110,6113,2112,9112,6109,8115,6115,7
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland104,7105,2111,4116,4116,4116,6112118118,1
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland102,7103,8110,2111,9111,4111108,9114,7114,7
31 MeubelindustrieTotaal afzetprijzen115,5121,8141,8143,7144,4144138150,8149,9
31 MeubelindustrieAfzetprijzen binnenland117123,6145,7148,1148,4148,2141,3156,3156
31 MeubelindustrieAfzetprijzen buitenland111,3116,6130,6130,9132,9131,9128,3135,2132,6
32 Overige industrieTotaal afzetprijzen108,9111,8118,4118,5118,3118,1116,7122121,8
32 Overige industrieAfzetprijzen binnenland108,9113,2128,7128,3128,4128,7125,9132,7132,6
32 Overige industrieAfzetprijzen buitenland108,8111,2114,2114,6114,2113,8112,9117,7117,5
33 Reparatie en installatie van machinesTotaal afzetprijzen.........
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen binnenland119,8125,2134,5135,2133,8132,3132136,1136,9
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen buitenland.........
35 EnergiebedrijvenTotaal afzetprijzen80,1141,9403,2374,5372,1404,1341391,6400,3
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen binnenland80,6145,5420,8393,3386430,6351,3408,2418
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen buitenland77,3122,6306,8271,2295,8258,5284,5300,7303,6
36 WaterleidingbedrijvenTotaal afzetprijzen.........
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen binnenland9395,198,398,398,398,398,3117,8117,8
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim