Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 - Onderzoeksbeschrijving

Bijlage A. Overzicht van onderwerpen in de vragenlijst

De tabellen in deze bijlage zijn bedoeld als naslagwerk voor gebruikers van de NEA en beschrijven per onderwerp welke vragen in de vragenlijst het betreft, of deze aan cluster 1, 2 of beide gesteld zijn, of de vraagstelling en het voorgaande onderwerp gewijzigd zijn vergeleken met 2021 (2020 voor voorheen tweejaarlijkse onderwerpen) en met welke weegfactor cijfers over het onderwerp samen te stellen zijn.
Tabel A.1 doet dit voor de vaste onderwerpen en tabel A.2 voor de ad hoc onderwerpen.