Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2022 Utrecht

Bijlage B: Marges

In deze bijlage staan de schattingen (waarden) van resultaten van ODiN 2022 uit hoofdstuk 2 vermeld samen met de onder- en bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval en de relatieve marge in procenten. De onder- en bovengrens begrenzen het interval waarvan met 95% zekerheid verwacht wordt dat de werkelijke waarde er binnen ligt.

B.2.1 Marges gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag binnen de provincie Utrecht van inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder naar vervoerwijzeklasse in 2022
WaardeOndergrens 95%-intervalBovengrens 95%-intervalRelatieve marge (%)
Totaal185,2179,6190,83,0
Personenauto (bestuurder en passagier)60,958,163,84,7
Openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro)5,04,45,712,8
Fiets (elektrisch en niet-elektrisch)67,864,870,74,3
Lopen46,744,548,94,8
Overig (incl. bestelauto en brom- en snorfiets)4,84,05,616,6

B.2.2 Marges gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag vanuit de provincie Utrecht van inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder naar vervoerwijzeklasse in 2022
WaardeOndergrens 95%-intervalBovengrens 95%-intervalRelatieve marge (%)
Totaal31,329,932,84,5
Personenauto (bestuurder en passagier)22,421,223,65,4
Openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro)5,14,65,610,4
Fiets (elektrisch en niet-elektrisch)1,81,42,118,8
Lopen....
Overig (incl. bestelauto en brom- en snorfiets)1,81,42,222,1

B.2.3 Marges gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag naar de provincie Utrecht van inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder naar vervoerwijzeklasse in 2022
WaardeOndergrens 95%-intervalBovengrens 95%-intervalRelatieve marge (%)
Totaal32,531,033,94,5
Personenauto (bestuurder en passagier)23,221,924,45,4
Openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro)5,34,75,810,5
Fiets (elektrisch en niet-elektrisch)1,81,42,118,8
Lopen....
Overig (incl. bestelauto en brom- en snorfiets)2,01,62,420,7