Auteur: Rob van de Laar, Jacco Daalmans
Waarneming van energieprijzen in de CPI

2. Data van energieleveranciers

Op dit moment zijn data beschikbaar van een aantal berichtgevers. Deze berichtgevers leveren maandelijks een integraal bestand met tarieven en aantallen aansluitingen per contractsoort. De structuur, codering en detaillering verschillen per berichtgever. Essentieel is dat de aangeleverde data prijsinfo over alle contracten van consumenten bevat, het CBS krijgt elke maand dus een afslag van hun complete klantenbestand. Het formaat van de aangeleverde data verschilt per maatschappij. De ene levert gegevens op microniveau, dat wil zeggen per klant, de andere aggregeert meer en geeft bijvoorbeeld de prijzen en aantallen per contractvorm. Voor alle maatschappijen gaat de aangeleverde data in ieder geval terug tot januari 2020. De levering loopt door tot de huidige verslagmaand.

Naast de gegevens over de energietarieven en aantallen aansluitingen zijn ook gegevens over het soort contract beschikbaar:

  • Enkel tarief versus dubbel tarief;
  • Groene of grijze stroom;
  • Looptijd van het contract;
  • Merk.

Een berichtgever of energieleverancier kan meerdere merken aanbieden onder verschillende merknamen. Als dit het geval is dan omvat de geleverde data alle merken van een berichtgever.
In de data wordt dan aangegeven onder welk merk een contract aangeboden wordt.

Ook vast versus variabel contract kan worden beschouwd als een productkenmerk, maar deze wordt hier niet afzonderlijk genoemd omdat deze direct samenhangt met de looptijd. Contracten met een looptijd korter dan een jaar worden gedefinieerd als variabel, alle overige contracten als vast. Voor sommige maatschappijen is ook de ingangsmaand van het contract bekend en de afsluitdatum.

Voor elektriciteit worden de volgende tarieven onderscheiden:

  • Variabel Tarief enkele meter (euro/kWh);
  • Variabel Tarief dubbele meter, dal (euro/kWh);
  • Variabel Tarief dubbele meter, piek (euro/kWh);
  • Vastrecht tarief elektriciteit (euro/jaar).

En voor gas:

  • Variabel tarief (euro/m3);
  • Vastrecht tarief gas (euro/jaar).

Bij het inlezen van de data in het productiesysteem vinden enkele controles plaats. Records met een ontbrekend tarief of een tarief gelijk aan nul worden verwijderd. Naast de bovenstaande data, die direct afkomstig zijn van de energieleveranciers, worden ook aanvullende gegevens gebruikt in de berekeningen, zoals gegevens over het gemiddelde elektriciteitsverbruik. Meer hierover volgt in het komende hoofdstuk.