Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 - Onderzoeksbeschrijving

Bijlage B. Overzicht van strata bij steekproeftrekking

B.1 Bedrijfsklasse (stratum) volgens de SBI-40 indeling
NummerSBI 40
1Landbouw, bosbouw en visserij
2Winning van delfstoffen
3Vervaardiging van voedingsmiddelen
4Vervaardiging van textiel, kleding en leer
5Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout en papier, drukkerijen
6Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
7Vervaardiging van chemische producten
8Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
9Vervaardiging van producten van rubber, kunststof en overige niet-metaalhoudende minerale producten
10Vervaardiging van metalen in primaire vorm en producten van metaal (geen machines en apparaten)
11Vervaardiging van computers en elektronische en optische apparatuur
12Vervaardiging van elektrische apparatuur
13Vervaardiging van overige machines en apparaten
14Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens, opleggers en overige transportmiddelen
15Vervaardiging van meubels en overige goederen, reparatie en installatie van machines en apparaten
16Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
17Winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering
18Bouwnijverheid
19Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers
20Groothandel en handelsbemiddeling
21Detailhandel (niet in auto’s)
22Vervoer en opslag
23Logiesverstrekking en eet- en drinkgelegenheden
24Uitgeverijen, productie, distributie, verzorgen en uitzenden van films en radio- en televisieprogramma’s
25Telecommunicatie
26Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en informatietechnologie
27Financiële instellingen
28Verhuur van en handel in onroerend goed
29Rechtskundige dienstverlening en accountancy, holdings (geen financiële), architecten en ingenieurs
30Speur- en ontwikkelingswerk
31Reclame en marktonderzoek, industrieel ontwerp en vormgeving, veterinaire dienstverlening
32Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
33Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen, extraterritoriale organisaties
34Onderwijs
35Gezondheidszorg
36Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
37Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
38Cultuur, sport en recreatie
39Overige dienstverlening
40Huishoudens als werkgever

B.2 Substrata in bedrijfsklasse 34 Onderwijs
NummerSubstratum
42Algemeen vormend voortgezet onderwijs
43Overig onderwijs
44Basisonderwijs voor leerplichtigen
45Speciaal basisonderwijs
46Speciaal onderwijs in expertisecentra