Auteur: Rudi Bakker
Jeugdhulp 1e halfjaar 2021

1. Jongeren met jeugdhulp

In de eerste zes maanden van 2021 kregen 362 duizend jongeren jeugdhulp in natura. In dezelfde periode van 2020 waren dit er 347 duizend, een stijging van 4,2 procent. Het aantal voor 2021 is gebaseerd op voorlopige cijfers en voor 2020 op definitieve cijfers. In eerdere jaren bleek dat de definitieve cijfers ongeveer 3 procent hoger uitvallen dan de voorlopige. De meeste jongeren, 94,6 procent, kregen jeugdhulp zonder verblijf. Dat wil zeggen dat zij niet op de locatie van de jeugdhulpaanbieder overnachtten. Van hen kregen bijna 18 duizend jongeren in de eerste helft van 2021 zowel jeugdhulp zonder als jeugdhulp met verblijf. Dit is mogelijk als de zorg gedurende het halfjaar wijzigt of als de jongere bij de ene jeugdhulpaanbieder verblijft en tegelijkertijd ook hulp krijgt van een andere jeugdhulpaanbieder.

1.0.1 Jongeren met jeugdhulp1)
 Column1
Zonder verblijf324280
Zowel zonder als met verblijf17805
Met verblijf19710
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

In de eerste zes maanden van 2021 ontvingen de meeste jeugdhulpjongeren, 71 procent, ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder en 18 procent kreeg jeugdhulp van het wijk- of buurtteam van de gemeente. De stijging van het aantal jongeren in het eerste halfjaar van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020 betreft vooral jongeren die ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder kregen (6,3 procent). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de eerdergenoemde uitbreiding van de populatie jeugdhulpaanbieders. Van de 22 duizend jongeren die zij hielpen kregen er 19 duizend ambulante jeugdhulp. Het aantal jongeren met jeugdhulp uitgevoerd door het wijk- of buurtteam daalde met 9,9 procent. Jongeren met daghulp op locatie van de aanbieder nam met 6,8 procent toe en jeugdhulp in het netwerk van de jongere steeg met 9 procent. Wanneer de nieuwe jeugdhulpaanbieders buiten beschouwing worden gelaten, dan steeg het totale aantal jongeren met jeugdhulp met 0,5 procent.

1.0.2 Jongeren zonder verblijf1)
 1e hj 2021* (x 1 000)1e hj 2020 (x 1 000)1e hj 2019 (x 1 000)1e hj 2018 (x 1 000)
Totaal
zonder
verblijf
342,085327,545340,79322,32
Ambulant242,215227,89241,09227,11
Netwerk
jongere
71,04565,19563,8757,175
Wijkteam61,4568,1970,21566,705
Daghulp25,7124,0824,1122,94
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

Bijna 38 duizend jongeren kregen in het eerste halfjaar van 2021 jeugdhulp met verblijf. Dat is 11 procent van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren ruim 19 duizend jongeren in een pleeggezin opgenomen. Het aantal jongeren met gezinsgerichte opvang nam met ruim 14 procent toe tot 5 duizend. Ook deze groei is voor het grootste deel toe te wijzen aan de uitbreiding van de populatie jeugdhulpaanbieders. Zonder de nieuwe jeugdhulpaanbieders daalde het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf met 2,2 procent.
In de eerste helft van 2021 hadden 1 340 jongeren een gesloten plaatsing. Dat waren er ruim 10 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2020. Bijna 14 duizend jongeren kregen een andere vorm van jeugdhulp met verblijf (figuur 1.0.3).

1.0.3 Jongeren met verblijf1)
 1e hj 2021* (x 1 000)1e hj 2020* (x 1 000)1e hj 2019 (x 1 000)1e hj 2018 (x 1 000)
Totaal
met verblijf
37,51537,06538,89537,87
Pleegzorg19,5819,4420,1919,14
Gezinsgericht5,0454,414,5755,19
Gesloten
plaatsing
1,341,4951,9251,925
Overig13,99514,3115,05514,535
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

1.1 7,9 procent van de Nederlandse jongeren ontvangt jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor personen tot 18 jaar, waarbij sinds 1 juli 2018 sommige vormen van jeugdhulp zoals pleegzorg standaard doorlopen tot 21 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp worden voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Van alle ruim 4,4 miljoen jongeren in de leeftijd tot en met 22 jaar kreeg 7,9 procent jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2021. Als de groep van 18 tot en met 22 jaar buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 10,1 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode.

1.1.1 Jeugdhulp naar demografische kenmerken van de jongere, 1e halfjaar 2021*1)
Totaal jongeren in Nederland (op 1 januari 2021)Jongeren met jeugdhulp totaalJongeren met jeugdhulp zonder verblijfJongeren met jeugdhulp met verblijf
Totaal4 416 005361 790342 08537 515
Geslacht
Jongens2 259 440200 325190 14519 905
Meisjes2 156 565161 470151 94017 610
Leeftijd in klassen
0 tot en met 3 jaar681 66020 09018 4952 445
4 tot en met 11 jaar1 457 910176 785171 04012 620
12 tot en met 17 jaar1 171 650150 880142 02018 405
18 tot en met 22 jaar1 104 78514 03510 5354 040
(Migratie)achtergrond
Nederlands3 192 130271 265258 14526 245
Overig westers404 38028 69526 8453 330
Niet-westers819 49561 83057 0907 940
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere vormen van jeugdhulp komen meerdere malen in de tabel voor.
 

1.2 Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes

Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes. Dit geldt zowel voor jeugdhulp met verblijf als voor jeugdhulp zonder verblijf. In het eerste halfjaar van 2021 kregen bijna 161 duizend meisjes en 200 duizend jongens jeugdhulp. Het aandeel meisjes met jeugdhulp neemt de laatste jaren heel licht toe (figuur 1.2.1).

1.2.1 Jongeren naar geslacht1)
 Jongens (%)Meisjes (%)
Nederland
1e hj 2021*5149
1e hj 20205149
1e hj 20195149
1e hj 20185149
Totaal jeugdhulp
1e hj 2021*5545
1e hj 20205644
1e hj 20195743
1e hj 20185743
Zonder verblijf
1e hj 2021*5644
1e hj 20205743
1e hj 20195743
1e hj 20185842
Met verblijf
1e hj 2021*5347
1e hj 20205347
1e hj 20195446
1e hj 20185446
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.3 Jeugdhulpjongeren met verblijf ouder dan jongeren zonder verblijf

Bijna de helft van alle jongeren met jeugdhulp was tussen 4 en 11 jaar oud, 177 duizend in de eerste zes maanden van 2021. Dat komt overeen met 12,1 procent van alle kinderen in Nederland in deze leeftijdsklasse. Bijna 151 duizend jongeren van 12 tot en met 17 jaar ontvingen jeugdhulp, dit is 12,9 procent van alle Nederlandse jongeren in deze leeftijdscategorie. Er is een groot verschil in leeftijd per hulpvorm. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf was 55,4 procent jonger dan 12 jaar, bij jeugdhulp met verblijf was 40,1 procent jonger dan 12 jaar. Het aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf is toegenomen van 5,6 procent in het eerste halfjaar van 2018 naar 10,8 procent in het eerste halfjaar van 2021. Vooral het aantal jongeren met pleegzorg nam in deze leeftijdscategorie sterk toe, van 531 in de eerste helft van 2018, naar 1 175 in de eerste helft van 2019, 1 780 in de eerste helft van 2020 en 2 260 in de eerste helft van 2021.

1.3.1 Jongeren naar leeftijd1)
 0-3 jaar (%)4-11 jaar (%)12-17 jaar (%)18 jaar en ouder (%)
Nederland
1e hj 2021*2144350
1e hj 20202144350
1e hj 20192144350
1e hj 20182044360
Totaal jeugdhulp
1e hj 2021*649424
1e hj 2020650414
1e hj 2019650413
1e hj 2018650413
Zonder verblijf
1e hj 2021*550423
1e hj 2020651403
1e hj 2019651403
1e hj 2018651403
Met verblijf
1e hj 2021*7344911
1e hj 20207345010
1e hj 2019734517
1e hj 2018835526
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Bij Nederland is de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder weggelaten omdat slechts een klein deel van deze jongeren jeugdhulp ontvangt.

1.4 Jeugdhulpjongeren zonder verblijf hebben vaker een Nederlandse achtergrond dan jongeren met verblijf

Van alle jongeren in Nederland op 1 januari 2021 had 72,3 procent een Nederlandse achtergrond, 18,6 procent een niet-westerse en 9,2 procent een westerse migratieachtergrond. 
De groep jongeren die jeugdhulp zonder verblijf kreeg in de eerste zes maanden van 2021 bestond voor 75,5 procent uit jongeren met een Nederlandse achtergrond en had 16,7 procent een niet-westerse migratieachtergrond. In de groep jongeren met jeugdhulp met verblijf had 70 procent een Nederlandse en 21,2 procent een niet-westers migratieachtergrond.

1.4.1 Jongeren naar migratieachtergrond1)
 Nederlands (%)Overig westers (%)Niet-westers (%)
Nederland
1e hj 2021*72,39,218,6
1e hj 202072,6918,4
1e hj 201972,6918,4
1e hj 201874,38,217,5
Totaal jeugdhulp
1e hj 2021*757,917,1
1e hj 202074,77,717,6
1e hj 2019757,617,4
1e hj 201875,27,417,4
Zonder verblijf
1e hj 2021*75,57,816,7
1e hj 202075,17,617,2
1e hj 201975,57,517
1e hj 201875,77,317
Met verblijf
1e hj 2021*708,921,2
1e hj 202069,48,821,8
1e hj 201969,98,721,4
1e hj 201869,48,622
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.5 7,7 procent jeugdhulpontvangers ook in jeugdbescherming

Ruim 88 procent van de jongeren met jeugdhulp in de eerste helft van 2021 ontving daarnaast geen andere vorm van jeugdzorg. Ruim 7,7 procent van de jongeren kreeg naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en 675 jongeren kregen naast jeugdhulp en jeugdbescherming ook jeugdreclassering (tabel 1.5.1). Bij 2,5 duizend jongeren was naast jeugdhulp ook een jeugdreclasseringsmaatregel van kracht (0,7 procent).

Jongeren kunnen pas vanaf 12 jaar een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen en jeugdbescherming houdt op zodra de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt.

1.5.1 Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering naar leeftijdscategorie, 1e halfjaar 2021*1)
Totaal aantal jongeren0 tot en met 3 jaar4 tot en met 11 jaar12 tot en met 17 jaar18 tot en met 22 jaar
Alleen jeugdhulp330 39017 255163 740136 32513 075
Alleen jeugdbescherming8 3451 3803 9403 01510
Alleen jeugdreclassering3 4351 3602 075
Jeugdhulp en jeugdbescherming28 2202 83513 04512 330
Jeugdhulp en jeugdreclassering2 5051 550955
Jeugdbescherming en jeugdreclassering120120
Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering675670
Bron: CBS.
1) Jongeren die in het eerste halfjaar van 2021 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering hadden.

Het aandeel jongeren met jeugdhulp in combinatie met jeugdbescherming en/of jeugdbescherming is in lijn met die in eerdere perioden.

1.5.2 Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
1e hj 20181e hj 20191e hj 20201e hj 2021*
Totaal jongeren met jeugdzorgaantal353 925372 481359 769373 695
Alleen jeugdhulp%88,088,588,088,4
Alleen jeugdbescherming%2,22,12,42,2
Alleen jeugdreclassering%1,21,11,00,9
Jeugdhulp en -bescherming%7,67,47,67,6
Jeugdhulp en -reclassering%0,80,70,70,7
Jeugdbescherming en -reclassering%0,10,10,10,0
Jeugdhulp en -bescherming en -reclassering%0,20,20,20,2
Bron: CBS.

1.6 Grote regionale verschillen in aandeel jeugdzorg

Van de in totaal 362 duizend jongeren met jeugdhulp in de eerste helft van 2021 woonden er 75 duizend in Zuid-Holland4). Zeeland had het kleinste aantal, ruim 8 duizend Zeeuwse jongeren ontvingen jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Amsterdam (17 duizend), Den Haag (12 duizend), Rotterdam en Utrecht (beide 9 duizend). Echter, wanneer wordt gekeken naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, dan blijkt dat in de gemeenten Tiel, Veendam en Terneuzen meer dan 15,5 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg (zie figuur 1.6.1). De gemeenten Weert, Zaanstad en Nissewaard hadden de hoogste percentages jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp, namelijk meer dan 4,5 procent.

1.6.1 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage (gemeente)10,63
's-Hertogenbosch9,63
Aa en Hunze11,35
Aalsmeer8,74
Aalten10,23
Achtkarspelen10,14
Alblasserdam11,93
Albrandswaard5,51
Alkmaar11,86
Almelo12,09
Almere9,96
Alphen aan den Rijn12,04
Alphen-Chaam8,54
Altena9,42
Ameland8,97
Amersfoort9,45
Amstelveen8,99
Amsterdam10,92
Apeldoorn10,95
Arnhem11,13
Assen14,7
Asten9,31
Baarle-Nassau7,87
Baarn9,12
Barendrecht7,3
Barneveld8,63
Beek (L.)13,52
Beekdaelen13,17
Beemster8,95
Beesel12,64
Berg en Dal10,38
Bergeijk10,49
Bergen (L.)10,57
Bergen (NH.)9,27
Bergen op Zoom13,83
Berkelland10,79
Bernheze10,33
Best10,47
Beuningen11,61
Beverwijk11,12
Bladel9,47
Blaricum8,01
Bloemendaal8,79
Bodegraven-Reeuwijk10,74
Boekel7,72
Borger-Odoorn12,04
Borne8,57
Borsele10,42
Boxmeer9,7
Boxtel9,13
Breda10,6
Brielle6,05
Bronckhorst10,29
Brummen11,05
Brunssum14,7
Bunnik7,36
Bunschoten9,63
Buren11,94
Capelle aan den IJssel11,33
Castricum8,61
Coevorden10,17
Cranendonck8,97
Cuijk10,45
Culemborg11,28
Dalfsen8,55
Dantumadiel9,26
De Bilt7,5
De Fryske Marren8,12
De Ronde Venen6,97
De Wolden10,02
Delft13,77
Den Helder14,44
Deurne9,18
Deventer9,28
Diemen7,92
Dinkelland6,94
Doesburg13,86
Doetinchem12,29
Dongen12,19
Dordrecht12,25
Drechterland6,83
Drimmelen12,4
Dronten8,86
Druten10,51
Duiven11,82
Echt-Susteren14,74
Edam-Volendam6,99
Ede8,58
Eemnes9,29
Eemsdelta11,47
Eersel10,48
Eijsden-Margraten10,45
Eindhoven9,59
Elburg9,28
Emmen12,28
Enkhuizen10,01
Enschede11,39
Epe9,91
Ermelo11,7
Etten-Leur10,66
Geertruidenberg15,11
Geldrop-Mierlo14,01
Gemert-Bakel7,24
Gennep12,23
Gilze en Rijen11,25
Goeree-Overflakkee7,37
Goes12,4
Goirle10,62
Gooise Meren9,35
Gorinchem10,74
Gouda12,67
Grave11,9
Groningen (gemeente)12,6
Gulpen-Wittem9,61
Haaksbergen8,74
Haarlem9,19
Haarlemmermeer10,3
Halderberge10,91
Hardenberg10,24
Harderwijk12,19
Hardinxveld-Giessendam8,63
Harlingen11,12
Hattem7,39
Heemskerk10,21
Heemstede8,57
Heerde15,4
Heerenveen10,47
Heerhugowaard11,74
Heerlen13,4
Heeze-Leende9,41
Heiloo9,42
Hellendoorn8,99
Hellevoetsluis7,72
Helmond9,45
Hendrik-Ido-Ambacht10,52
Hengelo (O.)11,4
Het Hogeland12,36
Heumen9,85
Heusden11,8
Hillegom13,98
Hilvarenbeek8,5
Hilversum10,03
Hoeksche Waard10,29
Hof van Twente8,49
Hollands Kroon12,13
Hoogeveen12,02
Hoorn11,08
Horst aan de Maas11,15
Houten9,25
Huizen11,2
Hulst12,73
IJsselstein9,99
Kaag en Braassem11,02
Kampen10,02
Kapelle10,42
Katwijk10,16
Kerkrade15,09
Koggenland9,47
Krimpen aan den IJssel15,3
Krimpenerwaard9,61
Laarbeek8,11
Landerd8,93
Landgraaf11,95
Landsmeer8,34
Langedijk9,26
Lansingerland7,14
Laren (NH.)8,72
Leeuwarden12,68
Leiden14,11
Leiderdorp11,96
Leidschendam-Voorburg10,17
Lelystad9,32
Leudal13,4
Leusden7,91
Lingewaard11,11
Lisse12,25
Lochem9,7
Loon op Zand10,15
Lopik8,07
Losser9,53
Maasdriel10,79
Maasgouw12,44
Maassluis6,33
Maastricht14,94
Medemblik9,43
Meerssen12,45
Meierijstad9,6
Meppel12,04
Middelburg (Z.)10,61
Midden-Delfland6,73
Midden-Drenthe11,46
Midden-Groningen13,57
Mill en Sint Hubert9,11
Moerdijk12,39
Molenlanden10,49
Montferland11,81
Montfoort6,78
Mook en Middelaar8,64
Neder-Betuwe9,94
Nederweert11,82
Nieuwegein10,4
Nieuwkoop11,11
Nijkerk10,14
Nijmegen10,6
Nissewaard12,05
Noardeast-Fryslân9,09
Noord-Beveland8,53
Noordenveld10,49
Noordoostpolder8,3
Noordwijk12,55
Nuenen, Gerwen en Nederwet8,55
Nunspeet8,21
Oegstgeest10,16
Oirschot9,08
Oisterwijk9,6
Oldambt13,65
Oldebroek8,9
Oldenzaal9,12
Olst-Wijhe8,81
Ommen9,5
Oost Gelre12,66
Oosterhout11,48
Ooststellingwerf10,53
Oostzaan7,96
Opmeer7,72
Opsterland9,52
Oss13,31
Oude IJsselstreek12,82
Ouder-Amstel9,6
Oudewater7,67
Overbetuwe9,74
Papendrecht12,8
Peel en Maas9,33
Pekela13,64
Pijnacker-Nootdorp9,07
Purmerend10,15
Putten10,06
Raalte5,86
Reimerswaal9,22
Renkum12,11
Renswoude6,61
Reusel-De Mierden8,59
Rheden12,7
Rhenen7,52
Ridderkerk7,94
Rijssen-Holten10,78
Rijswijk (ZH.)9,77
Roerdalen13,13
Roermond13,05
Roosendaal11,79
Rotterdam7
Rozendaal8,23
Rucphen12,66
Schagen9,74
Scherpenzeel8,92
Schiedam5,41
Schiermonnikoog8,85
Schouwen-Duiveland10,14
Simpelveld10,48
Sint Anthonis8,65
Sint-Michielsgestel8,11
Sittard-Geleen15,26
Sliedrecht12,94
Sluis10,58
Smallingerland12,31
Soest9,37
Someren8,23
Son en Breugel9,85
Stadskanaal12,61
Staphorst4,96
Stede Broec11,35
Steenbergen11,42
Steenwijkerland10,33
Stein (L.)12,92
Stichtse Vecht8,66
Súdwest-Fryslân9,81
Terneuzen15,79
Terschelling11,46
Texel10,5
Teylingen12,33
Tholen10,25
Tiel20,51
Tilburg11,64
Tubbergen7,74
Twenterand10,86
Tynaarlo9,82
Tytsjerksteradiel9,3
Uden9,74
Uitgeest8,48
Uithoorn10,5
Urk5,73
Utrecht (gemeente)11,16
Utrechtse Heuvelrug9,82
Vaals10,43
Valkenburg aan de Geul14,22
Valkenswaard9,78
Veendam16,38
Veenendaal14,03
Veere7,92
Veldhoven10,88
Velsen11,95
Venlo10,58
Venray9,94
Vijfheerenlanden8,2
Vlaardingen6,42
Vlieland5,96
Vlissingen12,68
Voerendaal6,63
Voorschoten10,01
Voorst8,68
Vught8,68
Waadhoeke9,95
Waalre9,74
Waalwijk12,15
Waddinxveen8,95
Wageningen11,13
Wassenaar8,19
Waterland9,02
Weert12,41
Weesp6,56
West Betuwe10,88
West Maas en Waal10,56
Westerkwartier11,53
Westerveld11,48
Westervoort14,16
Westerwolde9,95
Westland9,58
Weststellingwerf9,54
Westvoorne5,45
Wierden7,69
Wijchen11,47
Wijdemeren9,11
Wijk bij Duurstede9,29
Winterswijk11,93
Woensdrecht11,7
Woerden8,25
Wormerland6,81
Woudenberg8,19
Zaanstad13,07
Zaltbommel12,56
Zandvoort8,99
Zeewolde12,48
Zeist11,17
Zevenaar12,56
Zoetermeer12,07
Zoeterwoude11,31
Zuidplas10
Zundert8,37
Zutphen13,63
Zwartewaterland8,16
Zwijndrecht13,82
Zwolle10,17
 

1.6.2 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage (gemeente)0,99
's-Hertogenbosch0,65
Aa en Hunze2,72
Aalsmeer0,69
Aalten1,32
Achtkarspelen0,75
Alblasserdam1,13
Albrandswaard0
Alkmaar1,3
Almelo1,34
Almere1,21
Alphen aan den Rijn1,65
Alphen-Chaam0
Altena0,53
Ameland0
Amersfoort1,22
Amstelveen0,73
Amsterdam1,88
Apeldoorn1,08
Arnhem1,13
Assen3,23
Asten0
Baarle-Nassau0
Baarn1,36
Barendrecht0,52
Barneveld0,75
Beek (L.)0
Beekdaelen0,44
Beemster0
Beesel1,85
Berg en Dal0,89
Bergeijk3,94
Bergen (L.)0
Bergen (NH.)0,57
Bergen op Zoom1,28
Berkelland0,62
Bernheze0,44
Best3,59
Beuningen1,04
Beverwijk1,21
Bladel2,7
Blaricum0
Bloemendaal0
Bodegraven-Reeuwijk0,89
Boekel0
Borger-Odoorn2,83
Borne0,63
Borsele0
Boxmeer0
Boxtel0,72
Breda0,81
Brielle0
Bronckhorst1,05
Brummen1,04
Brunssum0,87
Bunnik1,52
Bunschoten0
Buren0,63
Capelle aan den IJssel1,87
Castricum0,47
Coevorden2,13
Cranendonck3,89
Cuijk0
Culemborg0,89
Dalfsen0,5
Dantumadiel0,68
De Bilt0,87
De Fryske Marren0,55
De Ronde Venen0,64
De Wolden2,28
Delft0,91
Den Helder2,23
Deurne0,73
Deventer0,61
Diemen0,81
Dinkelland0,5
Doesburg0
Doetinchem1,16
Dongen0
Dordrecht1,35
Drechterland0
Drimmelen0
Dronten0,8
Druten0
Duiven0,73
Echt-Susteren2,33
Edam-Volendam0,51
Ede0,7
Eemnes0
Eemsdelta1,35
Eersel2,37
Eijsden-Margraten0
Eindhoven2,71
Elburg0,97
Emmen2,61
Enkhuizen0,93
Enschede0,77
Epe1,26
Ermelo1,17
Etten-Leur1,25
Geertruidenberg1,1
Geldrop-Mierlo2,3
Gemert-Bakel0
Gennep0
Gilze en Rijen0
Goeree-Overflakkee0,72
Goes1,18
Goirle0,67
Gooise Meren1,17
Gorinchem1,23
Gouda0,92
Grave1,39
Groningen (gemeente)0,49
Gulpen-Wittem0
Haaksbergen0
Haarlem1,69
Haarlemmermeer0,96
Halderberge1,16
Hardenberg0,72
Harderwijk0,69
Hardinxveld-Giessendam1,76
Harlingen0
Hattem0
Heemskerk0,92
Heemstede1,75
Heerde2,22
Heerenveen0,88
Heerhugowaard1,07
Heerlen1,28
Heeze-Leende2,64
Heiloo0,97
Hellendoorn0,51
Hellevoetsluis1
Helmond0,72
Hendrik-Ido-Ambacht0
Hengelo (O.)1,08
Het Hogeland1,27
Heumen0
Heusden1,25
Hillegom0
Hilvarenbeek0
Hilversum0,98
Hoeksche Waard0,79
Hof van Twente0
Hollands Kroon1,28
Hoogeveen3,14
Hoorn1,09
Horst aan de Maas0,92
Houten0,93
Huizen1,71
Hulst0
IJsselstein1,1
Kaag en Braassem3,7
Kampen0,81
Kapelle0
Katwijk0,94
Kerkrade1,11
Koggenland0,91
Krimpen aan den IJssel1,83
Krimpenerwaard0,78
Laarbeek0
Landerd0
Landgraaf1,56
Landsmeer1,65
Langedijk0,52
Lansingerland0,62
Laren (NH.)0
Leeuwarden0,73
Leiden0,7
Leiderdorp1,21
Leidschendam-Voorburg1,03
Lelystad1,1
Leudal4,47
Leusden0,72
Lingewaard0,68
Lisse1,89
Lochem0,64
Loon op Zand0,8
Lopik1,49
Losser0
Maasdriel0
Maasgouw3,11
Maassluis0,78
Maastricht0,45
Medemblik0,77
Meerssen0
Meierijstad0,58
Meppel3,42
Middelburg (Z.)1,62
Midden-Delfland1,52
Midden-Drenthe2,83
Midden-Groningen1,21
Mill en Sint Hubert0
Moerdijk0,57
Molenlanden1,13
Montferland0,78
Montfoort0,97
Mook en Middelaar0
Neder-Betuwe1,22
Nederweert3,25
Nieuwegein1,58
Nieuwkoop0,46
Nijkerk0,74
Nijmegen0,78
Nissewaard4,69
Noardeast-Fryslân1,26
Noord-Beveland0
Noordenveld2,03
Noordoostpolder0,68
Noordwijk1,29
Nuenen, Gerwen en Nederwet3,71
Nunspeet0,85
Oegstgeest0,93
Oirschot1,86
Oisterwijk0,49
Oldambt1,39
Oldebroek0
Oldenzaal0,5
Olst-Wijhe0
Ommen0,76
Oost Gelre1,17
Oosterhout0,63
Ooststellingwerf1,02
Oostzaan0
Opmeer0
Opsterland1,52
Oss0,71
Oude IJsselstreek0,84
Ouder-Amstel1,08
Oudewater0
Overbetuwe0,95
Papendrecht0,88
Peel en Maas1,38
Pekela0
Pijnacker-Nootdorp0,91
Purmerend1,04
Putten0,87
Raalte0,62
Reimerswaal0,95
Renkum1,16
Renswoude0
Reusel-De Mierden2,53
Rheden0,94
Rhenen0
Ridderkerk1,16
Rijssen-Holten0,83
Rijswijk (ZH.)1,2
Roerdalen2,68
Roermond4,01
Roosendaal1,58
Rotterdam1,71
Rozendaal0
Rucphen2,2
Schagen1,14
Scherpenzeel0
Schiedam0,84
Schiermonnikoog0
Schouwen-Duiveland0,58
Simpelveld0
Sint Anthonis0
Sint-Michielsgestel0
Sittard-Geleen0,87
Sliedrecht0,93
Sluis0,97
Smallingerland1,78
Soest0,78
Someren0,69
Son en Breugel3,24
Stadskanaal0,94
Staphorst0
Stede Broec0,61
Steenbergen1,43
Steenwijkerland0,68
Stein (L.)0
Stichtse Vecht0,94
Súdwest-Fryslân1,19
Terneuzen2
Terschelling0
Texel2,48
Teylingen1,4
Tholen0,55
Tiel2,18
Tilburg0,62
Tubbergen0,56
Twenterand1,12
Tynaarlo1,26
Tytsjerksteradiel1,11
Uden0,45
Uitgeest0,92
Uithoorn1
Urk0,47
Utrecht (gemeente)3,53
Utrechtse Heuvelrug1,47
Vaals0
Valkenburg aan de Geul0
Valkenswaard3,13
Veendam1,34
Veenendaal1,47
Veere0,65
Veldhoven2,87
Velsen1,51
Venlo1,71
Venray0,6
Vijfheerenlanden0,75
Vlaardingen1,11
Vlieland0
Vlissingen1,18
Voerendaal0
Voorschoten0,59
Voorst1,45
Vught0
Waadhoeke1,02
Waalre1,99
Waalwijk0,71
Waddinxveen1,13
Wageningen0,16
Wassenaar0,72
Waterland0,97
Weert5,34
Weesp0
West Betuwe0,82
West Maas en Waal0
Westerkwartier0,84
Westerveld2,36
Westervoort0
Westerwolde1,18
Westland1,21
Weststellingwerf0
Westvoorne0
Wierden0,86
Wijchen1,01
Wijdemeren0
Wijk bij Duurstede2,14
Winterswijk1,47
Woensdrecht1,29
Woerden1,16
Wormerland0
Woudenberg1,37
Zaanstad4,85
Zaltbommel3,8
Zandvoort0
Zeewolde0,97
Zeist1,74
Zevenaar0,94
Zoetermeer0,83
Zoeterwoude0
Zuidplas0,82
Zundert1
Zutphen1,36
Zwartewaterland0,7
Zwijndrecht1,36
Zwolle0,73

1.6.3 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek11,66
Alkmaar(Noord-Kennemerland)10,64
Amsterdam-Amstelland10,52
CentraalGelderland11,47
Drenthe11,9
Eemland9,21
Flevoland9,39
FoodValley9,81
Friesland(Fryslân)10,42
GooienVechtstreek9,52
Groningen12,61
Haaglanden10,59
Haarlemmermeer10,3
HollandRijnland12,09
IJmond(MiddenKennemerland)11,27
IJsselland9,27
KopvanNoord-Holland12,09
Lekstroom9,31
Midden-Brabant11,23
Midden-LimburgOost13,34
Midden-LimburgWest12,65
MiddenHolland10,66
MiddenIJssel/OostVeluwe11,05
Noord-Limburg10,57
Noord-Veluwe10,3
NoordoostBrabant10,06
RijkvanNijmegen10,69
Rijnmond7,63
Rivierenland12,62
Twente10,24
UtrechtStad11,16
UtrechtWest7,95
WestBrabantOost10,93
WestBrabantWest11,85
WestFriesland9,91
Zaanstreek-Waterland10,83
Zeeland11,43
Zuid-HollandZuid11,49
Zuid-Limburg13,52
ZuidKennemerland9,05
Zuidoost-Brabant9,69
ZuidoostUtrecht9,49

1.6.4 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek1,02
Alkmaar(Noord-Kennemerland)0,96
Amsterdam-Amstelland1,67
CentraalGelderland0,85
Drenthe2,69
Eemland1,04
Flevoland1,03
FoodValley0,84
Friesland(Fryslân)0,96
GooienVechtstreek1,03
Groningen0,75
Haaglanden0,98
Haarlemmermeer0,96
HollandRijnland1,17
IJmond(MiddenKennemerland)1,28
IJsselland0,68
KopvanNoord-Holland1,62
Lekstroom1,13
Midden-Brabant0,65
Midden-LimburgOost3,28
Midden-LimburgWest4,68
MiddenHolland0,89
MiddenIJssel/OostVeluwe1,15
Noord-Limburg1,24
Noord-Veluwe0,8
NoordoostBrabant0,56
RijkvanNijmegen0,79
Rijnmond1,58
Rivierenland1,41
Twente0,8
UtrechtStad3,53
UtrechtWest0,93
WestBrabantOost0,72
WestBrabantWest1,31
WestFriesland0,86
Zaanstreek-Waterland2,7
Zeeland1,09
Zuid-HollandZuid1,1
Zuid-Limburg0,73
ZuidKennemerland1,5
Zuidoost-Brabant2,25
ZuidoostUtrecht1,54

In relatie tot de bevolkingsomvang van de gemeente, werd de meeste jeugdhulp verleend in gemeenten met 100 tot 150 duizend inwoners (tabel 1.6.5). Van de jongeren tot en met 17 jaar uit die gemeenten ontving 11,5 procent jeugdhulp. Het percentage jongeren van 18 tot en met 22 jaar met jeugdhulp was het hoogst in de vier grote steden met meer dan 250 duizend inwoners.

1.6.5 Aantal jongeren met jeugdhulp als percentage van het totale aantal jongeren, naar gemeentegrootte, 1e halfjaar 2021*
% van het totale aantal personen van 0 tot en met 17 jaar % van het totale aantal personen van 18 tot en met 22 jaar
Totaal Nederland10,501,27
Gemeenten met minder dan 5 000 inwoners9,450,23
Gemeenten met 5 000 tot 10 000 inwoners8,700,75
Gemeenten met 10 000 tot 20 000 inwoners9,431,12
Gemeenten met 20 000 tot 50 000 inwoners10,471,10
Gemeenten met 50 000 tot 100 000 inwoners10,721,30
Gemeenten met 100 000 tot 150 000 inwoners11,551,00
Gemeenten met 150 000 tot 250 000 inwoners10,691,23
Gemeenten met 250 000 inwoners of meer9,821,91
Bron: CBS.

4) Volgens het woonplaatsbeginsel.