Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

3. Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag

De totale reizigerskilometers zijn te ontleden in aantallen verplaatsingen en de verplaatsingsafstanden. Deze paragraaf richt zich op het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag naar vervoerwijze en naar motief. Vanzelfsprekend wordt deze indicator in ODiN gebaseerd op verplaatsingsinformatie, terwijl de tabellen in hoofdstuk 2 gebaseerd zijn op ritinformatie. Voor betere leesbaarheid zijn in alle tabellen van dit hoofdstuk de cijfers weergegeven per 1 000 personen van 6 jaar of ouder.

In de tabellen 3.1a, 3.1b en 3.1c wordt het gemiddeld aantal verplaatsingen in Nederland per 1 000 personen per dag van inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag in particuliere huishoudens vermeld naar hoofdvervoerwijze van de verplaatsing. De drie tabellen zijn als volgt opgedeeld: cijfers voor alle dagen van de week (zondag tot en met zaterdag; tabel 3.1a), werkdagen (doordeweekse dagen uitgezonderd feestdagen; tabel 3.1b) en weekend- plus feestdagen (tabel 3.1c). Het betreft reguliere verplaatsingen.

3.1a Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, alle dagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 6542 546*2 119*2 311*+9-9
Personenauto als bestuurder 812 773622*662*+6-14
Personenauto als passagier 268 275215*238*+11-14
Trein 83 8228*38*+34-54
Bus/tram/metro 187 18585* 87+2-53
Brom-/snorfiets 38 39 31 32+5-17
Fiets2) 674 634526* 522-1-18
Lopen 534486*564*665*+18+37
Overig (incl. bestelauto) 57 7249*67*+38-7
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Alle dagen, dus maandag tot en met zondag inclusief feestdagen.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

3.1b Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, werkdagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 8342 7072 269*2 434*+7-10
Personenauto als bestuurder 858 818683* 692+1-15
Personenauto als passagier 210 222180* 203+13-9
Trein 98 9734* 41+21-58
Bus/tram/metro 217 21797* 102+6-53
Brom-/snorfiets 44 4633 38+16-17
Fiets2) 776711*595* 5950-16
Lopen 568515*593*688*+16+34
Overig (incl. bestelauto) 63 8253*74*+39-9
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Werkdagen: maandag tot en met vrijdag exclusief feestdagen.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

3.1c Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, weekend- en feestdagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 2432 1511 782*2 034*+14-5
Personenauto als bestuurder 708 662485*595*+23-10
Personenauto als passagier 398 405292* 316+8-22
Trein 47 45.30.-33
Bus/tram/metro 120 10959* 52-11-52
Brom-/snorfiets......
Fiets2) 444 446370* 360-3-19
Lopen 456 414497*612*+23+48
Overig (incl. bestelauto). 4838 50+33+4
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Weekenddagen: zaterdag en zondag. Feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, beide paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen en oudjaarsdag.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

In tabel 3.1a (alle dagen) is te zien dat in ODiN 2021 het gemiddeld aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag per dag met  2 311 significant hoger ligt (9 procent) dan in ODiN 2020. Ook het totaal aantal verplaatsingen op werkdagen (doordeweekse dagen exclusief feestdagen) in 2021 verschilt significant van 2020 en ligt 7 procent hoger (tabel 3.1b). Ook het aantal verplaatsingen per dag op weekend- en feestdagen, is in ODiN 2021 met een toename van 14 procent significant hoger dan in ODiN 2020 (tabel 3.1c). Net als vorig jaar worden in 2021 eveneens gemiddeld de hoogste aantallen verplaatsingen gemaakt op werkdagen en de minste op weekend- en feestdagen.

Uit de analyse betreffende het aantal verplaatsingen per vervoerwijze blijkt dat lopen de enige vervoerwijze is die voor alle typen dagen (‘alle dagen’, ‘werkdagen exclusief feestdagen’ en weekend- en feestdagen’) significant toegenomen is. Verder gelden significante verschillen (in alle gevallen toenames ten opzichte van 2020) voor verschillende vervoerwijzen afhankelijk van het type dag.

Uit een aanvullende vergelijking van de resultaten tussen 2021 en 2019 blijkt dat het aantal verplaatsingen van alle modaliteiten behalve van ‘overig (inclusief bestelauto)’ en ‘brom-/snorfiets’ in 2021 significant verschilt met 2019 voor ‘alle dagen’. Voor lopen is het aantal verplaatsingen toegenomen met 37 procent ten opzichte van 2019. De andere vervoerwijzen laten op ‘alle dagen’ een significante afname zien in vergelijking met 2019. Voor werkdagen geldt vrijwel hetzelfde behalve dat de vervoerwijze personenauto als passagier niet significant gewijzigd is en dat het aantal verplaatsingen te voet met 34 procent toegenomen is. Op weekend- en feestdagen is het aantal verplaatsingen voor de vervoerwijzen auto als passagier, trein, ‘bus/tram/metro’ en fiets significant afgenomen ten opzichte van 2019. Lopen is ook hier de enige vervoerwijze die een toename van het aantal verplaatsingen per persoon per dag laat zien in 2021 in vergelijking met 2019. Die toename bedraagt 48%.

In tabel 3.1c is de waarde voor brom- en snorfiets vervangen door een punt omdat er te weinig waarnemingen waren.

In de tabellen 3.2a, 3.2b en 3.2c wordt het gemiddeld aantal verplaatsingen per 1 000 personen per dag vermeld naar reismotief. De tabellen hebben verder dezelfde indeling als de tabellen 3.1a, 3.1b en 3.1c voor wat betreft de dagen. Het betreft reguliere verplaatsingen in Nederland door inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

3.2a Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, alle dagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 6542 546*2 119*2 311*+9-9
Van en naar het werk 511 484321* 308-4-36
Zakelijk en beroepsmatig 60100*58* 65+13-35
Diensten en verzorging 89 8962*88*+42-2
Winkelen en boodschappen doen 560 541 536 561+5+4
Onderwijs of cursus volgen 228 225141* 146+3-35
Recreatief totaal en overig1 2051 106*1 002*1 144*+14+3
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Alle dagen, dus maandag tot en met zondag inclusief feestdagen.

3.2b Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar motief per jaar, werkdagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 8342 7072 269*2 434*+7-10
Van en naar het werk 678632416* 396-5-37
Zakelijk en beroepsmatig 80130*76* 83+8-36
Diensten en verzorging 116 11580*115*+430
Winkelen en boodschappen doen 534 515 528 549+4+7
Onderwijs of cursus volgen 319 306198* 203+2-34
Recreatief totaal en overig1 1091 010* 9711 089*+12+8
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Werkdagen: maandag tot en met vrijdag exclusief feestdagen.

3.2c Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar motief per jaar, weekend- en feestdagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 2432 1511 782*2 034*+14-5
Van en naar het werk 131 124 107 112+4-10
Zakelijk en beroepsmatig...26..
Diensten en verzorging. 272027+33-1
Winkelen en boodschappen doen 620 606 554 587+6-3
Onderwijs of cursus volgen. 27....
Recreatief totaal en overig1 4261 3401 072*1 265*+18-6
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Weekenddagen: zaterdag en zondag. Feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, beide paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen en oudjaarsdag.

Het aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag van 6 jaar of ouder per dag is in ODiN 2021 gemiddeld over alle dagen significant hoger voor de motieven ‘Diensten en verzorging’ en ‘recreatief totaal en overig’ op zowel ‘alle dagen’ (tabel 3.2a) als op werkdagen (tabel 3.2b). Op weekend- en feestdagen is enkel het aantal verplaatsingen met het motief ‘Recreatief totaal en overig’ in 2021 significant hoger dan in 2020.

Welke significante verschillen zijn er in 2021 ten opzichte van 2019? Het aantal reguliere verplaatsingen is in 2021 op zowel ‘alle dagen’ als op ‘werkdagen’ significant lager (respectievelijk -9 en -10 procent). Voor ‘alle dagen’ is er een afname ten opzichte van 2019 voor de motieven ‘Van en naar het werk’, ‘Zakelijk en beroepsmatig’ en ‘Onderwijs of cursus volgen’. De verschillen zijn respectievelijk -36, -35 en -35 procent. Dezelfde motieven kennen significante verschillen voor de werkdagen, maar daarbij is aanvullend het aantal verplaatsingen voor het motief ‘Recreatief totaal en overig’ significant toegenomen. Op weekend- en feestdagen in 2021 zijn er voor geen van  de motieven significante verschillen in het aantal verplaatsingen ten opzichte van 2019.