Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2022 Utrecht

3. Samenvatting

Deze rapportage bevat gegevens over het gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per duizend personen per dag naar vervoerwijze door inwoners van 6 jaar of ouder binnen, vanuit en naar het meerwerkgebied Utrecht, dat alle gemeenten van de provincie Utrecht omvat.

De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn:

  • Het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag binnen de provincie Utrecht is in 2022 significant toegenomen ten opzichte van 2021. De toename bedraagt 9 procent. 
  • De vervoerwijzeklassen personenauto, openbaar vervoer en fiets kennen een significante toename van het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag binnen de provincie Utrecht in 2022 ten opzichte van 2021. De toename voor openbaar vervoer is het grootst: 58 procent.
  • Het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag vanuit de provincie Utrecht en het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag naar de provincie Utrecht is in 2022 ook significant toegenomen ten opzichte van 2021. 
  • De vervoerwijzeklassen met een significante toename van het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag vanuit de provincie Utrecht in 2022 ten opzichte van 2021 zijn personenauto en openbaar vervoer. De toename bij die laatste is het grootst: 55 procent.
  • Personenauto en openbaar vervoer zijn ook de vervoerwijzeklassen die bij het aantal reguliere verplaatsingen per persoon per dag naar de provincie Utrecht significant gestegen zijn in 2022 ten opzichte van 2021. Ook hier is de grootste toename te zien bij openbaar vervoer: 64 procent.
  • Van alle verplaatsingen die een relatie hebben met de provincie Utrecht, vond 74 procent plaats binnen de provincie, 13 procent startte binnen de provincie en eindigde erbuiten en ditzelfde percentage startte buiten de provincie en eindigde binnen het meerwerkgebied Utrecht.